VIAF

Virtual International Authority File

Search

Llywodraeth Cymru Wikidata

Wales. Welsh Government Library of Congress/NACO

VIAF ID: 187200302 (Corporate)

Permalink: http://viaf.org/viaf/187200302

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (17)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Activity and costs in Welsh hospitals : financial year 2002 Wikidata
Foundation phase statutory assessment and reporting arrangements, 2011: Library of Congress/NACO
Ein hamgylchedd, ein dyfodol, eich barn : yr ymgynghoriad ar y strategaeth amgylcheddol i Gymru 2005 Wikidata
Industrial Development Act 1982: annual report, for the year ended 31 March 2009: Library of Congress/NACO
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Cyffuriau ac Alcohol (SGCCA) a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) perthnasol eraill : canllaw i sefydliadau ac unigolion Wikidata
Sefydlu Canolfan Iechyd Cymru fel corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad - Penodi, aelodau a gweithdrefnau Canolfan Iechyd Cymru - y rheoliadau a gynigir : dogfen ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru Wikidata
Smygu goddefol : beth yw smygu goddefol a'r hyn y gallwch ei wneud Wikidata
Social care workforce development programme for the personal social services 2004-2005 Wikidata
StatsCymru : gwasanaeth ystadegol ar y rhyngrwyd i Gymru Wikidata
Strategaeth amgylcheddol ar gyfer Cyswllt Ffermio Wikidata
Strategaeth ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru - Cyllid 2004-2005 Wikidata
Strategaeth genedlaethol i Gymru ar gyfranogiad tenantiaid : Mawrth 2007 Wikidata
Strategaeth iechyd a lles anifeiliaid : cynllun gweithredu i Gymru Wikidata
Strategaeth mentrau cymdeithasol ar gyfer Cymru : Mehefin 2005 Wikidata
Strategaeth rhaglen band eang Cymru 2005-2007 Wikidata
Strategy for older people in Wales - funding 2004-2005 Wikidata
Strwythur strategol ac ymgynghorol i amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau yng nghymru : papur ymgynghorol = A strategic and advisory structure for museums, libraries and archives in Wales : consultation paper Wikidata
Substance misuse treatment framework : information and advisory services : consultation document Wikidata
Supporting people in Wales : charging and financial assessment for recipients of supporting people services Wikidata
Sut i brisio'ch cynnyrch : Modiwl pump Wikidata
Sut i ddefnyddio fideo-gynadledda dros fand eang Wikidata
Sut i gael band eang drwy loeren Wikidata
Sut i osod sedd car plentyn : canllaw byr i brynu a gosod sedd car plentyn Wikidata
Sut i reoli eich cyllid busnes : Modiwl chwech Wikidata
Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y cyfnod sylfaen? : canllaw i rieni a gofalwyr Wikidata
Sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen yn yr ysgol uwchradd? : arweiniad i rieni ar y Cwricwlwm Cenedlaethol 2005 Wikidata
Sut roedd yr ysgol heddiw? : canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed Wikidata
Sylfeini gofal : canllawiau defnyddwyr ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol : gwella ansawdd agweddau sylfaenol gofal iechyd a chymdeithasol i oedolion sydd â salwch difrifol neu gronig, yn fregus eu hiechyd neu'n anabl Wikidata
Symud y dosbarth! Wikidata
Tackling poverty action plan : 2012-2016 Wikidata
Taflen ffeithiau thiomersal a brechlynnau Wikidata
Tai, cydfuddiannu ac adfer cymenedol : adolygiad o'r dystiolaeth a'i phertnasedd i drosglwyddo stoc yng Nghymru Wikidata
Targedau cynnydd mewn iechyd : targedau a dangosyddion lefel uchel cenedlaethol i Gymru Wikidata
'Teithio i ddyfodol gwell' : fframwaith gweithredu a chynllun cyflenwi ar gyfer sipsiwn a theithwyr = 'Travelling to a better future' : gypsy and traveller framework for action and delivery plan Wikidata
TGAU gwyddoniaeth gymhwysol : dyfarniad dwbl : profiad y flwyddyn gyntaf yng Nghymru : crynodeb o adroddiadau i Lywodraeth y Cynulliad gan ysgolion a chynghorwyr am y flwyddyn academaidd 2002-03 Wikidata
Tir Cynnal : cynllun amaeth-amgylcheddol newydd i Gymru Wikidata
Traffig Cymru : yn darparu gwybodaeth am eich taith ar hyd cefnffyrdd a thraffyrdd Cymru = Traffic Wales : providing traffic information for trunk roads and motorways in Wales Wikidata
Transfer form Wikidata
Waalidiinta iyo daryeelayaasha hagidda dugsiga hoose Wikidata
Wales fisheries strategy 2007 : consultation document Wikidata
Wales' tourism sector offers the highest levels of financial support & grants in the UK Wikidata
Wales : world nation Wikidata
Welcome to Wales Wikidata
Welsh Assembly Government grant aid under the Black, Minority Ethnic (BME) Housing Grant Programme 2004-2005 Wikidata
The Welsh Assembly Government is moving to Merthyr Tydfil Wikidata
Welsh Government contingency plan for exotic animal diseases 2016 Wikidata
Welsh Government : what's it all about? Wikidata
Where your enterprise meets ours Wikidata
Working with business = Gweithio gyda busnes Wikidata
Y canllaw da ar gyfranogi Wikidata
Y cynllun hawl i brynu : gwybodaeth i helpu tenantiaid i benderfynu a ydynt am arfer yr hawl i brynu, ac ati : papur ymgynghori Wikidata
Y diwygiadau i'r polisi amaethyddol cyffredin : eich canllaw ar y cynllun taliad sylfaenol yng Nghymru Wikidata
Y ffermwr a datblygiad cyhoeddus Wikidata
Y ffliw : y clefyd a'r brechlyn Wikidata
Y ffordd haws i roi'r gorau i smygu Wikidata
Y llwybrau at brentisiaethau : canllaw i unigolion a chyflogwyr 2013 Wikidata
Y pecyn cymorth tai fforddiadwy : drafft ymgynghori : Gorffennaf 2005 Wikidata
Y prosiect data am ddisgyblion unigol : ehangu rheoli data'n electronig : dogfen ymgynghori : llywodraethu a rheoli ysgolion : dyddiad cyhoeddi : Rhagfyr 2004 : camau i'w cymeryd : ymatebion erbyn 11 Chwerfor 2005 Wikidata
Y safonau gofynnol cenedlaethol canolfannau preswyl i deuluoedd Wikidata
Y safonau gofynol [sic] cenedlaethol ar gyfer cartrefi plant Wikidata
Y strategaeth diogelwch ar y fyrdd i Gymru : crynodeb gweithredol Wikidata
Y wlad sy'n dysgu : llwybrau dysgu 14-19 Wikidata
Ydy hyn yn digwydd i ti? : paid â chadw'n dawel Wikidata
Ydych chi o dan 25 oed? : gallech fod mewn perygl o gael llid yr ymennydd a septisemia Wikidata
Ymarfer myfyriol : Bargen Newydd i'r Gweithlu Addysg Wikidata
Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i drydydd adroddiad blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2003-2004 Wikidata
Ymgynghori ar y canllawiau : adolygu strwythurau staffio ysgolion yng Nghymru Wikidata
Ymgynghoriad i weld beth yw barn pobl am gael Bil Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru Wikidata
Yn 75 oed neu'n hŷn? : mynnwch eich pigiad niwmo Wikidata
Yn dysgu Cymraeg? : cyrsiau haf a phreswyl 2007 Wikidata
Yn gall gyda gwastraff : strategaeth wastraff genedlaethol Cymru : crynodeb Wikidata
Ynni adnewyddadwy Wikidata
Yr unfed ar ddeg adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb 2009-2010 Wikidata

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (1)

Open Section Close Section History of VIAF ID:187200302 (2)