VIAF

Virtual International Authority File

Search

Hedrén, Johan Jacob, 1775-1861 BIBSYS National Library of Sweden ISNI German National Library

Hedrén, Johan Jakob, 1775-1861 National Library of France Library of Congress/NACO

Johan Jacob Hedrén Wikidata

VIAF ID: 42239647 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/42239647

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (13)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Amindelsestaler BIBSYS
Åminnelse-tal öfver Kongl. hof-predikanten, ... : J.H. Brantenberg; af ... J- J- H-. Vid dess inträde i akademien d. 13 nov. 1815. National Library of Sweden
Anförande af biskop Hedrén i högv. preste-ståndet d. 22 och 25 januari 1845, i anledning af sammansatta Banco- och Lag-Utskottens förslag till lag för enskilda banker. National Library of Sweden
Anförande till protocollet i högwördige prest-ståndet den 28 maj 1812, af kyrkoherden ... Hedrén samt biskoppen ... von Rosenstein, i anledning af allmänna beswärs- och ekonomie-utskottets betänkande om bränwins- bränningen. Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1812. National Library of Sweden
Berättelse, aflemnad af biskopen i Linköping, rörande dess hos ... konung Carl XIV Johan ... aflagde besök ... : uppsatt d. 26 febr. och d. 9 mars 1844 aflemnadt. National Library of Sweden
Berättelse om högstsalig hans maj:t konungens sista nattwardsgång och lefnads-slut, samt tacksägelse wid desz dödliga bortgång./(Joh. Jak. Hedrén.) Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1818. National Library of Sweden
Beretning om en Samtale mellem H.M. høistsalig Kong Carl XIV Johan og Biskopen af Linköping, ved dennes Besøg hos H.M. under Høistsammes Sygdom, afgiven d. 26. Febr. 1844, kort efter at Samtalen var holdt BIBSYS
Böner. Borgå 1829, hos Christ. Ludw. Hjelt. National Library of Sweden
Carl XIV Johan : biografiskt utkast, bearbetadt efter de bästa och tillförligaste källor ; Bihang innehållande utdrag ur Hans Tal, Bref och Proclamationer m. m. National Library of Sweden
Dissertatio de scientia botanica, utili atque jucunda : d. 20. dec. 1793 National Library of Sweden National Library of France Library of Congress/NACO
Dissertatio de usu observationum meteorologicarum oeconomico ; Cujus partem priorem ... publico examini deferunt mag. Johan. Jac. Hedrén ... et Petrus Olavus Gravander, Nericius. In audit. Gust. maj. die 8 novembris 1797. National Library of Sweden
Ekonomisk praktisk underrättelse om potäters fördelaktigaste odling och bästa begagnande. Andra, fullkomligt omarbetade och förbättrade upplagan af K.F.B. [=Buschendorf] Från tyskan öfwersatt af Johan Jakob Hedrén ... Stockholm, J.P. : Lindh 1805. Ex. säljes i tryckeri-boden midt för kongl. post-huset för 24 skilling sp. National Library of Sweden BIBSYS
Ett christeligt folks klagan och hopp vid en älskad konungs bortgång. Predikan på klagodagen den 29 april 1818. Hållen i s:t Jacobs kyrka af Johan Jacob Hedrén. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1818. National Library of Sweden
Hans Majestæt Kong Carl Johans sidste Samtale med sin Skriftefader, Biskop Hedrén BIBSYS
Helsning till lärare och ungdom vid läse-terminens början i Carlstads gymnasium och trivial-schola den 18 september 1829, af läroverkets ephorus. På begäran till trycket lemnad. Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestii enka, 1829. National Library of Sweden
Hushålls-Skrifter BIBSYS
Hwilka hinder möta den nya Evangelii-Bokens antagende till Församlingens bruk? National Library of Sweden BIBSYS
Inledning. =Anon. S. impr=. National Library of Sweden
Konung Gustaf III:s historia, af Ernst Ludv. Posselt ; öfversättning. Linköping. Tryckt hos Groth & Petré. =1-2. 1810=. National Library of Sweden
Kort berättelse om St Jacobi kyrkoschola ifrån dess första grundläggning intill den 1 october 1817, då samma schola öppnades i det dertill inköpta hus vid Norra Smedjegatan qvarteret Åskeslaget n:o 7. Tillika med handlingar rörande inköpet : af detta och försäljningen af gamla scholehuset. =Anon.= Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1817. National Library of Sweden
Lik-predikan vid ... Carl XIV Johans begrafning ... National Library of Sweden
Memoria viri amplissimi atque celeberrimi in lyceo Upsaliensi professoris, Magni Brynolphi Malmstedt, coram cœtu nationis Wermelandicæ Upsaliæ die 13. Aprilis 1803 parentali sermone celebrata a Johanne Jacobo Hedrén ... Rogantibus amicis typis exscripta. Holmiæ litteris Car. Fr. Marquard, 1803. National Library of Sweden
Memorial, uppläst i högwördiga preste- ståndet den 30 dec. 1817. Af Johan Jacob Hedrén. På ståndets begäran till trycket lemnadt. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1818. National Library of Sweden
Minnen af Lorenzo Hammarsköld. National Library of Sweden
Minnes-ord vid brandmästaren vid Kongl. slottet, klockaren i Kongl. slottsförsamlingen : herr Peter Holmgrens jordfästning i Stockholms stads Storkyrka den 19 mars 1841. National Library of Sweden
Minnets, kärlekens och hoppets afskeds- ord vid fru Christina Catharina Hellströms, född Öhnqvist, graf, den 8 februari 1825. =Anon.= Stockholm, tryckte hos Fr. B. Nestius, 1825. National Library of Sweden
Mores heroicæ ætatis apud veteres Græcos et Scandinavos comparati. Dissertatio, cujus partem quintam quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. Samuel Nolin a sacris Vermel. In auditorio Gustaviano die XI Jun. MDCCCXXX. h. p. m. s. National Library of Sweden
Nöd- och Hjelpe-Bok för Bondeståndet, eller Beskrifning öfwer Mildberga By i desz lycka och olycka National Library of Sweden Library of Congress/NACO BIBSYS
Predikan hållen i St. Jacobs kyrka i Stockholm, tjugetredje söndagen efter helga trefaldighets dag, den 29 october 1826, vid invigningen af dess nya predikostol. Af församlingens kyrkoherde. På församlingens begäran till tryckning lemnad. : Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1826. National Library of Sweden
Predikningar af Johan Jakob Hedrén. Stockholm, tryckta hos Fr. B. Nestius. =1-3. 1820-28.=. National Library of Sweden BIBSYS
Tacksägelse i anledning af hans kongl. höghet kronprinsens glädjefulla återkomst till fäderneslandet, i deras kongl. majestäters och det kongl. husets höga närvaro hållen i kongl. slotts-kapellet den 4 juni 1814. =Anon=. Stockholm, tryckt : hos A. Gadelius, 1814. National Library of Sweden
Tacksamhets- och glädje-högtid, den 16 maji 1819. Då konungens trotjenare, directeuren, högädle herr Johan Arvid Carlbohm och dess k. maka, högädla fru Anna Christina Lange, i ett valdt sällskap af anhöriga och vänner, firade minnet : af sin femtioåriga egta förening. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1819. National Library of Sweden
Tal hållet i Stockholms Prest-Sällskap vid dess årshögtid d. 31. Oct. 1821 BIBSYS
Tal inför hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, på s:t Andreæ logen Nordiska cirkelns högtidsdag, den 28 februari 1807; hållet af Johan Jakob Hedrén. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1807. National Library of Sweden
Tal vid förste expeditions-secreteraren m.m. friherre Lars Aug. Mannerheims kära makas, friherrinnan Sophia Mannerheims, född Wadenstjerna, jordfästning den 17 januarii 1830. National Library of Sweden
Tal vid invigningen av Gärdserums församlings utvidgade begravningsplats och nybyggda kyrka den 16 augusti 1857. Av stiftets biskop. National Library of Sweden
Tal vid konungens högstbetrodde man, en af rikets herrar, f.d. öfverste kammar-herren, ordföranden i rikets allmänna ärenders beredning ... Fabian Reinhold von Fersens jordfästning uti S. Jacobs kyrka i Stockholm den 18 mars 1818. Af Johan Jacob Hedrén. ... Stockholm, 1818. Tryckt hos P. Sohm, kongl. fält-boktryckare, directeur och riddare af k.w.o. National Library of Sweden
Tal vid konungens tro-man, cancellie- rådet, förste expeditions-secreteraren i kongl. maj:ts och rikets cancellie ... Johan Eric Noreens begrafning, den 7 januarii 1812. Af Johan Jakob Hedrén ... Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1812. National Library of Sweden
Tal vid konungens troman, föredraganden för hofärendena, lagmannen i Wermeland, riks-härolden ... Carl af Georgii k. makas, fru M.C. Limnells, jordfästning den 30 januarii 1826, af Johan Jakob Hedrén. Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1826. National Library of Sweden
Theophrosyne : läsning för kyrkans och skolornas vänner National Library of Sweden BIBSYS
Till högtidligt firande af konung Gustaf II Adolfs ärofulla död i slaget vid Lützen den 6 november 1632 och svenska krigshärens under hans anförande vid samma tillfälle vunna seger för den evangeliska lärans upprätthållande inbjudas religionens, upplysningens och fosterlandets vänner af alla stånd, som i Carlstad bo eller vistas [Johan Jak. Hedrén]. National Library of Sweden
Till Rennelanda församlings christelige medlemmar! : skrift med minnesgåva. National Library of Sweden
Trägårds-cateches, eller Grund-reglor för odlingen af trägårdswäxter; af Johan Ludvig Mansa ... Prisskrift, som wunnit den af danska landthushållningssällskapet utsatta belöningen. Öfwersatt från tyskan af Johan Jacob Hedrén. Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1803. National Library of Sweden
Vid Ebersteinska technologiska scholans öppnande i Norrköping den 17 januarii 1838 National Library of Sweden
Vid en af borgerskapets femtio-äldste, f. d. åldermannen i bagare-embetet herr Anders Wennbergs jordfästning i S:t Jacobs kyrka, den 26 april 1827. =Anon.= Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1827. National Library of Sweden
Vid f.d. capitainen vid kongl. arméens flotta högädle herr N.G. Burtz's jordfästning, i St. Jakobs grafchor, den 8 dec. 1828. =Anon.= (Stockholm, 1829, hos Zacharias Haeggström.). National Library of Sweden
Vid förste vaktmästaren vid stora lands-logen och St. Andreæ logen den nordiska cirkeln i Stockholm, Carl Enboms jordfästning i St. Mariæ Magdalenæ församlings graf-chor den 31 januari 1820, af Johan Jakob Hedrén ... Af några den bortgångnes : vänner till trycket befordradt. Stockholm. Tryckt hos C.F. Berglund, 1820. /F.d. Marquardska boktryckeriet. National Library of Sweden
Vid Hans Majest. Konungens Skål den 9. September 1818 i Tronhjem BIBSYS
Vid hoffröken hos h. k. h. prinsessan Sophia Albertina, välborna Gustava Sophia Amalia Charl. Silfversparres jordfästning den 5 martii 1815. =Anon=. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1815. National Library of Sweden
Vid högtsalig hennes kongl. höghet prinsessan Sophia Albertinas begrafning den 27 april 1829. Predikan hållen i Riddarholmskyrkan af doctor Johan Jacob Hedrén ... Stockholm. Tryckt hos J. Hörberg, 1829. National Library of Sweden
Vid konungens tro-tjenare, kongl. bibliothekarien Jacob Björkegrens graf, den 19 september 1825. =Anon=. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1826. National Library of Sweden
Vid konungens troman, f.d. vice-presidenten i kongl. stats-contoiret, riddaren af K.N.O. : högädle herr Nils Frödelii jordfästning i S:t Jacobs kyrkas graf-chor den 4 maj 1830. National Library of Sweden
Vid konungens troman, lagmannen, rådmannen i Stockholm, och ledamoten i Stockholms stads justitiae-collegium, högädle herr Johan Henric Hochschilds jordfästning i S:t Johannis kyrka den 21 december 1829 National Library of Sweden
Vid konungens troman, medicinal-rådet, secreteraren i kongl. vitterhets-, historie- och antiqvitets- academien, i kongl. landtbruks-academien och i Kongl. Patriotiska sällskapet ... Carl Birger Rutströms jordfästning i St. Jacobs graf : chor d. 2 maj 1826. Af Johan Jakob Hedrén. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1826. National Library of Sweden
Vid kyrkoherden Pehr Karells jordfästning den 25 maj 1845. National Library of Sweden
Vid siden-fabrikören, en af Stockholms stads femtio äldste, herr Eric Lundgrens jordfästning i s:t Jakobs kyrkas graf-chor den 23 febr. 1823. Af Johan Jakob Hedrén ... Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1823. National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (8)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:42239647 (11)