VIAF

Virtual International Authority File

Search

Bardejov (Slovakia) National Library of Israel Library of Congress/NACO

ברדיוב (סלובקיה) National Library of Israel

Bardejov German National Library Wikidata Swiss National Library

Slovakia Bardejov FAST Subjects

VIAF ID: 157108444 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/157108444

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (50)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Bardejov, 1995: Library of Congress/NACO
Work cat.: Sroka, Stanisław. Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską, 2010: Library of Congress/NACO
ברכת החמה. National Library of Israel
דרך חיים. National Library of Israel
מעשה רבי יוסף דלה רינה National Library of Israel
סדר הקפות. National Library of Israel
ספר ברית שלום : דרושים נחמדים על חמש מגילות וסדר הגדה של פסח National Library of Israel
ספר דברי אברהם : על התורה ... National Library of Israel
ספר דברי חכמים וחידותם National Library of Israel
ספר דברי מאיר : על חמשה חומשי תורה ולקוטים על נ"כ וש"ס דברים ... National Library of Israel
ספר דרך חיים : כולל דינים והנהגות ... ומילי דחסידותא, נלקטו מש"ס ופוסקים וספרי מוסר וקבלה, ע"י חד מגדולי קמאי ... National Library of Israel
ספר דרכי ציון National Library of Israel
ספר הישר (מוסר). National Library of Israel
ספר הר שפר : חידושים וביאורים על מסכת הוריות National Library of Israel
ספר וכוח יוסף והשבטים National Library of Israel
ספר זהרי חמה : כולל כל הדינים ומנהגי קידוש החמה המיועד להיות ביום ד' יד ימים לחדש ניסן תרפ"ה ... עם נוסח ברכת החמה ומזמורים מסודר מהגאון ... חיד"א ומהגאון ... בעל חתם סופר ומהגאון מו"ה חיים כהן רפאפורט. National Library of Israel
ספר זכרון יוסף : ... לבאר כמה הלכות חמורות וסתומות בחלק או"ח עפ"י סברות ישרות וברורות ... National Library of Israel
ספר זכרון שמואל National Library of Israel
ספר חיים וברכה : סדר אלף בית : השכמת הבוקר, ברכת המזון ... קריאת שמע על המיטה. National Library of Israel
ספר חסדי אבות : ... על מסכת אבות ... National Library of Israel
ספר חרדים : מפרש ואומר המצות לכל אבר ואבר ... ועיקר יסודותיו ... בידיעת הבורא יתברך ... בהזכרת המצות שאפשר לקיימן בגלותינו ... בעינין התשובה משלום[sic] National Library of Israel
ספר חשבון הנפש : ... להתרפאות מחליי המדות ... National Library of Israel
ספר חשן ואפוד : חשב האפוד ומשבצי האפוד, אשר חברתי ... על חלק שני מחושן המשפט מן הלכות מצרנות עד גמירא ... National Library of Israel
ספר טהרת בנות ישראל : יצא לאור בהסכמת גאוני וצדיקי דורנו National Library of Israel
ספר טוב יגאל : ... דרשות ... לחיזוק התורה והאמונה National Library of Israel
ספר ילקוט האורים : על התורה ונו"כ וחמ"ג ואגדות הש"ס ... National Library of Israel
ספר יקר מפז : דברי אדמו"ר הרב ... National Library of Israel
ספר ישמח לב : ... בתורת אלקים National Library of Israel
ספר כתב יד אשכול הכופר : על מגלת רות National Library of Israel
ספר לב דוד : ... ל"ב פרקים תוכחות מוס"ר ... שיתא פרקין קדמאין ... מהרב ... מהרח"ו ... ששה ועשרים פרקי' ... National Library of Israel
ספר לב חכמים : הנקרא ג"כ אור עולם National Library of Israel
ספר לקוטי מאיר : כולל דינים ... ומנהגים ... מלוקט משו"ע או"ח ... ומגדולי אחרונים .. <ובהוצאה החדשה הזאת הוסיף המחבר ... תוספות מרובה ...> National Library of Israel
ספר מדבר קדמות : ... אס"ף המזכ"יר קצת הקדמות מרז"ל והמפורשים ומספרי כת"י ... National Library of Israel
ספר מחיר יין : ביאור ... על מגלת אסתר National Library of Israel
ספר מטה אהרן : דרשות על התורה לפי שבתות השנה ... חידושי תורה על איזה סוגית הש"ס ... National Library of Israel
ספר מטה אפרים : עם אלף למטה ... National Library of Israel
ספר מנחם ציון : אשר איזן הרב ... מו' יחזקאל פאנעט ... National Library of Israel
ספר מעדני מלך National Library of Israel
ספר משובב נתיבות National Library of Israel
ספר משלי חיות : שמו, על היות השועל נכנס בעובי הקורה, בתחבולותיו על כל נברא ... חרוזים ושירים ... National Library of Israel
ספר משלי שועלים National Library of Israel
ספר נועם מגדים וכבוד התורה : ... על התורה ... חברה ... National Library of Israel
ספר עירין קדישין תנינא National Library of Israel
ספר פועל צדק : אלה המצות אשר יעשה האדם וחי בהם ... מצות תרי"ג National Library of Israel
ספר פורת יוסף National Library of Israel
ספר פרקי אבות : בג' פירושים National Library of Israel
ספר פרת יוסף : ... על חומשי תורה ועל חמש מגילות ועל ההגדה ועל איזה מסכתת מש"ס על פירש רש"י ותוספות National Library of Israel
ספר צוואות וגם דברי קדושים National Library of Israel
ספר צל"ח החדש : אפי זוטרי עם ... הערות המסתעפים ממאמרים העקריים ... בשם פארות ציון, כולל עשרה מאמרים ... והוא חלק הראשון מקובץ החידושים ... ונלוה בסופו קונטרס אחרון ... National Library of Israel
ספר קסת הסופר : מהדורא תנינא ... דיני כתיבת ספר תורה ... עם קצת הערות וחקירות בשם לשכת הסופר National Library of Israel
ספר רנת דודים : ... והוא ביאור על ספר שיר השירים National Library of Israel
ספר שו"ת מהרש"ג National Library of Israel
ספר שומר ישראל : והוא, מסודר עפ"י א"ב, כל דבר סכנה ודבר מכשול אשר צריך כל אדם ליזהר לשמור נפשו וגופו מהם ... מלוקט מש"ס ומזוהר מס' חסידים ומשאר ספרים ... National Library of Israel
ספר שירה לחיים : העולה תרי"ג ... שרתי את השירה הזאת על דברי שירת האזינו ... ותמכתי יתידותי על פי ... אליהו מווילנא ... National Library of Israel
ספר שלמי רגלים : על מסכת חגיגה ונוסף לזה קונטרס שמן למאור על קצת אגדה דמסכתן וקונטרס הר המריה על קצת דינים National Library of Israel
ספר שערי זבול : ... לבאר פסוקים ומאמרים סתומים בעניני שבת ומועדים ומצות מילה ובר מצוה ואירוסין ונשואין ודומיהן National Library of Israel
ספר שפע מצות : על התרי"ג מצות דרך הנגלה : אשר חנני ה' לשלב כל התרי"ג מצות זב"ז ע"ד דרוש ופלפול ... National Library of Israel
ספר שפתי מהר"ש : כולל דרושים ופלפולים על שבתות ומועדי השנה National Library of Israel
ספר תורה ומצות : על תרי"ג מצות, אשר לקטתי מספר המצות להרמב"ם ומסמ"ג ... ועל דגלו סביב חידושים ... ודרוש בית ישראל ... National Library of Israel
ספר תקנות הקהלות : כולל הזכיות והחיובים שיש לכל צבור ועדה בצירוף חבר העיר. ומבאר עד היכן מגיע כחם ורשותם לתקן תקנות הן במירי דאיסורא הן במידי דממונא ומברר מקורם משיטות הש"ס והפוסקים. ובתחלתו דברי אגדה ודרשות. ובסופו שמעתתא ושו"ת בענינים שונים ... National Library of Israel
עבודת הקדש. National Library of Israel
פרוש שיר השירים National Library of Israel
קונטרס : ... בו ימצאו מן כמה עניני איסורים אשר העם נכשלין בהם ... ולימד דעת ... בפרט באיסור רבית ... National Library of Israel
קונטרס מתן שכרן של מצות : שמונה חקירות ... בענין שכר ועונש. National Library of Israel
קנטרס הסמ"ע National Library of Israel
רפואות. National Library of Israel
רשפי אש National Library of Israel
שאלות ותשובות מלי דאבות National Library of Israel
שאלות ותשובות תורת יקותיאל : על שו"ע אורח חיים ... National Library of Israel
שבחי האר"י. National Library of Israel
שיר ציון : בו מזמורי שבת הנהוגים לזמרם על השלחן בשבת קודש וגם המזמורים למוצאי שבת וברכת המזון National Library of Israel
שמירת הנפש National Library of Israel
שער הגמול. National Library of Israel
תמר דבורה. National Library of Israel
תפארת בנים : על התורה ומועדים, וליקוטים, מאמרים וחי' ... בדרך פרדס ... National Library of Israel

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (5)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (9)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:157108444 (8)