VIAF

Virtual International Authority File

Search

Malling, P.T. 1807-1878 National Library of Norway German National Library

Malling, Peter Tidemand 1807-1878 BIBSYS

Peter Tidemand Malling Wikidata

VIAF ID: 15996360 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/15996360

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (6)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
4, 5 & 6 pct's Rentetabeller BIBSYS National Library of Norway
Den ældre Edda : Samling af norrøne Oldkvad, indeholdende Nordens ældste Gude- og Helte-Sagn. Ved det akademiske Collegiums Foranstaltning udgivet efter de ældste og bedste Haandskrifter, og forsynet med fullstændigt Variant-Apparat af P.A. Munch, Professor i Historien ved Universitetet i Christiania BIBSYS National Library of Norway
Anviisning for Ulægekyndige til at sikkre sig imod den ondartede Cholera : vedføiet, som Tillæg, Doctor Leos berømte og simple Cuur-methode af denne farlige Sygdom BIBSYS National Library of Norway
Beschreibung und Lage der Universitäts-Sternwarte in Christiania BIBSYS National Library of Norway
Bibelmæssige Betragtninger over den dybt fornedrede og høit ophøiede Jesum, med foregaaende Anviisning om den sig selv i sin egen guddommelige Sandhed overalt bevisende christelige Lære samlede og ordnede ved Hannibal Maaløe, Capellan pro persona til Raade Menighed i Nedre-Borge-Syssel Provstie i Aggershus Stift National Library of Norway
Brændeviin og Salt, et Lægemiddel mod Gigt, Rheumatisme, Asthma, Tæring o.a. Onder, opfundet af William Lee, Esq. BIBSYS National Library of Norway
Bragi : Visebog for Normænd : indeholdene norske National-, Krigs-, Selskabs- og Jagt-Sange BIBSYS National Library of Norway
Bränvin och Salt, ett läkemedel emot Gikt, Rheumatism, Asthma, Lungsot och andra åkommor, uppfunnet af William Lee, Esq. med tillägg innehållande sednare upplysningar, utdragna af ett i England nyligen utkommet läkarvetensakpligt verk öfver denna kurmethod. Öfversättning från Engelskan BIBSYS National Library of Norway
Damernes Orakel, eller Det smukke Kjøns Sandsiger, indeholdende Raad for de vigtigste Tilfælde i Livet : med en Samling af Morskabs- og Pantelege samt Pantedomme : en Lommebog for Venner af munter og utfyldig Underholdning BIBSYS National Library of Norway
Dr. M. Luthers Bordtaler, eller fortrolige Underholdning med sine Omgangsvenner BIBSYS National Library of Norway
Dr. M. Luthers lille Katechismus, med Børnelærdoms Visitats og christelige Spørgsmaal og Svar for dem, som gaae til Guds Bord, samt Sententser af Guds Ord BIBSYS National Library of Norway
Eldre Edda BIBSYS National Library of Norway
The English reader : a selection of prose and poetry for the use of schools and private tuition BIBSYS National Library of Norway
Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815, af Jacob Aall, Jernværkseier BIBSYS National Library of Norway
Fagrskinna : kortfattet norsk Konge-Saga fra slutningen af det tolfte eller begyndelsen af det trettende Aarhundrede BIBSYS National Library of Norway
Forsøg til en lille Brevbog med nærmest Hensyn til de Norske Almue- og Søndagsskoler, samt til Veiledning for Ældre, som mangle Øvelse i den sædvanlige Brevskrivning BIBSYS National Library of Norway
Fortegnelse over ældre og nyere Forlags- og Kommissionsskrifter, udkomne hos Guldberg & Dzwonkowski i Christiania, Storgaden, No 23 BIBSYS National Library of Norway
Fortrolige Breve til en Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814 af et Medlem af Rigsforsamlingen. Udgivne som Et lidet Bidrag til Historien om den Eidsvoldske Rigsforsamling, som grundlagde Norges constitutionelle Forfatning BIBSYS National Library of Norway
Franske Stiiløvelser, indeholdende Opgaver over alle den franske Sproglæres Regler med henviisninger til M.C. Hansens, J. Deichmanns og L.S. Borrings Grammatiker, samt Øvelser for Viderekomne, Handelsbreve m. M. BIBSYS National Library of Norway
Historisk Repetitions-Haandbog for Skoleelever BIBSYS National Library of Norway
Huusholdnings-Bog : indrettet efter den almindelige Brug i norske Huusholdninger BIBSYS National Library of Norway
Hyrdebrev til alle Forældre, i besynderlighed Mødrene, i Eidsvolds Præstegjeld BIBSYS National Library of Norway
Indlæg i Jødesagen : til Understøttelse for Forslaget om Ophævelse af Norges Grundlovs §2, sidste Passus BIBSYS National Library of Norway
Interessante Anekdoter og Karakteertræk af Napoleon Bonapartes liv BIBSYS National Library of Norway
Jørgen Herman Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed BIBSYS
Der kleine Katechismus BIBSYS National Library of Norway
Kort Afhandling om Soldatens Pligter i Almindelighed, saavelsom om Tjenesten i Garnisonen og Feldten. Til Brug for Rekrutterne i Exerceerskolen BIBSYS National Library of Norway
En kort Beretning om den i Paris d. 27, 28 og 29 Juli 1830 forefaldne Revolution, hvortil Forfatteren har været Øienvidne fra Begyndelsen til Enden. En Skrivelse, dateret den 15de August 1830, fra En sig i Paris opholdende Normand til En Ven i Norge BIBSYS National Library of Norway
Kort Fremstilling af De vigtigste Rettigheder og Pligter som finde Sted mellem Huusbonde og Madmoder paa den ene og deres Tjenestetyende paa den anden Side, efter den gjældende Lovgivning, saavel for Kjøbstæderne, som Landdistricterne. En Afhandling, til Brug og Veiledning ved forefaldende Tvistigheder. (Koster heftet 24 sk.) BIBSYS National Library of Norway
En Kristens Arv, eller en udvalgt Samling af den hellige Skrifts Forjættelser. Til Trøst og Opmuntring for alle Troende under Livets forskjellige Omskiftelser. Efter Dr. Sam. Clarkes engelske Original BIBSYS National Library of Norway
Landets Ulykke og Folkets farligste Fiende : en Fortælling til Advarsel for Rig og Fattig, Gammel og Ung BIBSYS National Library of Norway
Levnetsbeskrivelser af mærkelige Mænd og Kvinder af alle Tidsaldre og Nationer. Udgivne af Skillings-Magazinets Redaktion. Første Hefte. Med 5 Portrætter BIBSYS National Library of Norway
Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegjeld, af Nicolai Wergeland, Provst i Øvre-Romerige, Solløer og Oudalens Provstie, Sognepræst til Eidsvold, Medlem af den Kongl. Nordstjerne-Orden, af det Kongl. Norsk. Vid. Selsk. m. m. Udgivne til Læsning for Almuen BIBSYS National Library of Norway
Lys og Mørke, eller Om Drømme, Somnambulisme, Anelser, Spaadomme, Varsler o.s.v. med 156 Fortællinger, der vise Exempler paa Tilværelsen af den menneskelige Anelsesevne. Uddrag af F. Norks og Andres Skrifter med Bemærkninger af H. Smith Hjort BIBSYS National Library of Norway
Markedsgjæsterne og Samfundsballet. Studentercomedie med Efterspil (Opført paa Studenterballet d. 17 Decbr. 1846) BIBSYS National Library of Norway
Materialier til tydske Stiløvelser : methodisk ordnede og forsynede med Henvisninger til Autenrieths og Hjorts Grammatiker BIBSYS National Library of Norway
Min Reise fra Lübeck til Rio di Janeiro i Aaret 1840, og mit femaarige Ophold i denne Stad. Tilligemed nogle velmeente Raad til dem, der agte at udvandre til Brasilien BIBSYS
Mode-Journal. Prøveblad BIBSYS National Library of Norway
Den muntre Juleven. En udvalgt Samling af Mærkelige Tildragelser, Characteertræk, Anecdoter og Indfald, m.m. En Jule- og Nytaarsgave til Underholdning i selskabelige Kredse eller eensomme Timer BIBSYS National Library of Norway
Naturhistorie for Ungdommen BIBSYS National Library of Norway
Nogle Bemærkninger fra oekonomisk Standpunkt mod Odelsrettens Ophævelse og om Aasædesretten BIBSYS National Library of Norway
Nogle Tanker om Opdragelse af en gammel Opdrager. Oversat fra Tydsk. Originalen er udkommen i Bautzen 1839 BIBSYS National Library of Norway
Nogle Tanker om Opdragelse af F. R. Früauf. Oversat fra det Tydske af H. P. S. Krag, Provst og Sognepræst til Frederikshald BIBSYS National Library of Norway
Norge i Marts 1840 BIBSYS National Library of Norway
Norges og Sveriges Geographi for Begyndere BIBSYS National Library of Norway
Norges Storthing 1845 BIBSYS
Norsk Spillebog : indeholdende Anviisning for Begyndere til de brugeligste Spil, samt Love for og Beregninger af Spillene BIBSYS National Library of Norway
Den norske Præsts vigtigste embedspligter som geistlig og verdslig Embedsmand, kortelig fremstillede, overeenstemmende med den gjeldende Lovgivning BIBSYS National Library of Norway
Norske Viser og Stev i Folkesproget BIBSYS National Library of Norway
Nyeste billed-ABC for Begyndere i Læsning. Med 30 Afbildninger BIBSYS National Library of Norway
Om Dagens indre Strid. Første Hefte BIBSYS National Library of Norway
Om Maadeholdenhed : en Tale BIBSYS National Library of Norway
Om mundtlig Rettergang og Edsvorne BIBSYS National Library of Norway
Om Skibs-Journaler ved M. Bille. Oversat af det Tydske ved Redacteuren af Archiv for Søvæsenet; samt Bemærkninger over Autors Journal- og Tegn-System BIBSYS National Library of Norway
Oversigt over de franske Conjugationer. Af C. Manthey, Cand. juris BIBSYS National Library of Norway
Pagten med Gud : Confirmations-Gave for veloplyste Confirmander BIBSYS National Library of Norway
Pariser-Hymne BIBSYS National Library of Norway
La Parisienne BIBSYS National Library of Norway
Reise fra Christiania til Bergen over Sogn, Vos og Hardanger : med nogle Anmærkninger til Veiledning for den Reisende BIBSYS National Library of Norway
Robinson Crusoes mærkværdige Hændelser, Reiser og Eventyr i Særdeleshed efterat han havde udstaaet flere Uheld og Skibbrud og var kommen i tyrkisk Fangenskab, hvorefter han blev henkstet paa en øde Ø ved Østkysten af Sydamerika, hvor han, under et 28aarigt Ophold, oplevede overordentlige Hændelser og endelig blev opdaget og befriet paa en mærkelig Maade BIBSYS National Library of Norway
Rundskrivelse fra Kirke- og undervisningsdepartementet. Til samtlige skolestyrer paa landet. [Skoleplan for folkeskolerne] BIBSYS National Library of Norway
Sandfærdig Beretning om Amerika, til Oplysning og Nytte for Bonde og Menigmand. Forfattet af en Norsk, som kom derover i juni Maaned 1837 BIBSYS
Sange af Vaudevillerne: De syv militaire Piger og Aprilsnarrene. (Priis 12 sk.) BIBSYS National Library of Norway
Spydet Selshevner : saganovelle BIBSYS National Library of Norway
Svømmekunsten eller fuldstændig Veiledning til i faa Timer at lære sig selv at svømme, samt Underretining om de forskjellige Svømmemaader, som Brystsvømning, Rygsvømning, Vandtrædning og Svømming under Vandet, tilligemed Anviisning til at svømme i stormfuld Sø og ved Skibbrud, at betage Krampetilfælde deres Farlighed samt at undgaae Døden, naar man uden at kunne svømme falder i Vandet m.m. BIBSYS National Library of Norway
Taskenspilleren : eller den berømte Døblers og fleres Kortkunster : en tydelig Anviisning til let udførlige Kortkunster BIBSYS National Library of Norway
Tegning og Beskrivelse over de ved kgl. naad. Resolution af 30te Sept. 1846 til Opförelse approberede Compagnichefs-Boliger paa Landet BIBSYS National Library of Norway
Tischreden BIBSYS National Library of Norway
Über den Syrisch Ephraimitischen Krieg unter Jotham und Ahas : ein Beitrag zur Geschichte Israels in der Assyrischen Zeit und zu den Fragen über die Glaubwürdigkeit der Chronik und den Plan des Jesaia BIBSYS National Library of Norway
Udkast til Lov om Arv med Motiver og Anhang BIBSYS
Udtog af Dr. Erich Pontoppidans Forklaring, til de Enfoldiges Nytte BIBSYS National Library of Norway
Veiledning til at udtørre Myrer, Sumpe og oversvømmet Land, til at sænke Kjærn, Vand eller smaa Indsøer, samt til at anslaae Arbeids-Tiden og Arbeids-Omkostningerne : et Uddrag af bekjendte Forfattere og en Fremstilling af egen Erfaring BIBSYS National Library of Norway
Vexel-Contoiristen, eller Haandbog i Cours- og Vexel-Beregninger : indeholdende: Cours- og Vexelberegninger mellem Norge og de vigtigste udenlandske Handels- og Vexelpladse, med disses Regningsmynter og Vexelmaader, Vinding eller Tab ved Vexelhandel, Vexelarbitrage, Vexelcommission og Varecalculationer, Reduction af udenlandsk Handelsvægt og Maal, til norsk, med en forudskikket Indledning om Vexler og Vexelforretninger BIBSYS National Library of Norway
Vore kirkelige Spørgsmaal og deres Løsning : et Forsøg BIBSYS
Zigeunerinden eller Kunsten af Menneskets Udseende at lære at kjende dets Naturanlæg, Karakteer og Tilbøieligheder, hentet fra ældre og nyere Filosofers Skrifter Oversat. Med tvende Figurer BIBSYS National Library of Norway

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section History of VIAF ID:15996360 (5)