VIAF

Virtual International Authority File

Search

Lindeboom, L. (Lucas), 1845-1933 National Library of the Netherlands

Lindeboom, L. 1845-1933 ISNI

VIAF ID: 286275287 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/286275287

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (2)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (8)

  • 500 1 _ ‎‡a  Bronsveld, A.W.‏ ‎‡d  1839-1924 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Domela Nieuwenhuis, F.‏ ‎‡d  1846-1919 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Donner, A.M.‏ ‎‡d  1859-1937 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Douma, E.‏ ‎‡d  1842-1913 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Jongsma, L.S.‏ ‎‡d  1856-1914 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Klinkert, H.J. ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Kuiper, R.T.‏ ‎‡d  1826-1894 ISNI
  • 500 0 _ ‎‡a  Theophilus National Library of the Netherlands ISNI

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
1 Timotheus 1: 12 National Library of the Netherlands
Aan de redactie van "De Vrije Kerk" : een niet onbillijk verzoek? National Library of the Netherlands
De aanslagen der medisch-theologische kwakzalverij tegen de H. Schrift, en bizonder tegen de leer van de opstanding der dooden, 1 Cor. XV, onderzocht, bij het licht van geloof en wetenschap : antwoord en vragen aan Dr. W. Koster, hoogleeraar te Utrecht, naar aanleiding van ZHG's "Een paar opmerkingen" in het Handelsblad van 9 Juni jl. over het, hierbijgaand schrijven in 't Handelsblad van 28 Mei, Een geestelijk lichaam, "een vierkante cirkel"? enz. National Library of the Netherlands
Adres aan de Tweede Kamer en andere stukken in zake de schutterskwestie te Zaandam. National Library of the Netherlands
"Afgescheiden" of vereenigd? National Library of the Netherlands
De arbeiders onder krankzinnigen en zenuwlijders : hoedanige personen er noodig zijn en hoe het benoodigd aantal voortdurend te verkrijgen National Library of the Netherlands
Armoede en armverzorging. National Library of the Netherlands
Belangstelling in de school National Library of the Netherlands
De beteekenis van het christelijk geloof voor de geneeskundige wetenschap, in 't bizonder voor de psychiatrie : voordracht National Library of the Netherlands
Bewaart het pand u toebetrouwd, of De geruststelling in "Opleiding en theologie" onderzocht en gewogen : een woord aan de Kerkeraden en aan de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland National Library of the Netherlands
Bezwaarschrift tegen het besluit der laatstgehoudene Prov. Synode van Friesland, inzake het protest van Prof. L. Lindeboom tegen de leer van Dr A. Kuyper Jr.: dat Paulus wedergeboren en een Godslasteraar was; ingediend bij de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vergaderd te Utrecht, 22 Aug. 1905 vol. v. National Library of the Netherlands
Bidden voor 't gewas. National Library of the Netherlands
De Bijbelsche geschiedenis : de onomstootelijke Godsopenbaring en de onmisbare sleutel tot de wetenschap National Library of the Netherlands
Blijf in het woord van God National Library of the Netherlands
De Christelijke Gereformeerde Kerk : een en ander over haar toestand, roeping en toekomst, aan de ernstige overweging ook van de geloovigen buiten haar aanbevolen National Library of the Netherlands
Christus' hoede over Zijne gemeente ... National Library of the Netherlands
Concept-reglement, met toelichting, van de Chr. Hist. Kiezersbond "Marnix" : opgericht te Utrecht, 17 Februari 1881 National Library of the Netherlands
Contra de Religionsgeschichte de Historia Sacra : de absolute voorwaarde voor het rechte verstand en onderwijs van de bijbelsche geschiedenis en de geschiedenis der godsdiensten National Library of the Netherlands
Debat te Heerenveen : wat hebben wij te gelooven van Jezus Christus? National Library of the Netherlands
Het doctoraat in de heilige godgeleerdheid aan de Theologische School der Christ. Geref. Kerk National Library of the Netherlands
De doodsvallei is niet donker : laatste woorden eener gezaligde, tot bemoediging van bekommerde zielen National Library of the Netherlands
Door het geloof National Library of the Netherlands
Eene heiligdomsvaart? National Library of the Netherlands
Eene klacht des Heeren over zijn volk aan Nederland herinnerd National Library of the Netherlands
Een ernstig woord aan allen, die den Heere Jezus Christus belijden als den eenigen Geneesmeester van lichaam en ziel National Library of the Netherlands
Gedachtenis van het 25-jarig bestaan der Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Nederland National Library of the Netherlands
Gedachtenis van zijn 10-jarig bestaan en arbeid, 1915-1929 National Library of the Netherlands
Gelooven op gezag, dat mag ...? : wat dunkt U er van? National Library of the Netherlands
Gereformeerde jongeling en de geestelijke stroomingen van onzen tijd National Library of the Netherlands
gereformeerde kerkregeering National Library of the Netherlands
De geschiktheid van het theologisch onderwijs voor de opleiding tot den dienst des woords National Library of the Netherlands
De geslachtsregisters van Jezus Christus, onzen Heere : (Matth. 1 en Luc. 3) National Library of the Netherlands
Een gestorven, niet een doode zaligmaker. National Library of the Netherlands
God in de natuur! National Library of the Netherlands
Godgeleerden National Library of the Netherlands
Godsdienstige opvoeding National Library of the Netherlands
Groninger bondsdag 1912 National Library of the Netherlands
Heb de waarheid en den vrede lief : open brief aan Dr. A. Kuyper, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag, en redacteur van "De Heraut", alsmede aan de "Heraut"-lezers en alle Gereformeerden in den lande National Library of the Netherlands
Hebt goeden moed : een woord tot allen, inzonderheid tot onze soldaten. National Library of the Netherlands
De Heere is waarlijk opgestaan : de moderne visioens-hypothese eene antiquiteit National Library of the Netherlands
Heiligt den sabbat. National Library of the Netherlands
Hosanna den Zone Davids! : Gods lof uit kindermonden : een kinderpreek, over Mattheus 21: 15 en 16 National Library of the Netherlands
Is dat voor mij?! National Library of the Netherlands
Jezus Christus de middelaar des Nieuwen Testaments, de waarheid der H. Schrift en de wetenschap der Christelijke Godgeleerdheid : een woord van waarschuwing en wegwijzing aan allen die den naam van Christus noemen, met aanteekeningen National Library of the Netherlands
Jezus en uw nardusflesch National Library of the Netherlands
De Kerk : leerrede over Ef. II:20-22, gehouden bij de eerste godsdienstoefening in het nieuwe kerkgebouw der Christelijke Gereformeerde gemeente te Zaandam National Library of the Netherlands
De kerkbel, het volk, het geweten. National Library of the Netherlands
Kermis en cholera. National Library of the Netherlands
Een Koning in een kribbe, of Het kerstfeest in zijn heerlijke beteekenis, aan kinderen voorgesteld National Library of the Netherlands
De kracht van Christus' opstanding. National Library of the Netherlands
De leer der rechtvaardigmaking van eeuwigheid getoetst aan de Heilige Schrift National Library of the Netherlands
Leerrede over 1 Kon. 14: 14c en Luc. 21: 18 National Library of the Netherlands
De leiding des heiligen geestes : onmisbaar voor de echte studie der theologie National Library of the Netherlands
De mensch onmachtig tot het geloof : eene exegetische-praktische studie over Joh. 6: 44 National Library of the Netherlands
Neerlands vorstenhuis en volk in nieuwen rouw. National Library of the Netherlands
Het nieuwe jaar. National Library of the Netherlands
De noodkreet der heidenwereld : een woord in het belang der zending National Library of the Netherlands
Het nut van bijbel- en traktaatverspreiding, en hoe de kerk en de kerkeraden daartoe kunnen medewerken : een woord aan allen, die God en Zijn woord liefhebben National Library of the Netherlands
De onderscheidene beteekenis van het werkwoord "heiligen" in Hebr. II: 10 en in vs. 11 National Library of the Netherlands
Een ongeloovige kranke voor Jezus gewonnen. National Library of the Netherlands
De onmisbare voorspraak. National Library of the Netherlands
Onze roeping tegenover, en arbeid onder Rome : verslag van den arbeid der inwendige zending in Noord-Brabant National Library of the Netherlands
Parlementaire schadeloosstelling National Library of the Netherlands
Paulus' dankbaarheid aan den Heere voor de weldaad, dat Hij hem in de bediening heeft gesteld en bekrachtigd : 1 Timotheus I:12 : gedachtenis van veertigjarige ambtsbediening, 14 October 1906 National Library of the Netherlands
Pers en bijbel. National Library of the Netherlands
Schutterij en godsdienst National Library of the Netherlands
Ter begrafenis. National Library of the Netherlands
Ter conferentie, 8-10 juni 1920 te Ermelo vanwege den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van barmhartigheid in Nederland : verslag van de daar gehouden voordrachten, toespraken en gedachtenwisseling National Library of the Netherlands
Uit de Schriften : nieuw en oud National Library of the Netherlands
Het verband tusschen dogmatiek en exegese : referaat National Library of the Netherlands
De verkondiging van het Evangelie des Koningrijks aan alle volken en het einde der wereld : tijdpreek over Matth. 24 : 14 National Library of the Netherlands
Verleiders onder Jezus' naam : waarschuwing tegen de wervers van de goddelooze secte der Mormonen. National Library of the Netherlands
vraag met een antwoord op den nieuwjaarsdag National Library of the Netherlands
Vrijkaart, "vergunning" National Library of the Netherlands
Waar zijn wij en waar gaan wij heen?, of Wat dunkt u nu van de concept-acte? : een woord van inlichting, waarschuwing en raadgeving aan de kerkeraden èn aan de leden van de Chr. Geref. èn van de Ned. Geref. (Dol.) Gemeenten National Library of the Netherlands
Wacht u - voor de woordenboeken : kritische aanteekeningen op het Biblisch Wörterbuch van Dr. E. C. A. Riehm, Ned. bewerking door Dr. C. H. van Rhijn en Calwer Bibellexicon von Lic. P. Zeller National Library of the Netherlands
Wat de leemcylinder van Kyros verhaalt National Library of the Netherlands
De wederinvoering van de doodstraf : het recht en de plicht van onze christelijke overheid National Library of the Netherlands
De wereld zonder bijbel. National Library of the Netherlands
Het wezen van de "Kerkhervorming" en de roeping van de "Protestanten" : 31 October National Library of the Netherlands
Een woord aan Neêrland's volk bij 't graf van Koning Willem 3 National Library of the Netherlands
Ziekentroost ten dienste van zieken en ziekenbezoekers National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:286275287 (2)