VIAF

Virtual International Authority File

Search

Salvius, Lars, 1706-1773 BIBSYS RERO - Library Network of Western Switzerland German National Library National Library of France National Library of Sweden Library of Congress/NACO National Library of Poland Sudoc [ABES], France National Library of Spain National Library of Lithuania National Library of the Netherlands

Salvius, Lars, fl. 1742-1773 ISNI National Library of Portugal

Salvius, Lars. NUKAT Center of Warsaw University Library

Lars Salvius svensk boktryckare, bokhandlare och tidningsman Wikidata

VIAF ID: 34510114 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/34510114

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (26)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (3)

  • 551 _ _ ‎‡a  Stockholm German National Library
  • 510 2 _ ‎‡a  Typis et Impensis Laur. Salvii ISNI
  • 510 2 _ ‎‡a  Typis et Impensis Laur. Salvii‏ ‎‡e  Affiliation German National Library

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Acta literaria Sveciæ National Library of France
Acta Societatis regiæ scientiarum Upsaliensis National Library of France
Actorum chemicorum Holmiensium, tomus primus [-secundus] . Hoc est, Parasceve sive praeparatio ad tentamina, in Reg. laboratorio Holmiensi paracta, ut et compendiosa manuductio ad elementa et principia chemica rite investiganga [sic], cum annotationibus Joh. Gotschalk Wallerii phil. et med. doct. chem. metallurg. ac pharmaceut. profess. Reg. et ord. Acad. imper. N. C. ac Reg. Acad. Stockholm. Soc. Sudoc [ABES], France National Library of France
Afhandling om nordiska folkets fordna sjöväsende, så väl til handel, som örlog, upläst för kongl. vet. academ. af Carl Reinhold Berch, cancellie-råd, ledamot af Kongl. Vitterhets-Academien, af K. Vetensk. societeten i Upsala, samt af antiquarian-society i London, då han där nedlade sitt præsidium, den 16. april, 1766.. Sudoc [ABES], France
˜Les Agrémens de la campagne National Library of France
Äldre mans brev till en stadigare prins National Library of France
De antiquitatibus insulae Feringsöensis, nunc stricte dictae Swartsiölandet, dissertatio historica, quam suffrag. ampliss. ordine philosoph. in Reg. Acad. Upsal. sub praesidio... mag. Olavi O. Celsii hist. profess. reg. et ord. ... ad publicum examen modeste defert, Johannes Ericus Arenius, Fierdhundrensis ... d. 28 jun. MDCCLI H.A.M.C. RERO - Library Network of Western Switzerland National Library of France
Berättelse, om ajuckiniska Calmuckiet, eller om detta folkets ursprung, huru de kommit under ryszarnas lydno, deras gudar, gudsdyrkan och prester, huru de skiftas uti 4 ulusser eller folkhopar, deras politique och philosophie, med flera : deras lefwernes sätt och seder så wid bröllop som begrafningar./(J. Christ. Schnitscher.) Stockholm trykt hos Lars Salvius 1744. National Library of Sweden
Bergsmanna-näringens nytta och skötsel : förestäld uti et tal til Kongl. svenska vetenskaps academien, den 28 october 1749 BIBSYS
=Beskrifning öfver Sveriget. Stockholm. 1. 1741=. National Library of Sweden
Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, innehollande kort underrättelse så wäl om landets belägenhet och beskaffenhet i gemen, som des inwånares tilstånd och husholdning, deras seder, maner och lefnadsart, samt laster : och widskepelser, m.m. Framgifwen af mag. Pehr Högström ... Sudoc [ABES], France National Library of France
Beskrivning om bekväma sätt til eke-plantering National Library of France
Beskrivning om tjäru- och kol-ugnars inrättande National Library of France
Bible Sudoc [ABES], France National Library of France
Carl Linnaei... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för Kongl. Vetens. Academien uti auditorio illustri, da första Praesidentskapet aflades 1739 D. 3 October National Library of Portugal
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. National Library of Sweden
Caroli Linnæi,... Amoenitates academicæ seu Dissertationes variæ physicæ, medicæ, botanicæ antehac seorsim editæ nunc collectæ et auctæ cum tabulis ænæis. Sudoc [ABES], France National Library of France
Caroli Linnaei ... Flora Svecica, exhibens plantas per regnum Sveciae crescentes, systematice cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu oeconomorum, officinalibus pharmacopaeorum RERO - Library Network of Western Switzerland
Caroli Linnæi... Flora zeylanica sistens plantas indicas Zeylonæ insulæ ; quæ olim 1670-1677. lectæ fuere a Paulo Hermanno, prof. bot. leydensi ; demum post 70 annos ab Augusto Günthero, pharmacop. haffniensi, orbi redditæ ; hoc vero opere revisæ, examinatæ, determinatæ & illustratæ generibus certis, differentiis specificis, synonymis propriis, descriptionibus compendiosis, iconibus paucis. RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France
Caroli Linnaei medici methodus sexualis sistens genera plantarum secundum mares et feminas in classes et ordines redacta National Library of Portugal
Caroli v. Linné Equ. aur. de stella polari ... Genera plantarum : eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Sudoc [ABES], France
Christeliga tankar, öfwer den wigtiga samwets-frågan: är det rätt? som wi wid alla tilfällen böra osz ärindra; förestälde uti en högmäszo-predikan för S. Jacobi församling i Stockholm, på sjuttonde söndagen efter den h. trefadighets : [sic] år 1764 på begäran til trycket framgifne af Nils Jacob Nymanson ... National Library of Sweden
Christus den Korsfæste udi Ni Aanderiige Prædikener, Over heele Christi Lidelses Historie BIBSYS
Discours, prononcés dans l'Academie royale des sciences le samedi 16 novembre 1754, à la reception de Mr. de Dangeul ... BIBSYS RERO - Library Network of Western Switzerland
Dissertatio chemica, de nexu chemiae cum utilitate reipublicae RERO - Library Network of Western Switzerland
Dissertatio gradualis, de virgula divinatoria RERO - Library Network of Western Switzerland
Erich Pontoppidans opvækkelige Hyrde-Breve BIBSYS
Försök til tobaks-planterings och spinnings bättre drift och upkomst National Library of France
Förtekning på et partie Böcker, som Lars Salvius nyligen genom byte från utrikes orter inbekommit. National Library of Sweden
Grammatica lapponica, linguæ europearum prope antiquissimæ solidam planamque viam genium linguæ lapponicæ addiscere desideranti monstrans, opfra [sic pour <<opera>>] ac studio Henrici Ganandri. Sudoc [ABES], France
Guds nådiga wård om sin kyrka på jorden, förestäld i en christelig predikan för St. Claræ församling på annan dag påska, som war andra dagen efter desz förnyade kyrkas inwigelse i Stockholm, den 23 april år 1753. Af Abraham Pettersson, kyrkoherde i Kongl. Riddarholmen. National Library of Sweden
Hallands, et af Götha Rikets landskaper, historiska-beskrifning NUKAT Center of Warsaw University Library
Hortus Upsaliensis RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France National Library of Spain
Inträdes-tal, om sjö-magt : hållit för Kongl. vetensk. academien den 28. augusti 1756 BIBSYS
Iter Hispanicum RERO - Library Network of Western Switzerland
Kårt och redig underwisning om färge-konsten, som lärer, at sätta allehanda färgor på ̇ siden-ylle-och linne-tyger, jämte en liten tilökning om åtskilliga färgor på hår, det allmänna bästa til tjenst och nytta ifrån ängelskan öfwersatt. National Library of France
Den korsfäste Christus, eller Tio Anderika Prediktningar öfwer hela Christi pinos historia; Forfattade af D. E. Hagerup, För detta Biskop i Trundhems Stift, Och, til befordran af Christelig Hus-andakt, På Swänska öfwersatte. BIBSYS
Korta anmerkningar vid Svio-Göthernas fordna hushålls-vett, 1752: Library of Congress/NACO
Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar Wikidata
Kungörelse, Om Tiden, til de här i Staden inrättade Lanternors itändande, och huru många dagar uti nästinstundande höst- samt vår-månader nästkommande år, de böra hållas lysande. Gifwen Stockholms Rådhus den 4 sept. 1765. National Library of Sweden
Lärda tidningar. National Library of Sweden BIBSYS
Metamorphosis, eller Forvandlinger BIBSYS
Museum Ludovicae Ulricae Reginae Suecorum NUKAT Center of Warsaw University Library
Museum S:ae Rae M:tis Adolphi Friderici Regis svecorum, gothorum, vandalorumque [...] In quo Animalia Rariora Imprimis & Exotica: Aves, Amphibia, Pisces describuntur : Tomi Secundi Prodromus NUKAT Center of Warsaw University Library
Museum tessinianum, opera illustrissimi comitis, Dom. Car. Gust. Tessin, ... Hans Excellence, riks-radets etc. Herr Gr. Carl Gust. Tessins Naturalie-Samling.. Sudoc [ABES], France
Den nationnale winsten, wördsamast öfwerlemnad til riksens höglofliga ständer, af en deras ledamot. =Anon=. National Library of Sweden
Nicolai Klimii iter subterraneum BIBSYS
Odores medicamentorum RERO - Library Network of Western Switzerland
Om Styrbjörn then starke National Library of France
Opartisk jämförelse imellan Sweriges rikes tilstånd och därpå grundade realisationer, för de 2:ne åratalen 1665 och 1765, samt hwad hopp kan wara, at winna ändamålet af sedel-myntets förwandlande i silfwermynt, utan en hufwudsakelig : förändring i rikets allmänna hushålls-inrättning. =Anon=. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kåstnad, 1768. National Library of Sweden
Orsaker, som föranlåtit Frankrike och Swerige, at taga del i det nu warande kriget på tyska botten. Öfwersatt från fransyskan.. Sudoc [ABES], France
De Passiflora RERO - Library Network of Western Switzerland
En rättrådig domare, uti en christelig rättegångs-predikan, hållen wid Wista härads laga höste-tings början, i Grenna stads-kyrka, then 22 septembris, år 1741. Enfaldeligen förestäld af Alexander Roswall. Comminister i Ölmstad. National Library of Sweden
En Resa Til Norra America, På Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens befallning, Och Publici kostnad BIBSYS
Rikes nytta, af mänga närings-lemmar National Library of France
Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system. Förestäld af Anders Chydenius ... Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1766. National Library of Sweden
Sagan om Ingwar Widtfarne och hans son Swen BIBSYS
Samling af brud- och graf-skrifter, hwilka blifwit wid särskilda tider och tilfällen författade, och nu å nyo uplagde af Lars Salvius. Stockholm, tryckt i auctorens egen officine, år 1757. National Library of Sweden
Schediasma Historico Geographicum De Varegis, Heroibus Scandianis Et Primis Russiæ Dynastis RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France NUKAT Center of Warsaw University Library
Schwedische Anekdoten. National Library of Poland
Species Plantarum Sudoc [ABES], France RERO - Library Network of Western Switzerland BIBSYS NUKAT Center of Warsaw University Library
Sponsalia plantarum : quae, cum consensu ampl. facult. medicae in regia acad. Upsaliensi Library of Congress/NACO
Stora och namnkunniga svänska mäns lefverne National Library of France
Sveriges vålstånd om det vil BIBSYS
Sweriges Rikes Ridderskaps Och Adels Wapenbok NUKAT Center of Warsaw University Library
Systema naturae per regna tria naturae Sudoc [ABES], France National Library of Spain
Tal om de fria konsters värde och nytta ; hållit för kongl. vetenskaps academien vid praesidii nedläggande, den 23 julii, år 1757. Af Carl Fredric Adelcrants, Öfver-intendent och ridd. af K. nordst. orden.. Sudoc [ABES], France
Tal om optiken Sudoc [ABES], France
Tanckar öfwer den swenska oeconomien igenom samtal yttrade ... emellan fru Swea, fru Oeconomia, Herr Mentor, Herr Flit, Herr Sparsam, och Frans. National Library of Sweden
Tredje fortsättningen af den i decemb. månad 1767 utgifna Förtekning på de nya utländska böcker och tractater, i åtskilliga språk och wetenskaper, som sedermera, genom troquering, til direct. Lars Salvii boklåda äro inkomne, och finnes : därstädes til köps, för billigaste pris. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt och utgifwen i september månad. 1769.). National Library of Sweden
Den universala politiska historien, yngsta begynnare til tjenst sammandragen och fortsatt til närvarande tid /(Lars Salvius.) Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1771. National Library of Sweden
Utdrag af protocollet hållit hos ridderskapet och adelen den 2 octob. 1766. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1766.). National Library of Sweden
Uttåg af herr Joh. Hübners frågor, angående then nya, medelåldriga och äldsta geographien, med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio, på swenska öfwersatt. Tredje uplagan, förökt och förbättrad. Stockholm, tryckt af Peter Jör. : Nyström 1752, med egen bekostnad, och finnes hos honom til kjöps. National Library of Sweden
Vägvisare til och ifraan alla Städer och namnkunniga Orter uti Svea- och Göta-Riken, samt Stor-Förstendömet Finland; jämte ... Vägchartor. National Library of the Netherlands
Välmenta tankar om ost-indiske sidentygernas nyttjande i riket National Library of France
Västgöta resa National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (5)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (12)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:34510114 (18)