VIAF

Virtual International Authority File

Search

Sweden FAST Subjects Library of Congress/NACO Wikidata National Library of Israel National Library of Ireland NII (Japan)

Sverige National Library of Sweden RERO - Library Network of Western Switzerland

السويد National Library of Israel

שבדיה National Library of Israel

VIAF ID: 159364209 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/159364209

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (18)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Act on the Prohibition of Imports of Agricultural Produce from South Africa Library of Congress/NACO
Agentlagen Library of Congress/NACO
Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Sweden to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA Library of Congress/NACO
Äktenskapsbalk Library of Congress/NACO
Aktiebolagslag Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen National Library of Sweden
Aktiebolagslagen (1975) Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen (1996) Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen (2006) Library of Congress/NACO
Aktiekontolagen National Library of Sweden
Alkohollag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Arbetslöshetsförsäkringen National Library of Sweden
Arbetsmiljölagen National Library of Sweden Library of Congress/NACO
Arbetstidslag (1982) Library of Congress/NACO
Arbetstidslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Arkiv i Väst Library of Congress/NACO
Arkivlag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Årsredovisningslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Ärvdabalk Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Ärvdabalken (1959) National Library of Sweden
Bokföringslagen National Library of Sweden
Bokföringslagen (1976) Library of Congress/NACO
Brottsbalken Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Brottsskadelagen National Library of Sweden
Convention between the Government of the United States of America and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Estates, Inheritances, and Gifts Library of Congress/NACO
Datalagen Library of Congress/NACO
Delgivningslag. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Diskrimineringslagen National Library of Sweden
Diskrimineringslagen (2008) Library of Congress/NACO
Ds (Series) (Sweden) Library of Congress/NACO
Fastighetsmäklarlag Library of Congress/NACO
Fiskerättslagen National Library of Sweden
FOA 3 report Library of Congress/NACO
Folkomröstningslagen National Library of Sweden
Föräldrabalk Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Föräldraledighetslagen National Library of Sweden
Föreningslagen National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förmånsrättslag. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Förordning angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning (1860) National Library of Sweden
Försäkringsavtalslag. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Förtroendemannalagen Library of Congress/NACO
Förundersökningskungörelsen. Library of Congress/NACO
Förvaltningslagen National Library of Sweden
Förvaltningsprocesslag Library of Congress/NACO
Genèvekonventionerna National Library of Sweden
Genèvekonventionerna National Library of Sweden
Grundlagarna National Library of Israel Library of Congress/NACO National Library of Ireland
Hälso- och sjukvårdslagen National Library of Sweden
Hyreslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Inkassolagen National Library of Sweden
Inkomstskattelagen National Library of Sweden
Insiderstrafflagen National Library of Sweden
Invandrares levnadsvillkor Library of Congress/NACO
Jämställdhetslagen National Library of Sweden
Jämställdhetslagen (1991) Library of Congress/NACO
Jordabalk Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Jordabalken (1972) National Library of Sweden
Jordförvärvslagen National Library of Sweden
KAMEDO (Series) Library of Congress/NACO
Klimatkonventionen National Library of Sweden
Klimatkonventionen National Library of Sweden
Kommissionslag Library of Congress/NACO
Kommunallag. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Kommunallag (1991) Library of Congress/NACO
Konkurrenslag Library of Congress/NACO
Konkurrenslagen Library of Congress/NACO
Konkurrenslagen (1993) Library of Congress/NACO
Konkurslagen National Library of Sweden
Konsumentköplagen National Library of Sweden
Konsumenttjänstlagen National Library of Sweden
Köplag Library of Congress/NACO
Kupongskattelagen National Library of Sweden
Lag om ändring i brottsbalken Library of Congress/NACO
Lag om ändring i föräldrabalken Library of Congress/NACO
Lag om ekonomiska föreningar (1987) Library of Congress/NACO
Lag om europeisk skyddsorder Library of Congress/NACO
Lag om försäkringsrörelse Library of Congress/NACO
Lag om förvaltare av alternativainvesteringsfonder Library of Congress/NACO
Lag om införande av skollagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lag om kemiska produkter Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lag om kontaktförbud. Library of Congress/NACO
Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister Library of Congress/NACO
Lag om offentlig upphandling Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Library of Congress/NACO
Lag om psykiatrisk tvångsvård Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lag om skuldsanering för företagere Library of Congress/NACO
Lag om skydd för företagshemligheter. Library of Congress/NACO
Lag om transport av farligt gods Library of Congress/NACO
Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lag om uthyrning av arbetstagare National Library of Sweden
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare National Library of Sweden
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga National Library of Sweden Library of Congress/NACO
Lagen och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk National Library of Sweden
Lagen om allmänna vattentjänster National Library of Sweden
Lagen om anordnande av visst automatspel Library of Congress/NACO
Lagen om anställningsskydd Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om anställningsskydd (1982) Library of Congress/NACO
Lagen om arbetslöshetskassor National Library of Sweden
Lagen om assistansersättning National Library of Sweden
Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning National Library of Sweden
Lagen om beräkning av strafftid m.m. National Library of Sweden
Lagen om biobanker inom hälso- och sjukvård National Library of Sweden
Lagen om diskrimineringsombudsmannen National Library of Sweden
Lagen om domstolsärenden Library of Congress/NACO
Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m National Library of Sweden
Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter National Library of Sweden
Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever National Library of Sweden
Lagen om företagsrekonstruktion National Library of Sweden
Lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete Library of Congress/NACO
Lagen om församlingsstyrelse Library of Congress/NACO
Lagen om kommunal redovisning National Library of Sweden
Lagen om kommunala folkomröstningar National Library of Sweden
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan National Library of Sweden
Lagen om medicintekniska produkter Library of Congress/NACO
Lagen om offentlig anställning (1994) Library of Congress/NACO
Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. National Library of Sweden
Lagen om pliktexemplar av dokument National Library of Sweden
Lagen om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting National Library of Sweden
Lagen om särskild utlänningskontroll National Library of Sweden
Lagen om sjuklön National Library of Sweden
Lagen om skatt på avfall National Library of Sweden
Lagen om skiljeförfarande Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om skuldsanering för företagare National Library of Sweden
Lagen om skydd mot olyckor National Library of Sweden
Lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel National Library of Sweden
Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter National Library of Sweden
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade National Library of Sweden
Lagen om Sveriges riksbank National Library of Sweden
Lagen om tillfällig försäljning National Library of Sweden
Lagen om utstationering av arbetstagare National Library of Sweden
Lagen om valfrihetssystem National Library of Sweden
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall National Library of Sweden
Lagen om vissa kommunala befogenheter National Library of Sweden
Lagen om viten National Library of Sweden
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område National Library of Sweden
Lagsökningslagen Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Fritzes FS) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Fritzes SFS) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Karnov) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Svensk författningssamling) Library of Congress/NACO
Lönegarantilag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Marknadsföringslagen (1975) Library of Congress/NACO
Marknadsmissbrukslagen National Library of Sweden
Medbestämmandelagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Medborgarskapslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Memorandum of Agreement between the Department of Defense of the United States of America and the Swedish Defence Materiel Administration under the Authorization of the Government of the Kingdom of Sweden (FMV) Concerning Test and Evaluation Program (TEP) Cooperation Library of Congress/NACO
Miljöbalk Library of Congress/NACO
Miljöbalken National Library of Sweden
Miljöskyddslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Nämndlagen Library of Congress/NACO
Namnlagen (1982) Library of Congress/NACO
Occasional paper (Konjunkturinstitutet (Sweden)) Library of Congress/NACO
Offentlighets- och sekretesslagen National Library of Sweden
Passlag Library of Congress/NACO
Patientdatalag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Patientlagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Patientsäkerhetslagen National Library of Sweden
Patientskadelag Library of Congress/NACO
Patientskadelagen National Library of Sweden
Personuppgiftslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Placat, öfwer tobacketz-införsel och thesz handel Library of Congress/NACO
Plan- och byggförordningen National Library of Sweden
Plan- och bygglagen National Library of Sweden
Polislag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Radio- och tv-lag (2010:696) Library of Congress/NACO
Rapport (Brottsförebyggande rådet (Sweden)) Library of Congress/NACO
Rapport ... från DEIFO Library of Congress/NACO
Rapport från Kulturrådet Library of Congress/NACO
Rättegångsbalken Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Rättshjälpslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Regeringsformen Library of Congress/NACO
Regeringsformen (1634) National Library of Sweden
Regeringsformen (1719) National Library of Sweden
Regeringsformen (1720) National Library of Sweden
Regeringsformen (1772) National Library of Sweden
Regeringsformen (1809) National Library of Sweden
Regeringsformen (1974) National Library of Sweden
Report (Brottsförebyggande rådet (Sweden)) Library of Congress/NACO
Resegarantilagen National Library of Sweden
Riksdagsordningen National Library of Sweden
Royal Swedish Fortifications Adm. report Library of Congress/NACO
Säkerhetsskyddslag Library of Congress/NACO
Samäganderättslagen Library of Congress/NACO
Sambolagen National Library of Sweden
Sekretessförordningen National Library of Sweden
Sekretesslagen National Library of Sweden
Sekretesslagen (1980) Library of Congress/NACO
Semesterlagen National Library of Sweden
Semesterlagen (1978) Library of Congress/NACO
Sjölagen National Library of Sweden
Sjölagen (1994) Library of Congress/NACO
Skadeståndslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Skattebrottslagen Library of Congress/NACO
Skatteflyktslagen Library of Congress/NACO
Skatteförfarandelag. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Skollag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Library of Congress/NACO
Skuldsaneringslag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Smittskyddslagen National Library of Sweden
Socialförsäkringsbalk Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Socialhjälpslagen National Library of Sweden
Sociallagarna Library of Congress/NACO
Socialtjänstlagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Spri rapport Library of Congress/NACO
Statens offentliga utredningar Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Successionsordningen National Library of Sweden
Tillståndslagen Library of Congress/NACO
Tobakslagen National Library of Sweden
Trafikskadelag Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Treaties, etc. Library of Congress/NACO
Treaties, etc. National Library of Ireland
Treaties, etc. Holy Roman Empire, Library of Congress/NACO
Treaties etc. Ireland, 1986 8 October National Library of Ireland
Treaties, etc. Ireland. 1995 Dec. 21. National Library of Ireland
Treaties, etc. (Sveriges internationella överenskommelser) Library of Congress/NACO
Treaties, etc. (Sveriges överenskommelser med främmande makter) Library of Congress/NACO
Treaties, etc. Ukraine (Hetmanate : 1648-1782), Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United Provinces of the Netherlands, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Upphovsrättslagen Library of Congress/NACO
Utlänningslagen National Library of Sweden
Utsökningsbalk Library of Congress/NACO
UV Syd rapport Library of Congress/NACO
Vallagen National Library of Sweden
Varumärkeslag Library of Congress/NACO
Yttrandefrihetsgrundlagen National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (11)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (12)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:159364209 (39)