VIAF

Virtual International Authority File

Search

Lindblom, Jacob Axelsson, 1746-1819 German National Library National Library of Sweden NUKAT Center of Warsaw University Library

Jacob Axelsson Lindblom biskop i Svenska kyrkan ISNI

Lindblom, Jac. Ax. (Jacob Axelsson) 1746-1819 Library of Congress/NACO National Library of Ireland

Lindblom, Jacob, 1746-1819 National Library of the Netherlands

Jacob Axelsson Lindblom Wikidata

VIAF ID: 62423757 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/62423757

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (32)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Dissertatio academica de utilitate ex notitia rerumpublicarum percipienda. Quam ... prs̆ide mag. Jacob. Axel. Lindblom ... publico examini modeste submittit Stephanus Soilander, stipend. Thun. Stockholm. In audit. Gust. maj. d. XII junii MDCCLXXXIV. National Library of Sweden
Doct. Mårt. Luthers Lilla cateches National Library of Sweden
Dokt. Mårt. Lutherusen uttjeb katekes akten tjälgestemin dokt. Ol. Swebiliusest. ... Kångalats majestäten armokes kåttjomen mete kåttjetum. Same kiälei puoktetum G.E. Rhenest. Hernösandesne, trukketum J. Swedbomen ludne, 1829. National Library of Sweden
Domkyrkorådets i Upsala faststälde förnyade taxa, hwarefter begrafningsafgifterna å nya begrafningsplatsen ifrån d. 1 januarii 1816 komma att erläggas. National Library of Sweden
Dubb, Jonas (1739-1823) Svar på prästerskapets vägnar National Library of Sweden
Erindringar til de misznögde i landet. =Anon=. Jönköping, tryckt hos S.C. Falck 1788. National Library of Sweden
Fasti Skyttiani National Library of Sweden
Fundamentum legislationis in morali hominis cognitione positum ... præside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... publico examini submittit ... Johannes Ramstedt ... Ostro-gothus, in audit. Gust. maj. d. XVII. Decembr. 1783. National Library of Sweden
Hilaria nationis Ostro-Gothicæ, cum ex gratia et jussu augustissimi regis, Gustavi III. Sub auspiciis illustrissimi et excellentissimi cancellarii, comitis d:ni Caroli Rudenschöld ... solenni inaugurationis more Upsaliæ d. XIV. Octob. MDCCLXXII. Summi in theologia honores publice conferrentur; testificata interprete Jac. Ax. Lindblom. National Library of Sweden
Hörsamt memorial. National Library of Sweden
Hugonis Grotii Epistolæ ineditæ, quæ, ad Oxenstiernas patrem et filium, aliosque Sueciæ consiliarios e Gallia missæ, ac sub auspiciis Jacobi Lindblom ex authentico exemplari, quod in Bibliotheca Lincöpiensi servatur, descriptæ, nunc prodeunt ex Musæo Meermanniano. National Library of the Netherlands
Illustriores linguæ Romanæ critici. Specimen academicum, cujus sectionem primam ... auctor Jacobus Axel Lindblom ... et stipendiarius Sollenianus, Elias Er. Waldius, Fierdhundrensis, in audit. Carol. maj. die XVIII. Nov. MDCCLXXII. ... publice ventilandam exhibent. National Library of Sweden
In honores episcopales S:æ R:æ M:tis magnæ fidei viri, reverendissimi patris ac domini, doct. Petri Filenii, gymnasticæ juventutis gaudia. National Library of Sweden
Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i klassisk fornkunskap och antikens historia Axel Waldemar Persson tillträder sitt ämbete National Library of the Netherlands National Library of Sweden
Jacob Axelsson Lindbloms självbiografiska anteckningar från barndoms- och studieåren. National Library of the Netherlands National Library of Sweden
Kleine Katechismus. National Library of Sweden
Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning med någre biographiske och genealogiske underrättelser. National Library of Sweden
Lärobok i christendomen. Öfwersättning från tyskan./(C.R. Benj. Koppé.) Linköping, 1799. Tryckt och uplagd af D.G. Björn, kongl. gymn. boktryckare. National Library of Sweden
Lefwernes-beskrifning om påfwen Clemens XIV, Ganganelli, som född i Arcangelo di vado i Kyrko-staten år 1705, blef 1759 cardinal, samt d. 20 maji 1769 uphögd til påfwe, och efter en både märkwärdig och berömlig regering afled d. 22 september 1774 i en ålder af 68 år, 10 månader och 22 dagar. =Anon.= Stockholm, Upsala och Åbo, hos Swederus, 1781. (Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. 1781.). National Library of Sweden
Lexicon latino-svecanum. Latinsk och swensk ord-bok. På konungens befallning utgifwen af academien i Upsala. National Library of Sweden
Lilla katekes med förklaringar National Library of Sweden
Linköpings Bibliotheks Handlingar. Library of Congress/NACO National Library of Ireland NUKAT Center of Warsaw University Library
Linköpings consistorii circulaire, n:o 329. National Library of Sweden
Memoria illustrissimi excellentissimique comitis ... Caroli Rudenschöld, regis regnique svio-gothici senatoris ... nomine academiæ Upsaliensis parentali sermone celebrata a Jacobo Ax. Lindblom ... Die XXVI aprilis MDCCLXXXIV. Upsaliæ : litteris director. Johan. Edman. National Library of Sweden
Merita Joh. Skytte, senioris, litteraria, dissertatione academica, venia fac. phil. præside Jac. Ax. Lindblom ... exhibita a Johanne Wenström, stip. Helmf. Uplando. In audit. Gust. maj. d. XIV. Jun. MDCCLXXXVI. National Library of Sweden
Minne af Carl Laurbeck, theol. doctor, prost öfver Bergslags contract, samt kyrkoherde i Hällestad. Vid dess graf i Hällestads kyrka d. 10 jan. 1799. Af Jac. Ax. Lindblom. Linköping, Didric Gabriel Björn. National Library of Sweden
Minne af domprostinnan Anna Dorothea Älf National Library of Sweden
Minne af enke-frun Anna Christina Hülphers, född Kjällström, hållit i Wreta klosters kyrka d. 15 jan. 1795. Af Jacob Ax. Lindblom ... Westerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1795. National Library of Sweden
Minne af prosten och kyrkoherden i Norrköpings stads- och S:t Johannis församlingar mag:r Anders Grönberger, vid dess jordfärd i S:t Olai kyrka i Norrköping den 7 april 1797 : [jämte grafskrift]. National Library of Sweden
Minne af prosten öfver Wifolka och Walkebo contract ... Peter Ekwall vid dess jordfästning, i Gammalkihls kyrka den 18 aug. 1791. Af Jac. Ax. Lindblom ... Linköping, tryckt hos Fr. Schonberg och Björkegrens enka 1791. National Library of Sweden
Minne af prosten öfwer Bankekinds contract och kyrkoherden i Grebo och Wärna församlingar, herr Christer Larsson Lindblom, wid desz jordfästning i Grebo kyrka den 27 november 1800. Af Jac. Ax. Lindblom. ... Linköping, i kongl. gymnasii boktryckeriet, 1800. National Library of Sweden
Momenta quædam, effectum institutionis socraticæ in philosophiam examinantia, quae ... præside mag. J. Ax. Lindblom ... dissertatione graduali proponit stipendiarius Piperianus Johannes Ulricus Schenberg, ostrogothus. In audit. Gustav. majori, d. 15 junii 1785. National Library of Sweden
Nya skolhusets invigning i Norrköping den 10 december 1801. Linköping, 1802. Groth och Petre. National Library of Sweden
Observationes circa feuda ducalia principibus in Sviogothia olim concessa, quas ... praeside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... publico examini subjicit Johannes Isr. Hammarin, stipend. reg. uplandus. In aud. Gustav. maj. d. XXI. junii MDCCLXXXII. National Library of Sweden
Observationes nonnullæ circa fata eloquentiæ Svecanæ post renatas litteras, quarum specimen primum ... præside mag. Jacob. Axel. Lindblom ... dissertatione graduali proponit Nicolaus Salander, stipend. Victorinianus, v.gothus. In audit. Gust. maj. d. VII. maji MDCCLXXXV. National Library of Sweden
De Oelandia : [diss.] National Library of Sweden
Om böcker hörande till den allmänna underwisningen och religionswården. Memorial af erke- biskopen m.m. dr. Jac. Ax. Lindblom, uppläst i högw. prest- ståndet den 9 junii 1809, och på ståndets begäran af trycket särskilt utgifwet. Stockholm : tryckt i Marquardska tryckeriet, 1809. National Library of Sweden
Om tröst för sjuka. Öfwersättning af prof. C.F. Gellerts Trostgründe wider ein sieches Leben. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1785. National Library of Sweden
Om Zenobia, drotning i Palmyra, käjsar Odenats gemål, och käjsarinna i Orienten, namnkunnig för sin skönhet, lärdom, och i synnerhet stora krigs-bedrifter, hwarefter hon af käjsar Aurelianus blef tagen til fånga, och i triumf förd til : Rom, år 274./(Jac. Ax. Lindblom.) Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1773. National Library of Sweden
Oratio, qua synodum archidioecesanam, diebus XXII, XXIII & XXIV januarii anni MDCCCXII Upsaliæ habitam, auspicatus est Jac. Ax. Lindblom ... Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. acad. typographi. National Library of Sweden
Predikan wid deras kongl. majestäters konung Gustaf IV Adolphs och drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas höga kröning, i Norrköping den 3 april 1800. Af Jac. Ax. Linblom ... Linköping, i kongl. gymn. boktryckeriet. National Library of Sweden
Rede bei der Einweihung des Bischofs von Schonen und Bleking D. Nicolaus Heslén, in der Domkirche zu Lund am 9ten Junius 1805. National Library of Sweden
Slutet af prestmötet i Linköping den 9 oktober 1805. Linköping, Groth och Petre 1806. National Library of Sweden
Specimen prius historico-criticum de poematis Ossianis ... a mag. Jac. Axel Lindblom ... respondente Johanne Swartz, norcopia-ostrogotho. In auditorio Gustav. maj. die IV. junii, anno MDCCLXXVIII. Publicæ exhibitum censuræ. National Library of Sweden National Library of Ireland
Tacksägelse, hållen uti Kaga kyrka den 19 februarii 1797 [över Elias Didricsson]. National Library of Sweden
Tal, hållna vid riksdagens slut, den 2 maj 1810, af ärke-biskopen ... Jacob Ax. Lindblom. På prest-ståndets begäran till trycket befordrade. Stockholm, tryckta hos Henrik A. Nordström, 1810. National Library of Sweden
Tal, hållne före och vid hans kongl. höghet hertigens af Södermanland, prins Joseph Frans Oscars första nattvardsgång. Stockholm, 1815. Tryckte hos Fr. Cederborgh & comp. National Library of Sweden
Tal öfver hans excellence, riksrådet ... Göran Gyllenstierna; hållet vid dess jordfästning i S. Olai kyrka i Norrköping den 24 maji 1799. Af J.A. Lindblom. ... Linköping, tryckt hos Didric Gabriel Björn, kongl. gymn. boktryckare. National Library of Sweden
Tal vid doctorinnans fru Hedv. Sophia Lidéns född Exing graf den 28 april 1791, af Jacob Ax. Lindblom ... Norrköping, tryckt hos Adolph Fred. Raam, 1791. National Library of Sweden
Tal vid domprostinnans och doctorinnans ... Anna Dor. Älfs, född Filenius, graf, i Linköpings domkyrka den 29 mars 1797. Af Jac. Ax. Lindblom. Linköping, D.G. Björn. National Library of Sweden
Tal vid prestmötets slut i Linköping d. 12 sept. 1793. Af J.A. Lindblom ... Linköping, 1794. Tryckt hos G.W. Londicer och Björckegrens enka. National Library of Sweden
Tal, vid riksdagsmannen från Näsgårds län i Dalarne, Matts Perssons jordfästning i Storkyrkan i Stockholm d. 3 jan. 1810. National Library of Sweden
Tankar vid hist. prof. och ledam. af kongl. nordstjerne orden herr doct. E.M. Fants graf i Upsala domkyrka d. 28 october 1817. Af dess vän J.A. Lindblom. Tryckt såsom handskrift. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1817. National Library of Sweden
Tit. Tit. (Rubr.). National Library of Sweden
Under kongl. maj:ts höga öfvervaro, och på dess nådigsta befallning, Theser, utgifne af Jacob Axel Lindblom, kongl. och skytt. professor, samt ledamot af kongl. vet. soc. i Upsala, och försvarade af Carl von Rosenstein. I gustavianska lärosalen, den 4 mars 1786. National Library of Sweden
Underdånigste tal då konungen allernådigst täcktes afhöra öfningarna i Skyttianske collegio den 14 mars 1787. Af Jac. Ac. Lindblom. (Upsala, tryckte hos directeuren Johan Edman.). National Library of Sweden
Vid lectorens i gräkiska språket herr magister Ragvald Nicolai graf, d. 21 febr. 1798. Til den studerande ungdomen i Linköping, af Jac. Ax. Lindblom. Linköping, Didric Gabriel Björn. National Library of Sweden
Vid öfverstens och riddarens af kongl. svärdsorden ... Sten Stures jordfästning, i Upsala domkyrka den 12 januarii 1813 af Jacob Axel Lindblom ... Upsala hos Stenhammar och Palmblad. National Library of Sweden
Vid professorens och lectorens herr d:r Samuel Gustaf Harlingssons jordfästning, i St. Mariæ kyrka i Stockholm, den 31 mars 1810; af Jac. Ax. Lindblom ... Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1810. National Library of Sweden
Wid högstsalig hennes kongl. majestäts enke-drottningens, Sophia Magdalenas begrafning, i kongl. Riddarholms-kyrkan den 30 sept. 1813, predikan af Jacob Ax. Lindblom ... Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1813. National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (3)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section History of VIAF ID:62423757 (11)