VIAF

Virtual International Authority File

Search

Hofstede de Groot, P. (Petrus), 1802-1886 National Library of the Netherlands-test Library of Congress/NACO

Hofstede de Groot, P. ISNI-test

Hofstede de Groot, Petrus 1802-1886 German National Library

Petrus Hofstede de Groot Wikipedia (en)

VIAF ID: 69284572 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/69284572

ISNI-test: 0000  0000  3932  9605 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (19)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (17)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal National Library of the Netherlands-test
Ary Scheffer National Library of the Netherlands-test
belang der volksopvoeding National Library of the Netherlands-test
Blijdschap in God : bij de herdenking van Nederlands bevrijding uit het juk van Spanje National Library of the Netherlands-test
Christelijke betrachtingen : eene bijdrage tot de stichtelijke lektuur, naar de behoefte van deze tijden National Library of the Netherlands-test
christendom de kweeker der humaniteit National Library of the Netherlands-test
Collegedictaat National Library of the Netherlands-test
Dr. B. Eekma en het lager schoolwezen in de provincie Groningen, of Gedachten over een werk, getiteld: Het lager schoolwezen in Nederland, bijzonder in de provincie Groningen onderzocht en opengelegd, aan alle vrienden van God, vaderland en Koning door B. Eekma National Library of the Netherlands-test
Encyclopaedia theologi Christiani : in scholarum suarum usum breviter delineata National Library of the Netherlands-test Library of Congress/NACO
L.G. Pareau, als man der wetenschap National Library of the Netherlands-test
Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk in deze dagen openlijk ingebragt, dat zij hunnen eed breken, door af te wijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden National Library of the Netherlands-test
Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor katechizatiee͏̈n en huisgezinnen National Library of the Netherlands-test
Het gevoelen van professor Heringa, over het brengen van meer ouderlingen in de besturen der Hervormde Kerk, herinnerd en verdedigd National Library of the Netherlands-test
De hulde aan Jezus toegebragt en toe te brengen, bijzonder door ons, Nederlanders leerrede, de dag na het feest van Heiligerlee uitgesproken National Library of the Netherlands-test
Hulde aan T. A. Clarisse, theol. Doct. en Prof. te Groningen National Library of the Netherlands-test
Iets over de evangelische alliantie, welke in Augustus en September 1866 te Amsterdam hare zamenkomsten zal houden National Library of the Netherlands-test
Institutiones theologiae naturalis Sive disquisitio philosopha de Deo hominisque cum Deo conjunctione, in scholarum suarum usum instituta National Library of the Netherlands-test
De invoering der pauselijke bisschoppen in Nederland : herinneringen, toelichtingen, mededeelingen en raadgevingen voor Nederlandsche protestanten en catholieken National Library of the Netherlands-test German National Library
Is bezuiniging op het onderwijs, vooral door opheffing eener hoogeschool, aan te raden? National Library of the Netherlands-test
Is er grond van vreeze, dat de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk de vrijheid van leer zal beperken? een woord van geruststelling. National Library of the Netherlands-test
Jezus Christus, de grond van de eenheid der christelijke kerk : woorden van vrede en vereeniging voor alle christenen National Library of the Netherlands-test
Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht National Library of the Netherlands-test
De kerkhervorming te Genève in tafereelen National Library of the Netherlands-test
Kort overzigt van de leer der zonden National Library of the Netherlands-test
Letterkundige nalatenschap van H. Uden Masman National Library of the Netherlands-test
Het leven van J.T. van der Kemp National Library of the Netherlands-test
Moderne theologie in nederland xR Extended Titles-test National Library of the Netherlands-test
Natuurbeschouwingen van een evangeliedienaar National Library of the Netherlands-test
Nog eens: De Groninger Academie National Library of the Netherlands-test
Onmisbaarheid der geschiedenis in de school volgens Goethe National Library of the Netherlands-test
De onthulling van het gedenkteeken te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z. M. den Koning, den 23 Mei 1873 : beschrijving der plechtigheid : toespraak van Dr. P. Hofstede de Groot en historische aanteekeningen met de portretten van Lodewijk en Adolf van Nassau. National Library of the Netherlands-test
Opleiding tot zelfstandig inzigt in het christendom : leiddraad bij academische lessen en gesprekken met niet godgeleerden, tegenwoordige en vroegere studenten National Library of the Netherlands-test
Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen : eene leerrede over Habakuk III. 17, 18 National Library of the Netherlands-test
Oratio de ecclesiae christianae, quae nostris temporibus cernitur commotione, sic regunda, ut ecclesia ad ipsum ducatur Jesum Christum accuratius cognoscendum et ardentius amandum National Library of the Netherlands-test
De oud-catholieke beweging in het licht der kerkgeschiedenis National Library of the Netherlands-test
Over de evangelisch-catholieke godgeleerdheid, als de godgeleerdheid der toekomst : een redevoering National Library of the Netherlands-test
Over de licht- en schaduwzijde van ons tegenwoordig lager schoolwezen National Library of the Netherlands-test
Over de onzekerheid der doodsure National Library of the Netherlands-test
Over de verhouding van de godsdienst en de wetenschap tot het onderwijs denkbeelden van Graser, van Heusde, Cousin en Van Bommel National Library of the Netherlands-test
Over Gützlaff, bij de treurmare van zijnen dood National Library of the Netherlands-test
Over het eigenaardige karakter der menschlievende vereenigingen van onze eeuw : redevoering bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der vrouwen-vereeniging te Groningen, ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse, ... gehouden National Library of the Netherlands-test
Overzicht der Bijbelsche en kerkelijke godgeleerdheid : voor de lessen daarover te houden National Library of the Netherlands-test
Petri Hofstede de Groot Oratio de Davide poe͏̈ta, habita die maji 1829. National Library of the Netherlands-test
Proeve eener herziening der meest gebruikelijke formulieren der Nederlandsche Hervormde Kerk. National Library of the Netherlands-test
Rome en het evangelie bij gelegenheid van het Algemeen Concilie der Roomsch-Katholieke Kerk National Library of the Netherlands-test
De sluiting der kweekschool van het Departement Groningen der Maatschappij tot nut van 't algemeen, (na haar 64 jarig bestaan), en de opening der Rijkskweekschool tot opleiding van onderwijzers te Groningen, plegtig gevierd op den 15 en 16 November 1861 National Library of the Netherlands-test
Het sterfbed van E. M. Siersema, overleden in den ouderdom van bijna 15 jaren een geschenk van een vertrekkend leeraar aan de kinderen zijner gemeente. National Library of the Netherlands-test
De Synode en de Hervormde Kerk : aanwijzing van hetgeen de synode der Hervormde Kerk in 1844 gedaan heeft, leidende tot vernietiging van de vrije evangelieprediking in die kerk, en van hetgeen de Hervormde Kerk kunne doen, tot behoud van de vrije evangelieprediking in haar midden. National Library of the Netherlands-test
Ter gedachtenis van R. Bennink Janssonius National Library of the Netherlands-test
Theses theologicae National Library of the Netherlands-test
Toelichting van den brief van den Heer C. R. A. van Bommel, bisschop van Luik, aan den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek : behelzende eene aanwijzing uit echte stukken, waarom de R.K. seminaria te Kuilenburg, Velzen en elders in 1825 zijn opgeheven National Library of the Netherlands-test
Toespraak aan de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, van wege het godgeleerd gezelschap onder de zinspreuk: Gods Woord is de Waarheid, van welk gezelschap het tijdschrift "Waarheid in liefde" uitgaat National Library of the Netherlands-test
Twaalftal leerredenen National Library of the Netherlands-test
Twee leerredenen, ter nagedachtenis van Jhr. Mr. W. van Swinderen, laatst Grietman van Wonseradeel National Library of the Netherlands-test
Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland National Library of the Netherlands-test
Twee verhandelingen, nagelaten door Egbert Roelants National Library of the Netherlands-test
Vijftig jaar in de theologie academische rede, op den dag van zijn aftreden als gewoon hoogleraar, (8 October 1872) National Library of the Netherlands-test
Volksvermaken voor Nederland National Library of the Netherlands-test
Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God, tot op de komst van Jezus Christus National Library of the Netherlands-test
De voorname bron van maatschappelijke ellende in onzen tijd : redevoering National Library of the Netherlands-test
vraag National Library of the Netherlands-test
Waarom leggen verscheidene predikanten der moderne rigting hunne bediening neder? National Library of the Netherlands-test
Wanneer werden onze evangelie͏̈n vervaardigd? National Library of the Netherlands-test
Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te verwachten met betrekking tot godsdienst en onderwijs? National Library of the Netherlands-test
Wat is het regt gebruik der vrijheid naar het evangelie? een woord aan mijne landgenooten, bijzonder aan de jongelingschap naar Gal. V: 13 National Library of the Netherlands-test
Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, nu doen? eene toespraak aan de theologische studenten, bij het openen zijner academische lessen, den 7 September 1842 gehouden National Library of the Netherlands-test
Welke zal voortaan de geest van het Nederlandsch onderwijzersschap zijn? redevoering uitgesproken ter opening van de vijfde algemeene vergadering van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap, gehouden te Utrecht, den 10 augustus 1848 National Library of the Netherlands-test
De wereldtentoonstelling te Parijs, uit een christelijk oogpunt beschouwd leerrede, den 29 September 1867 uitgesproken National Library of the Netherlands-test
Wien zult gij gelooven, den mensch of God? ter overweging voorgesteld aan allen die de waarheid liefhebben, in eenen tijd, waarin velen van de zuivere leer der godzaligheid afwijken en de menschen tot verderfelijke dwalingen zoeken te verleiden National Library of the Netherlands-test
Een woord aan de Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, over de Groninger godgeleerden, en hunne bestrijding in "Den Nederlander" National Library of the Netherlands-test
Zalig zijn de barmhartigen! National Library of the Netherlands-test
Het zelfstandig oordeelen der Gemeente over Bijbel en Christendom naar aanleiding van het geschrevene door Mevr. Bosboom-Toussaint en den Heer Busken-Huet National Library of the Netherlands-test
De zending door de gemeente, of de verkondiging des Evangelies aan alle volken een werk des Heiligen Geestes in de Apostolische Gemeente een woord ter voorbereiding voor de feestviering van het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsche Zendinggenootschap National Library of the Netherlands-test
De zending in China : volgens 't geen dr. K. Gützlaff, den 18 April 1850 daarvan te Groningen meedeelde benevens eenige woorden over de noodwendigheid der zending, vooral over die in China in onzen tijd National Library of the Netherlands-test
Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? : mededeelingen en opmerkingen National Library of the Netherlands-test

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:69284572 (5)