VIAF

Virtual International Authority File

Search

Serbía Vatican Library National Library of Israel National and University Library of Iceland (NULI) FAST Subjects NII (Japan) Wikidata Library of Congress/NACO National Library of Spain National Library of Australia

Serbien Swiss National Library German National Library

صربيا National Library of Israel

סרביה National Library of Israel

Socijalistička Republika Srbija Wikidata RERO - Library Network of Western Switzerland

Serbie Sudoc [ABES], France Library and Archives Canada National Library of France ISNI

Serbija National Library of Lithuania

VIAF ID: 151202876 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/151202876

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (139)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (22)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Carinski zakon Library of Congress/NACO
Corfu Declaration Library of Congress/NACO
Extradition Treaty between the United States of America and the Republic of Serbia Library of Congress/NACO
Kodeks policijske etike Library of Congress/NACO
Kriminalni (kaznitelni) Zakonik za Knjažestvo Srbiju Library of Congress/NACO
Krivični zakon Library of Congress/NACO
Krivični zakonik Republike Srbije Library of Congress/NACO
Porodični zakon Library of Congress/NACO
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Library of Congress/NACO
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (2012) Library of Congress/NACO
Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu Library of Congress/NACO
Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Library of Congress/NACO
Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji Library of Congress/NACO
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Library of Congress/NACO
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem Library of Congress/NACO
Pravilnik o tehničkom pregledu vozila Library of Congress/NACO
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Library of Congress/NACO
Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije Library of Congress/NACO
Sudski poslovnik Library of Congress/NACO
Ustav (1835) Library of Congress/NACO
Ustav (1974) Library of Congress/NACO
Ustav (1990) Library of Congress/NACO
Ustav (2006) Library of Congress/NACO
Verfassung 1990 Swiss National Library
Zakon o advokaturi Library of Congress/NACO
Zakon o akcizama Library of Congress/NACO
Zakon o akcizama i porezu na promet Library of Congress/NACO
Zakon o arbitraži Library of Congress/NACO
Zakon o autorskom i srodnim pravima (2009) Library of Congress/NACO
Zakon o bankama Library of Congress/NACO
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Library of Congress/NACO
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Library of Congress/NACO
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Library of Congress/NACO
Zakon o braku i porodičnim odnosima Library of Congress/NACO
Zakon o budžetskom sistemu Library of Congress/NACO
Zakon o civilnoj službi Library of Congress/NACO
Zakon o detektivskoj delatnosti Library of Congress/NACO
Zakon o deviznom poslovanju Library of Congress/NACO
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Library of Congress/NACO
Zakon o državnim službenicima Library of Congress/NACO
Zakon o državnoj upravi Library of Congress/NACO
Zakon o državnom premeru i katastru Library of Congress/NACO
Zakon o eksproprijaciji Library of Congress/NACO
Zakon o finansiranju stambene izgradnje Library of Congress/NACO
Zakon o građevinskom zemljištu Library of Congress/NACO
Zakon o hipoteci Library of Congress/NACO
Zakon o inspekcijskom nadzoru Library of Congress/NACO
Zakon o izboru narodnih poslanika Library of Congress/NACO
Zakon o izgradnji objekata Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju i obezbeđenju Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju i obezbeđenju (2015) Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (2014) Library of Congress/NACO
Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera Library of Congress/NACO
Zakon o izvršnom postupku Library of Congress/NACO
Zakon o javnim nabavkama Library of Congress/NACO
Zakon o javnim nabavkama (2012) Library of Congress/NACO
Zakon o javnim preduzećima Library of Congress/NACO
Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa Library of Congress/NACO
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Library of Congress/NACO
Zakon o javnoj svojini Library of Congress/NACO
Zakon o javnom beležništvu Library of Congress/NACO
Zakon o javnom okupljanju Library of Congress/NACO
Zakon o javnom redu i miru Library of Congress/NACO
Zakon o kulturnim dobrima Library of Congress/NACO
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Library of Congress/NACO
Zakon o menici Library of Congress/NACO
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova Library of Congress/NACO
Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda Library of Congress/NACO
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Library of Congress/NACO
Zakon o Narodnoj banci Srbije Library of Congress/NACO
Zakon o nasleđivanju Library of Congress/NACO
Zakon o nasleđivanju (1995) Library of Congress/NACO
Zakon o obligacionim odnosima Library of Congress/NACO
Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode Library of Congress/NACO
Zakon o odbrani Library of Congress/NACO
Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela Library of Congress/NACO
Zakon o održavanju stambenih zgrada Library of Congress/NACO
Zakon o opštem upravnom postupku Library of Congress/NACO
Zakon o opštem upravnom postupku (2016) Library of Congress/NACO
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije Library of Congress/NACO
Zakon o oružju i municiji Library of Congress/NACO
Zakon o osiguranju Library of Congress/NACO
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017) Library of Congress/NACO
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Library of Congress/NACO
Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Library of Congress/NACO
Zakon o ozakonjenju objekata Library of Congress/NACO
Zakon o parničnom postupku (2011) Library of Congress/NACO
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Library of Congress/NACO
Zakon o planiranju i izgradnji Library of Congress/NACO
Zakon o planiranju i izgradnji (2009) Library of Congress/NACO
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika Library of Congress/NACO
Zakon o platama u državnim organima i javnim službama Library of Congress/NACO
Zakon o platnim uslugama Library of Congress/NACO
Zakon o policiji Library of Congress/NACO
Zakon o policiji (2016) Library of Congress/NACO
Zakon o političkim organizacijama Library of Congress/NACO
Zakon o pomilovanju Library of Congress/NACO
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Library of Congress/NACO
Zakon o porezima na imovinu Library of Congress/NACO
Zakon o porezu na dobit pravnih lica Library of Congress/NACO
Zakon o porezu na dodatu vrednost Library of Congress/NACO
Zakon o porezu na dohodak građana Library of Congress/NACO
Zakon o posredovanju-medijaciji Library of Congress/NACO
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Library of Congress/NACO
Zakon o pravima pacijenata Library of Congress/NACO
Zakon o prekršajima Library of Congress/NACO
Zakon o prekršajima (1989) Library of Congress/NACO
Zakon o prekršajima (2013) Library of Congress/NACO
Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu Library of Congress/NACO
Zakon o privatizaciji (2014) Library of Congress/NACO
Zakon o privatnom obezbeđenju Library of Congress/NACO
Zakon o privrednim društvima Library of Congress/NACO
Zakon o privrednim društvima (2011) Library of Congress/NACO
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Library of Congress/NACO
Zakon o prometu nepokretnosti Library of Congress/NACO
Zakon o prometu nepokretnosti (2014) Library of Congress/NACO
Zakon o računovodstvu i reviziji Library of Congress/NACO
Zakon o radnim odnosima Library of Congress/NACO
Zakon o radnim odnosima (1996) Library of Congress/NACO
Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Library of Congress/NACO
Zakon o radu Library of Congress/NACO
Zakon o radu (2005) Library of Congress/NACO
Zakon o ravnopravnosti polova Library of Congress/NACO
Zakon o registraciji privrednih subjekata Library of Congress/NACO
Zakon o republičkim administrativnim taksama Library of Congress/NACO
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Library of Congress/NACO
Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Library of Congress/NACO
Zakon o socijalnoj zaštiti Library of Congress/NACO
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju Library of Congress/NACO
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju (2009) Library of Congress/NACO
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava Library of Congress/NACO
Zakon o sportu Library of Congress/NACO
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom Library of Congress/NACO
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici Library of Congress/NACO
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Library of Congress/NACO
Zakon o stambenim odnosima Library of Congress/NACO
Zakon o stambenim zadrugama Library of Congress/NACO
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada Library of Congress/NACO
Zakon o stečaju Library of Congress/NACO
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje Library of Congress/NACO
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (2015) Library of Congress/NACO
Zakon o sudijama Library of Congress/NACO
Zakon o susvojini na stanu Library of Congress/NACO
Zakon o tržištu kapitala Library of Congress/NACO
Zakon o upravnim sporovima Library of Congress/NACO
Zakon o upravnoj inspekciji Library of Congress/NACO
Zakon o uređenju okruga i srezova Library of Congress/NACO
Zakon o uređenju sudova Library of Congress/NACO
Zakon o Ustavnom sudu Library of Congress/NACO
Zakon o vanparničnom postupku Library of Congress/NACO
Zakon o vanrednim situacijama Library of Congress/NACO
Zakon o visokom obrazovanju Library of Congress/NACO
Zakon o Vojsci Srbije Library of Congress/NACO
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Library of Congress/NACO
Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama Library of Congress/NACO
Zakon o zabrani diskriminacije Library of Congress/NACO
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Library of Congress/NACO
Zakon o zapošljavanju Library of Congress/NACO
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Library of Congress/NACO
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2009) Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti državne granice Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti od požara Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti potrošača (2014) Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Library of Congress/NACO
Zakon o zaštiti uzbunjivača Library of Congress/NACO
Zakon o Zaštitniku građana Library of Congress/NACO
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Library of Congress/NACO
Zakon o zdravstvenom osiguranju Library of Congress/NACO
Zakon o zdravstvenom osiguranju (2019) Library of Congress/NACO
Zakon svojinskoj transformaciji Library of Congress/NACO
Zakonik o krivičnom postupku (2011) Library of Congress/NACO

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (6)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (12)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:151202876 (31)