VIAF

Virtual International Authority File

Search

Swedberg, Jesper, 1653-1735 National Library of Sweden German National Library National Library of Lithuania Library of Congress/NACO National Library of the Netherlands

Jesper Svedberg Wikidata ISNI

Swedberg, Jesper National Library of Norway BIBSYS

VIAF ID: 72324749 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/72324749

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (15)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (3)

  • 551 _ _ ‎‡a  Brunsbo German National Library
  • 551 _ _ ‎‡a  Falun German National Library
  • 500 1 _ ‎‡a  Swedenborg, Emanuel‏ ‎‡d  1688-1772‏ ‎‡e  Beziehung familiaer German National Library

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
America illuminata Library of Congress/NACO BIBSYS
Disticha Catonis. National Library of Sweden
Enchiridion lexici latino-svetici. In quo voces & phrases, quæ in Ludo literario minori ocurrunt, adducuntur & explicantur. In gratiam tironum, ut lingvæ rudimenta latinæ facilius percipiant, diligenter adornatum, a Jesp. Swedbergio. : Scaris, ann. 1713. excudit Andr. Kiellberg. National Library of Sweden
Gudelig påminnelse af thet, som vti sidsta prestamöte, åhr 1712. then 17, 18, 19. junii, vti christelig förtrolighet förnemligast afhandlat blef. Welment vpsatt och til thet wyrdiga presterskapet i Skara stifft, vtgifwen af theras biskop : Jesperus Swedberg. Tryckt i Skara af A. Kiellberg, åhr 1712. National Library of Sweden
Gudelige døds-tanckar,.. National Library of Sweden BIBSYS
Gudz barnas heliga sabbatsro; vti christeliga predikningar öfwer söndags och högtidzdags evangelierna, med kongl. maij:tz nådiga frihet, gudeliga förestellt af Jespero Swedberg ... Skara, tryckt af Anders Kiellberg. =1-2. 1710-12=. National Library of Sweden
I Herrans namn! In nomine domini! =(Rubr.)=/(Jesper Swedberg.) =S. impr.=. National Library of Sweden
Herre, ho tror wår predikan? I ett gudeligit bref, tå the fast sorgeliga tidender om the swenskas nederlag i Ukranien, i augusti månad innewarande åhr i wiszhet förspordes; Skara stiffts församlingar förestelt af theras biskop, Jesperus : Swedberg. Tryckt i Skara åhr 1709. [A. Kiellberg.]. National Library of Sweden
Herre, signe du og råde National Library of Sweden BIBSYS
Hominis christiani imprimis ministri verbi divini requisita & officia, in epistola Pauli ad Titum breviter delineata : una cum succincta interpretatione. Quam cum consensu ven. collegii theol. pro summo in theologia gradu ulteriori publico bonorum examini modeste proponit Jesperus Swedberg ... respondente ... Andrea Haquinio, W. Gotho, in audit. Gust. maj. d. 2. Maji A, 1703 ... National Library of Sweden
Inclytæ Diœceseos Scarensis vererande clere, Pl. reverendi, clarissimi, reverendi, eruditione ac vita conspicui viri, consistorii adsessores, præpositi et pastores, rectores Schol. et ludimagistri, una cum ceteris verbi divini ministris, cujuscunque loci et ordinis. Vobis quotquot in vinea Domini laboratis, gratiam et omnigenam benedictionem, a Deo Trinuno sincere voveo. National Library of Sweden
Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning National Library of Sweden Library of Congress/NACO BIBSYS National Library of the Netherlands
Jesperi Swedbergii, d. & ep. Scar. Explicatio textuum dierum suppl. public. =(Rubr.)= [Skara, Anders Kiellberg.]. National Library of Sweden
Jesperi Swedbergii ... Dextra sors docendi & discendi. Cum gratia & privilegio regio. Editio secunda. Scaris, ann. 1713. Excudit Andr. Kiellberg. National Library of Sweden
Jesperi Swedbergii ... Parentis optimi, canticum svecicum, vngdoms regel och ålderdoms spegel, ex ecclesiast: c. XII. latino carmine exhibitum ab Emanuele Swedbergio, filio. Scaris, typis Kielbergianis. Ann. MDCCIX. National Library of Sweden
Johannis Conradi Dürrii ... Enchiridion theologiæ moralis, in quo virtutes & officia hominis Christiani, tùm in genere tùm in certis vitæ statibus considerati, explicantur : in usum studiosæ juventutis, cura ac impensis Jesperi Swedbergii ... editum : cujus consilium, nec non theol. moralis necessitatem usumq: insignem. Oratio, ab ipso Upsaliæ d. 24. Octob. 1699. publice habita, operiq; præfixa, ingenue exhibet. National Library of Sweden
Kongl.maj:tz ... bref angående 1. Inrikes ährenders fördelande i tre expeditioner : 2. Kongl.maj:tz högsta ombudzman. Högsta ombudzmannensbref. 1. Om thess egentliga embete. 2. Om eder och sabbatsbrotts hemmande. Biskopens påminnelse och åtvarnings skrifft ther om til thet vyrdiga presterskapet samt gymnasii och schole : betiente i Skara stifft. National Library of Sweden
Kongl. maj:tz högsta ombudzmans helsosamma rettelser, öfwer några inritade miszbruk emot kyrkiolagen. Jemwel biskopens, i anledning ther af, samt. kyrkiolagen, kongl. bref och förra visitationer, angelägna påminnelser, til lärare och : åhörare i thesz sticht./(Jesperus Swedberg.) Skara, tryckt hos sal. Kiellbergs enckia. National Library of Sweden
Kongl. majestets nådiga förordning om apostladagar. Samt biskopens bref ther om, och om salig Scrivers Siälaskatt, och om annat nödigt. National Library of Sweden
En kortt svensk grammatica. National Library of Sweden National Library of the Netherlands
Lecturis multam salutem felicitatemqve ex animo precatur rector Academiæ Upsal. Jesperus Swedberg ... National Library of Sweden
Levernesbeskrivning National Library of Sweden National Library of the Netherlands BIBSYS
Lexicon. In qvo voces latinæ, ebrææ et græcæ, nec non phrases difficiliores, qvæ in Ludo literario extant, fideliter explicantur. Studio auctoris diligenter constructum. Et in usum scholæ Scarensis, cum gratia & privilegio regio, editum./(Jesperus : Swedbergius.) Scaris, prælo Kiellbergiano. Anno MDCCXV. National Library of Sweden
En liten bok, innehållande ens christens tro och lefwerne. Vtdragen af d. Matth. Hafenrefferi här wedertagen scholebok. Och nu å nyjo förswenskad. Skara, tryckt af Anders Kiellberg, åhr 1714. National Library of Sweden
Ludus literarius minor; in usum scholarum ... : [Äfven med titel:] Mindre scholelek; med största flit, til scholornas nytto inrettad. Hvar med unge scholepiltar ... lära, jemte latinen, vackra seder. National Library of Sweden
Ludus literarius minor; in usum scholarum, summa cum cura adornatus. Quo tirones, ex scr. sacræ & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, bonos mores qvasi ludendo discent. : =Anon=. Holmiæ, litteris Langianis. National Library of Sweden
Májnnut Hærráv almmelasj = Lovsyng Gud i himmelhøgd BIBSYS
Några skiöna nya wisor, then första. Så gläd tigh tu yngling i tinom ungdom, &c. Siunges som: Du lilla fogel snäll, then andra. Från Nordens kalla hambn, then tredie. Det wijda willa haaf, &c. Kan siungas vnder sina egna lustiga melodier. : Tryckt i thetta åhr. National Library of Sweden
Någre gudelige psalmer; wid åtskilliga tilfällen, af biskopen i Skara, doct. Jesper Swedberg, tid effter annan vtgifne. Nu mera, med thesz goda minne och tilstånd tilsammans dragne, och af tryckrt [sic] vtgångne: at i enskylt andacht gudeligen : brukas. Skara, tryckt af Anders Kiellberg. Åhr 1712. National Library of Sweden
Nu är en dag framliden National Library of Sweden
Panacea coelestis. Himmelsk helsomedel. Nyttig ther til at, I. Förswara helson: II. Hela siälennes och kropsens kranckhet: III. Förlengia lifwet: och IV. Gladeligen dö. Vtgifwen, med k. maj:tz frihet, af J. Swedberg, d. och biskop i Skara. National Library of Sweden
Patribus civibusqve academicis Jesperus Swedberg ... s. p. d. National Library of Sweden
Positiones Theologicæ de amissibilitate gratiæ, fidei et Spiritus Sancti. Qvas ... sub præsidio ... Mag. Jesperi Swedbergs ... publico bonorum examini, quâ par est veneratione, submittit Ericus Nesselius Angerm. In Audit. Gust. Vet. Maj. ad d. [20] Feb. A.R.S. MDCXCVII. horis consvetis. National Library of Sweden
En prestmans plicht i thessa svåra pestilentztider : Hvar om presterskapet i Skara stifft velment påminnes af theras biskop. National Library of Sweden
Rettmätigt heders försvar emot Urban Hiernes obetenckta skrifft emot thess Schibboleth, angående svenska språkets retta skrifart, upsatt och framgifvit åhr 1719 then 13. maji National Library of Sweden BIBSYS
Säkra och bewerda helsomedel ; samt oförliknelig läkedom emot pestilentien. The ther aldrig hafwa slagit fehlt, när the i god tro och gudzfruchtan äro brukade. Them en ypper läkiare vppenbarat hafwer. Med kongl. maij:tz nådiga frihet : vtgifne af Jespero Swedberg ... Skara, tryckt af And. Kiellberg, 1711. then 9. jan. National Library of Sweden
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. National Library of Sweden
=Sanctificatio sabbati, sabbatens helgande. Norrköping. 1-4. 1734.=. National Library of Sweden
Schibboleth. - German National Library
Schibboleth. Swenska språketz rycht och richtighet. Med kongl. maj:tz nådiga frihet, och wederbörandes skärskodande och tilstånd, vpsatt och vtgifwit af Jesper Swedberg ... Skara, tryckt hos sal. Kiellbergs änckio, åhr 1716. National Library of Sweden BIBSYS
Sententiae Pythagoricae German National Library
Sermones censuales. I. En vndersåtlig beskattnings predikan. II. Sweriges vndersåtares andeliga krighshielp. Hålne och vtgifne af Jespero Swedberg ... Med kongl. maj:tz frihet. National Library of Sweden
Sjugnehth mijjem, Lutnjestæjja BIBSYS
Stora syndares stora högtid, firad och beskrifwen af biskopen i Skara D. Jesper Swedberg. National Library of Sweden
Sveriges beklageliga tilstånd uti ett öpet bref : Samt en gudelig böne-psalm, som i thenna fast bedröfveliga krigs-och pestilens tiden, i enskylt andacht kan brukas. Begge upsatt och församlingarne i Skara stifft ... lemnad af theras biskop. National Library of Sweden
Swedberg, Jesper (1653-1735) Bref til alla som Gud fruchta National Library of Sweden
Swensk Ordabok National Library of Sweden National Library of the Netherlands BIBSYS
Sweriges vndersåtares andeliga krigshielp, til thesz krigs-macht, när then i herrans Zebaoths namn, åhr 1712. vti augusti månad, for vtom landz emot konungens och riksens fiendar. Effter anmodan samlad och framgifwen af ... d. Jesperus : Swedberg. Skara, tryckt af Anders Kiellberg. Åhr 1712. then 29. augusti. Tå midnatten ther effter hördes en grufwelig och med förskreckelse longsam jordbäfning, at folcket waknade ther wid. National Library of Sweden
Trogen förmaning til Gudz lof och fruchtan; när then herlige seger högtideligen förkunnas skulle, som Gud alszmechtig, vnder hans excellences, kongl. rådets och feltmarskalckens ... Magni Stenbocks kloka anförande och tappra fechtande : then swenska krigsmachten, wid Gadenbusch i Meckelburg, then 9. decemb. åhr 1712, öfwer the danska och sachserna, i nåder förlänt hafwer. Gifwen Skara stiffts inwånare af theras biskop. D. Jesperus Swedberg. Skara, tryckt af A. Kiellberg. : Åhr 1713. National Library of Sweden
Trösterika samtal emellan en trogen själasörjare och en djupt bedröfvad själ National Library of Sweden
Ur Jesper Svedbergs psalmskatt : Bearbetningar. National Library of Sweden
Uskollisen opettajan ja sywästi surullisen sielun kanssa-puheita. National Library of Sweden
Uti din nåd, o Fader blid I dine hender, Fader blid National Library of Sweden
Vngdoms regel och ålderdoms spegel, af Salomos predik. XII kapitel, förestelt i ene wiso, med thesz förklaring, i twå predikningar, hålna til afsked i Vpsala åhr 1703. På egen kostnad til trycket befordradt, med kongl. may:tz nådigste : frihet, af Jespero Swedberg ... Tryckt i Skara åhr 1709. af domkapitl. boktryck. A. Kiellberg. National Library of Sweden
Vngdoms regel och ålderdoms spegel, förestält uthi en gudelig psalm, öfwer Salomons predik. 12. cap. Siunges medh sin egen thon. Såsom ock: Twenne andra wackra andeliga wijsor. =Anon. S. impr.=. National Library of Sweden
Votum cùm ex auctoritate illustrissimi herois, ac comitis, Gustavi Ottonis Stenbock, Regni Svecici archithalassi magni, & Academiæ Carolinæ cancellarii magnificentissimi, approbante senatu academico, vir pl. reverendus ac præclarissimus, Petrus Holm ... sceptra Academica capesseret, ad d. 16. decenb. anno 1673. qvod vovent magnifico addictissimi. National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (3)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section History of VIAF ID:72324749 (13)