VIAF

Virtual International Authority File

Search

Marinček, Tone National and University Library in Zagreb ISNI NUK/COBISS.SI, Slovenia

VIAF ID: 305496165 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/305496165

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Analiza in ocena zagotovitve elektromagnetne združljivosti ter funkcionalne usposobljenosti sekundarnih sistemov obnovljenega dela 220 kV stikališča RTP Divača : poročilo št. VENO-1083 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Analiza vpliva načrtovanega povečanja nazivne moči enosmernih lokomotiv in frekvence prometa na SN in NN omrežje : študija št. 1882 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Daljnovodi in plinovodi v skupnih koridorjih NUK/COBISS.SI, Slovenia
Efficiency of the use of programme tools in reducing spreading of transformer station noise into the environment. NUK/COBISS.SI, Slovenia
Elektroenergetski objekti in okolje : ocene elektromagmnetnega sevanja NUK/COBISS.SI, Slovenia
Elektromagnetna sevanja električnih naprav in postrojev v naravno in življenjsko okolje : ref. št. 1349 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Environmental protection problems of audible noise of high voltage power transmission lines. NUK/COBISS.SI, Slovenia
GIS - elektromagnetskih zračenja prijenosnih dalekovoda i rasklopnih transformatorskih stanica NUK/COBISS.SI, Slovenia
Hitri enopolni ponovni vklop v SN omrežjih : št. elaborata 1226 NUK/COBISS.SI, Slovenia
The influence of particular input data on calculation of HV transmission lines noise NUK/COBISS.SI, Slovenia
Istraživanja uticaja 110 kV dalekovoda na paralelni plinovod NUK/COBISS.SI, Slovenia
Izkušnje pri izvedbi ozemljitev pri globokem temeljenju stebrov daljnovoda 110KV Podlog-Laško NUK/COBISS.SI, Slovenia
Korozija jeklene armature v betonu - vzroki nastanka in principi njene preprečitve NUK/COBISS.SI, Slovenia
Korozijska zaščita podzemnih struktur - pomemben člen pri varstvu okolja NUK/COBISS.SI, Slovenia
Kriteriji montaže GSM antenskih postrojenja prijenosnih dalekovoda NUK/COBISS.SI, Slovenia
Kriteriji za uporabo katodne zaščite pri rehabilitaciji premostitvenih objektov NUK/COBISS.SI, Slovenia
Merila za uvajanje katodne zaščite ob rehabilitaciji cementno - betonskih vozišč mostov NUK/COBISS.SI, Slovenia
Mitigating method for induced voltages on gas pipeline due to high voltage transmission line inductive coupling NUK/COBISS.SI, Slovenia
Monitoring and data acquisition system for the telemetring in corrosion protection plants NUK/COBISS.SI, Slovenia
Nadzemni vodovi. National and University Library in Zagreb
Nekateri rezultati meritev potenciala cevovod/zemljišče zavajajo vzdrževalce NUK/COBISS.SI, Slovenia
Oblikovanje in prostorsko umeščanje daljnovodov v slovenskem prostoru : študija NUK/COBISS.SI, Slovenia
Ocenjevanje vrednosti koridorjev daljnovodov NUK/COBISS.SI, Slovenia
Okoljevarstvena problematika prehoda 220 kV daljnovodov na 400 kV s področij: elektromagnetno sevanje in hrup. NUK/COBISS.SI, Slovenia
Ozemljevanje zvezdišč transformatorjev na nivoju 400 in 220 kV : referat št. 1310 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Perspektive ozemljevanja nevtralne točke v slovenskih omrežjih čez maloohmski upor : ref. št. 1458 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Perturbacije. National and University Library in Zagreb
Planiranje rehabilitacije transportnog plinovoda NUK/COBISS.SI, Slovenia
Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo daljnovoda DV 2 X 110 kV Doblar- Gorica : študija št. 1493 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Posnetek stanja obremenjenosti okolja z VN viri nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj : ref. št. 1588 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Pravila komuniciranja z javnostjo pri izvajanju nalog EMS NUK/COBISS.SI, Slovenia
Pravilnik o tehniških normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj : ref. št. 1331 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Pričakovana življenjska doba komponent katodne zaščite NUK/COBISS.SI, Slovenia
Racionalizacija obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja visokonapetostnih daljnovodov : ref. št. 1544 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave hrupa razdelilnih in distribucijskih transformatorskih postaj : referat št. 1717 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave motenj zaradi vplivov sunkovitih nizkofrekvenčnih periodičnih in aperiodičnih tokovnih obremenitev na napetostne razmere v EE omrežju : št. referata 1272 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave možnih ukrepov za zmanjšanje jakosti električnih in magnetnih polj v okolici SN daljnovodov in kablovodov : študija št. 1479 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave potrebnih zaščitnih ukrepov za delo na paralelno potekajočih VN daljnovodih nazivnih napetosti 100 kV in več : ref. št. 1381 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave prednosti vgrajevanja kompenzacijskih dušilk in njihove tipizacije : študija št. 1549 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Raziskave prehodnih prenapetosti pri e.k.s. v SN omrežjih ozemljenih preko paralelno vezanega delovnega upora in dušilke : ref. št. 1494 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Rešavanje problematike zaštite plinovoda od uticaja visokonaponskog dalekovoda NUK/COBISS.SI, Slovenia
Sigurnostne analize in optimalno obratovanje elektroenergetskih sistemov : statične karakteristike bremen NUK/COBISS.SI, Slovenia
Smernice za izdelavo namenske rabe prostora v bližini elektroenergetskih naprav s stališča elektromagnetnega sevanja in hrupa : ref. št. 1709 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Sončna energija - opcija prihodnosti? NUK/COBISS.SI, Slovenia
Študij konceptov avtomatizacije nadzora in vodenja elektroenergetskega sistema : ref. št. 644. NUK/COBISS.SI, Slovenia
Študij možnosti znižanja stroškov za ozemljitve VN in SN postrojev z noveliranjem veljavnih predpisov : ref. št. 1224 NUK/COBISS.SI, Slovenia
študija elektromagnetnih polj daljnovodov v energetskem koridorju Slovenija - Madžarska NUK/COBISS.SI, Slovenia
Technical options for reduction of power-frequency electric and magnetic fields. NUK/COBISS.SI, Slovenia
Učinkovitost uporabe programskih orodij pri zmanjševanju širjenja hrupa transformatorskih postaj v okolje NUK/COBISS.SI, Slovenia
Uporaba katodne zaščite v termoelektrarnah NUK/COBISS.SI, Slovenia
Utjecaj kriterija regulative okoliša na projektiranje prijenosnih dalekovoda NUK/COBISS.SI, Slovenia
Uzemljenja TS u teškim uvjetima kod različito tretirane neutralne točke u srednjenaponskoj mreži NUK/COBISS.SI, Slovenia
Vpliv DV 2 x 400 kV Maribor-Kainachtal (Avstrija) na sosednje objekte NUK/COBISS.SI, Slovenia
Vpliv konstrukcijskih parametrov stebrov na elektromagnetne koridorje prenosnih daljnovodov (E, B, hrup) : ref. št. 1961 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Vpliv poprabnikov na popačenje napetostne sinusoide v distribucijskem elektroenergetskem omrežju : ref. št. 1213 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Vzdrževanje dvosistemskih in paralelno potekajočih visokonapetostnih daljnovodov NUK/COBISS.SI, Slovenia
Zaščita kovinskih napeljav v zemlji pred vplivi stresanih istosmernih tokov : raziskave v RTP 110/20 kV Krško : ref. št. 740 NUK/COBISS.SI, Slovenia
Zbornik radova National and University Library in Zagreb

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (3)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (4)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:305496165 (3)