VIAF

Virtual International Authority File

Search

Rōs, Carlos 1703-1773 National Library of Catalonia Library of Congress/NACO ISNI German National Library National Library of Spain National Library of France National Library of Chile Sudoc [ABES], France

Ros, Carles RERO - Library Network of Western Switzerland

Carles Ros i Hebrera Escriptor i editor valencià Wikidata

VIAF ID: 89801197 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/89801197

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (56)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (14)

 • 500 1 _ ‎‡a  Bustoso y Lisares, Diego,‏ ‎‡d  1703-1773 Library of Congress/NACO
 • 500 1 _ ‎‡a  Bustoso y Lisares, Diego‏ ‎‡d  1703-1773 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Cabero Cortés, Manuel‏ ‎‡d  fl. 1757-1791 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Galiana y Cervera, Luis‏ ‎‡d  1740-1771 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Galiana, Lluís‏ ‎‡d  1740-1771 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  García, José‏ ‎‡d  fl. 1724-1765 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Granja, Cosme‏ ‎‡d  fl. 1734-1765 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Guardiola i Savall, Maria Isabel‏ ‎‡d  1973- ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Laborda, Agustín‏ ‎‡d  fl. 1746-1774 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Monfort, Benito‏ ‎‡d  1715-1785 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Montfort i Besades, Benet‏ ‎‡d  1715-1785 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Roig, Jaume‏ ‎‡d  1401?-1478 ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Salvá y Pérez, Vicente‏ ‎‡d  1780-1849) ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Torres, Tomàs ISNI

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Altre coloqui, en que es declaren algunes de les inumerables virtuts dels valencians, y sels dona à entendre als Pepos que estàn molt contens de haver enganyat als de Valencia en la sulla, com se feu lo coloqui no mes per serlos botsar los dinès que han tret ... National Library of Spain
[Breve esplicacion de las cartillas valencianas National Library of Catalonia National Library of Spain
Breves instrucciones en práctica : para los escrivanos de las poblaciones de este Reyno de Valencia que assisten a los ayuntamientos ù alcaldes Legos National Library of Catalonia
Cartilla real : para escribanos, notarios y procuradores, con el arancel de los derechos, intrucciones : añadida ahora nuevamente al fin de ella las reglas para jueces de residencias, escribanos, alcaldes, regidores National Library of Catalonia
Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos Wikidata National Library of Catalonia National Library of Spain Library of Congress/NACO
Coloqui entretengut, hon se reciten algùnes de les mòltes rìnyes, que solen passár entre les sogres, y nores National Library of Spain
Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors, veins dels quatre quartèlls de la horta de Valencia, cascù del sèu, sha dispost pera la celebraciò dels felìus 33 anys, que dijosamènt cumplix lo dia 23 de setembre del corrènt 1746 Nostro Rey, y Senyor Monarca Don Fernando Seixt ... National Library of Spain
Coloqui nou, curios, y entretengut, hon se referixen la explicaciò de les Dances, Mysteris, Aguiles, y altres coses exquisites, tocants à la gran Festa del Corpus que es fa en Valencia ... National Library of Catalonia National Library of Spain
Coloqui nou de un llaurador que tenia sempre gran fam, en que se va contant els pasos que li han pasat, y el desafíu que tingué en un castellano, que tenia fama de menchador National Library of Spain
Coloqui nou, gracios, y entretengut, que sels dona per un modo de refresc à les madametes, y usietes de apoqueta nit, ahon se refereixen les modes del dits suixectes, pera que tot hom es puga riure al llechir les sehues tontades National Library of Spain
Coloqui nou pera divertir el mal humor, y desterrar la melancolía, quant hia falta de dinés en el que es declaren les penes y treballs dels pobres festechants, curts de habers, com ho vorá ben clarament el curiós letor en esta primera part dels fetechants National Library of Spain
Coloquis, rahohaments i romanç National Library of Spain
Corrección de vozes y phrases . National Library of Catalonia National Library of Spain
Diccionario valenciano-castellano RERO - Library Network of Western Switzerland National Library of Catalonia National Library of Spain Library of Congress/NACO National Library of France
Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano National Library of France National Library of Catalonia National Library of Spain
Expressivo recibimiento con que obsequiaron los muy ilustres cabildos... de Valencia la feliz entrada del... señor D. Andres Mayoral, su... arzobispo, en el dia 8. de setiembre de este año 1738, escrito por Carlos Ròs,... en este romance de arte mayor... National Library of France
Formularios de escrituras publicas National Library of Catalonia National Library of Spain
Letres noves, graciòses, y entretengùdes, pera passar lo temps, sens ofendre a ningù, aprés de tindre la panja plèna , darroç, nabs, y carn, arruixada en fuch de raìm se canten à duo, entre una filosa y una dona, any 1742 National Library of Spain
Lo Libre de les dones e de concells donats per mosen Jaume Roig a son nebot en Balthasar Bou ... National Library of France National Library of Catalonia
Norma breve, de cultura, y politica de hablar, para el idioma castellano, aunque servira también para el valenciano y otros National Library of Spain
Paper curiós, pera fer lo laurador, declarantli a una senyora són amor, y demantla pera muller National Library of Spain
Paper gracios, en que es referix lo sucès de cert llaurador, Fadrì, que pensantse millorar de viure, es possà Poticari, lo que no poguè aguantar, y quedà invalit de tal mudança, com se vorà en los seguents versos National Library of Spain
Parlament curios y entretengut, pera el desfres de les Carnistoltes en que un llaurador va curruquechant a una dama, explicantli son amor ... National Library of Spain
Parlament, en que un llaurador (suponènt rahona davànt dalgùnes senyores de Valencia) và relatant són festèig, y altres coses National Library of Spain
Practica de orthographia, para los dos idiomas castellano, y valenciano National Library of France National Library of Catalonia National Library of Spain
La Procesión del Corpus de Valencia en el siglo XVIII National Library of Catalonia
Qualidades y blasones de la lengua valenciana National Library of Catalonia National Library of Spain
Rahonament nou, que cert llaurador fa a sa muller contantli les boberies dels tontets valencians en voler criar cuchs de seda aon tambè es declara lo perjuhi que sels segueix, puix empeyen unes coses, altres malvenen, com se pot veure en los casos, que es referixen National Library of Spain
Rahonament nou, y entretengut, pera passar lo temps ab diversió National Library of Spain
Rahonament, que fan quatre llauradors de la horta de Valencia al Retor ... En lo que ù de ells li llig lo Mifteri del rey Herodes, ò de la Degolla, vulgarment dit. National Library of Spain
Raonament, y coloqui nou, en lo qual un llaurador li declara son amor à una dama de gall, per veure si la pot llograr per muller, li proposa son saber, manya, y habilitat ... National Library of Catalonia National Library of Spain
Raonament y coloqui nou, en que li referix un Llauró à una Valencianeta les moltes gracies que te, y com descendix de gran chent, els cárrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tingué, y com li volia sampar la Señora el rosí ... National Library of Spain
Relació burlesca, que cert llauradòr li fà al retór de sòn Poble, sobrels discursos, que ha oìt en Valencia, per lo comèta que aparèix en lo cel, desde ultims de janèr daquest any 1744 National Library of Spain
Romanç entretengut, hon se reciten les fatìges y treballs que passen los casats, curst de havèrs, declarant quant, y à quina etat se poden casar los pobres, que perals richs tota hora es bona National Library of Catalonia National Library of Spain
Romanç gracios, y entretengut, hon se reciten los jascos, y perdua quels llauradors han tengut en lo present any 1746 per aver simplement desconfiat de la anyada de seda, y no avivar la llabor dels cuchs acostumada ... National Library of Spain
Romanç nou, curios, y entretengut, hon es referixen els jochs, entreteniments, è invencions, que els gichs de Valencia eixerciten en lo transcurs del any, per els carrers, y places de la ciutat, generals, sens guardar orde, jà de nit, jà de dia, y mes en la nit quant fà lunèta primera [-segona] part National Library of Spain
Romanç nou, curios, y entretengut, hon es referixen les conversacions que molts colom bayres solen tindre en la Lonja; les calitats dels coloms, y altres circunstancies de la art de la colombayrìa, pera divertir la humor, sens ofendre à ningù; com vorà el letor National Library of Spain
Romanç nou, graciòs, y entretengùt, hon se recìta larmamènt dels peixcadòrs de canya, daygua dòlça, y com totes les coses demanem un mig, pera estàr bè National Library of Spain
Romans, y coloqui nou, pera riure, y pasar lo temps, en que es declaren les virtuts, y condicion dels durs corbellots National Library of Spain
Romans, y coloqui nou pera riures estes Carnistoltes despues de aver almorsat. Tráct dels dels que fan ofisi de ser miloches; aixi mateix de un llaurador, que pera captar la voluntat à una Señorera li esplica el seu lliñache, y lo molt farta, y plena que tè la casa pera que puga matar la fam; y temata en un càs tan selebre, que es pixarà de riure qualsevol salvache (com voste ho vorà) sobre aver caygut un gòs en un pou, y ploraven à la Ama de casa, hasta que els escurapous trageren al animal, com mes llargament vorà el diferet en este coloqui. Sofohi dia 30 de chiner, este añ de 1756 National Library of Spain
Rondalla de rondalles : a imitaciò del Cuento de cuentos de don Francisco de Quevedo y de la Historia de histories de don Diego de Torres National Library of Catalonia National Library of Spain Sudoc [ABES], France National Library of France
Rondalla de rondalles : (València, 1769) National Library of Catalonia
Spill National Library of France
Tercera part del coloqui de les modes, hon se referixen les modetes dels D. Diegos, o Mequetrefes, juntament en les dels llegistes, y de les madametes, que porten trabes, voles, sobre-culs, y pits postisos National Library of Spain
Tito Bufalampolla y Sento el formal, habent oit llegir el rahonament del Pardal Siso y el Dragó del Colegi, determinar aquell anar a Sant Joan a fi de averiguar si el dit Sisó li respondrà à les preguntes que vol ferli, y en efecte dona conte de lo que sosuí quant tornà al puesto del campanile, y altres coses ... : segona part National Library of Catalonia
Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecciò la lengua valenciana National Library of Catalonia National Library of Spain Library of Congress/NACO National Library of France Sudoc [ABES], France
Los Valencianos pintados por si mismos : obra de interés y lujo escrita por varios distinguidos escritores National Library of Catalonia

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:89801197 (11)