VIAF

Virtual International Authority File

Search

Joris, David, 1501-1556. National Library of France National Library of Estonia Swiss National Library German National Library Sudoc [ABES], France National Library of the Czech Republic

Joris, David, anabaptist, ca. 1500-1556 National Library of the Netherlands

David Joris ISNI

Joris, David, 1501 or 1502- Library of Congress/NACO National Library of Israel

Joris, David, b. 1501 or 2 National Library of Ireland

David Joris Anabaptist leader, painter Wikidata

Joris, David BIBSYS

Joris, David, 1501 or 2-1556 Library and Archives Canada

Joris, David, 1501 ou 1502-1556 Library and Archives Canada

VIAF ID: 42273658 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/42273658

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (103)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (3)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Alle vaten sichtmen wtgheven wat sy inhebben: allsoe moeten alle natueren der Kruyden, Creatueren vnde Vruchten der Aerden van Ghlijck, haer vermoeghen vnde aert na voortbrenghen.. National Library of the Netherlands
anabaptist writings of David Joris 1535-1543 National Library of France Library of Congress/NACO Sudoc [ABES], France National Library of Ireland
Antwoort unde onderricht D. J. op die vraghe Scipionis N. namelyck, of der wysen wijsheyt oder menschelijcke gheleertheydt niet nutlijck oder nootwendich sy voor den gheloovighen, ... unde voorgheven .. National Library of the Netherlands
bysondere ernsthaftighe yverige reden den boetvaerdighen tot troost, raet unde leere: den moetwilligen boosen overst tot dreyginge, straf unde waerschouwinge aen den dach ghegheven National Library of the Netherlands
Christelijcke vvaerschouwinghe aen allen regenten vnde ouericheden, hooch un̄ nederen standts: datmen niemant om sijn gheloof en behoort te beleydighen noch te vervolghen, veele min te dooden ... Wtgheghaen int iaer 1554. National Library of the Netherlands
Concerning heretics; whether they are to be persecuted and how they are to be treated; a collection of the opinions of learned men, both ancient and modern; an anonymous work Library of Congress/NACO Sudoc [ABES], France National Library of Ireland
Cort bericht unde schriftlijck antwoort National Library of the Netherlands
Dauidis Georgii Holandi haeresiarchae uita & doctrina, 1559: Library of Congress/NACO National Library of Ireland
Een dialogus of tweespraeck tusschen Peter unde Jan, twee godtlijcke gheleerde welspreeckende verstandige mannen. National Library of the Netherlands
Ernstelijcke klage, leere unde onderwysinghe, aan alle regenten unde overicheden, over den nydighen bloetdorstighen aardt Belials unde Antichristi, hare dienaren unde medegenooten .. National Library of the Netherlands
Exposition ... sur le Livre de Job Sudoc [ABES], France
Een geestelijck liedt-boecxken : Inholdende veel schoone sinrijcke christelijcke Liedekens .. National Library of the Netherlands
Een godtlijcke antwoordt unde cort onderwijs op die vragen: ofmen oock meerder leeringe ... van nooden heeft. National Library of the Netherlands
Grondighe bewijs-reden. Waer by men weten, kennen vnde sien kan, waer oder by wien dat rechte gheloof is, of der sich des beroemen, daer onder te staen, beduncken mach .. National Library of the Netherlands
Heftighe vnde stercke reden sijnder sendinghe, mit ontschuldinge eeniger schelt-woorden vnde meer andere invallende Godtsalige vermaninghen ... National Library of the Netherlands
hertelijcke waerschouwinge National Library of the Netherlands
hertlijcke clach-reden tot Godt over s'menschen blintheyt, dwalinghe unde onverstant ... National Library of the Netherlands
Hoe sich der geloovighe, die een suster of vrouwe tot hem neemt, draghen, ende sy beyden haer jeghen den anderen hebben sullen. Wat houwen ende trouwen te seggen, ende waer toe die echte-stand nut, goet ende oorbaar, van God ingeset is: een clare berichtinge. National Library of the Netherlands
Hoort die stemme des Heeren, die voor dat aenghesicht des Heeren wtgaet .. National Library of the Netherlands
leerlijck vn christlijck ghespreck National Library of the Netherlands
Lerung ende vermaenung met bequaeme gelijckenissen wtgesproocken, totter ghodtsaelicheit dienstelick. National Library of the Netherlands
nadencken mijns ongehoorden gheclachs voor Godt mynen Heere unde Vader ... National Library of the Netherlands
Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk, 1983: Library of Congress/NACO National Library of Ireland
Een nootwendich vermanen unde bedachte reden, allen ghoetwillighen in een opsien ter beteringe voorgeschreven. National Library of the Netherlands
Onderwysinge, om die gedachten in den toom te brenghen, ende synen mont in wijsheyt voorsienich te maecken: mit meer andere leeringen, door den Heylighen Geest wt ghenaden voortghebracht. National Library of the Netherlands
Onschuldt Davids Jorisz. gedaen unde gepresenteert ... an ... Anna, gheborene gravinne van Oldenburch ... Int jaer 1540. Tegens die verkeerde valsche articulē, so hem over al na geschreven unde gesecht sijn National Library of the Netherlands
Oorsaeck waerom Godt wel eenen straft, der ghoet doet : wederom der in s' menschen ooghe quaet doet, oversiet unde onghestraft laet. Bewysende, dat Godt geen aensiender der persoonen noch op eenich goed-schijnende werck achtende is. National Library of the Netherlands
[Recueil. Oeuvre de David Jorisz] National Library of France
Een seer goede onderwysinghe der wijszheit ende leringe der waerheit, beide voer olden en̄ jongen. National Library of the Netherlands
Een seer goede vermaninghe of onderwysinghe voor alle goetwillige Godvreesende herten des geloofs. National Library of the Netherlands
Een seer schoon unde heerlyck tractaet off onderwys van Godes Gheest, Liefde unde Stemme, mit die Verlooren Mensche. National Library of the Netherlands Swiss National Library
Seer schoone aenwysingen unde grondige ontdeckingen van die verborghen wijsheydt Godes, sampt den heymelijcken grondt des nieuwen unde olden mensches ... Wtghegaen ... 1550. National Library of the Netherlands
Spreucken der wijsheyt, .. National Library of the Netherlands
stemmelijcke reeden National Library of the Netherlands
Een sterck eewich-levende woort: Hoe dat God alle dingen werckt in allen: dat hem oock alleen in allen dat lof ende den prijs toekomt, van dat inwendige als van dat wtwendige .. National Library of the Netherlands
Straffinghe ende leer. Alle schrift van Got ingegeven is nutte .. National Library of the Netherlands
Straffinghe ende leer. Roep (du Propheet) ende holt niet .. National Library of the Netherlands
Summarische verclaringhe op den spreuck Pauli, Roman. XIIII. vers. XXII. Wat wt den ghelooue niet en gheschiet, is sonde ... 1555. National Library of the Netherlands
Een suyverlijcke bewijsreden van Godes woort, wie sich t'selve te hooren, te kennen unde recht nae den gheest te hebben beroemen mach ... National Library of the Netherlands
T wonder boeck Wie een die ick, seyt die Here, senden sal ontfangt in minen naem, dy ontfangt my .. National Library of the Netherlands
Thien christlijcke gespraecken, tusschen een godt-gheleert, bybels-geleert ende sophist-geleert, Bijbels-geleert ende Sophist-geleert, waer in verhandelt ende bericht wert het volcomen verstant der waerheyt Christi, ... National Library of the Netherlands
Troost, raet, leere ende onderwysinge, inholdende enen gehelen gront der eewiger gerechticheyt, duecht ende waerheyt: voer alle beswaerde becommerde zielen. National Library of the Netherlands
Een troostlijck blywoordt .. National Library of the Netherlands
Trouwhertige vermaninghe tot den dienst Godes ... National Library of the Netherlands
Een twesprake tuschen een meister ende sijn discipel .. National Library of the Netherlands
T'wonder-boeck: waer in dat van der werldt aen versloten gheopenbaert is National Library of the Netherlands BIBSYS Sudoc [ABES], France German National Library
Van dat gherechte waere Sion ende Hierusalem een waerachtich klaer bericht .. National Library of the Netherlands
Van dat vergaen en̄ naeuolgen, blyuen en̄ vergaen moet. National Library of the Netherlands
Van de ongerechte en̄ die gerechte waere predicanten. National Library of the Netherlands
Van den rechten waren aart .. National Library of the Netherlands
Van der liefden schoonheyt. National Library of the Netherlands
Van die aart, blindtheyt, dwalinghe vnde duysternisse deser arge boose werlt : wie vnde welcke het lichaem Christi sijn, mit aenwysinghe des rechten wechs... ; Wtghegaen in Januario, int Jaer 1556. National Library of the Netherlands
Van die groetinghe National Library of the Netherlands
Van die mensche ende sijn gerechticheyt, seer lieflijcke vragen, mit bescheydelijcke antwoorden. National Library of the Netherlands
Van die offerhande ende gaven, die een Christen den Heere dagelijcks schuldich is : een schoon bericht des levendigen verstants. National Library of the Netherlands
Van die vreemde tonghen of talen der menschen, aan u myne kinderen verschreven ... Wtgheghaen int jaer 1545. National Library of the Netherlands
Van die werltlijcke rechten. Alle ware gheloovighe rechtschapene christenen oder die gantsche christenheyt wtgesondert : alleen die arghe boose ongheloovighe werlt ter beteringhe oversproocken unde voorgheholden. National Library of the Netherlands
Van menigerley aart der menschen vianden, hare listen ende bevechtingen te leeren kennen : om die door Godes genade te wederstaen ende onder te brenghen ... National Library of the Netherlands
Van 't gheloof een heylich wacker vermanen, een sterck levendig eewich woort, voor die God-vreesende bekommerde hongherige ende dorstige zielen des geloofs. National Library of the Netherlands
Vanden eed des verbonts Godes, ofvan den eersten intrey des christelijcken levensbeginsel National Library of the Netherlands
Van't gebruyck der spysen, ende des menschen dagelijckschen handel. National Library of the Netherlands
Verclaringe des sevenden Capittels tot den Romeynen. - National Library of the Netherlands German National Library
Verklaringhe der Scheppenissen, an u mijn beminde kinderen unde ghebroeders, liefhebberen Christi alleen verschreven. National Library of the Netherlands Swiss National Library
Volcomen bericht: hoemen sich in gehoorsaemheydt des gheloofs .. National Library of the Netherlands
Vraege, hoet kompt dat eyner wel tgoede voerneemt ende dat niet goet is doet, laet dath hy doen solde. National Library of the Netherlands
Waerachtige aenwysinghe unde claer verhael van die wederbrenghinghe des menschen : oock van die bedriechlijcke valsche argelistighe aart Lucifers, hoe hy sijn fenijn in desen lesten tijdt (deur syn dienaren) noch schieten sal: unde van synen val, .. National Library of the Netherlands
Een waerachtighe fyne reden unde ghespreck tusschen twee ghebroederen A. unde N. uut den goeden schat eens milden heraten ghebertsen onder ghevloeyt National Library of the Netherlands
Waerschouwinge vnd vermaeninge an alle getrouwe ware gelouigen, wie sy sich tot stilheit begeuen .. National Library of the Netherlands
Waerschouwinghe voor den dach des Heeren, dat niemant yet wijslijcks of waerachtlijcks anvanghen oder doen en kan sonder d'eewighe wijsheydt, waerheyt unde kennisse Christi. National Library of the Netherlands Sudoc [ABES], France
Wat die weth sy .. National Library of the Netherlands
weynich van den afval, wie, hoe unde deur wien sy ghekommen waer ... National Library of the Netherlands
Wten monde stemmelijck gesproocken. Dit sy tot niemant gesproocken dan tot den benauden bekommerden zielen. National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (8)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (12)

Open Section Close Section History of VIAF ID:42273658 (18)