VIAF

Virtual International Authority File

Search

Czech Republic National Library of Israel FAST Subjects xA Extended Authorities NII (Japan) Library of Congress/NACO

Tschechische Republik Swiss National Library German National Library

Česká republika RERO - Library Network of Western Switzerland

Česko Wikidata

Txèquia National Library of Catalonia

République tchèque National Library of France Sudoc [ABES], France ISNI

República Checa National Library of Spain

チェコ National Diet Library, Japan

Češka National and University Library in Zagreb

República Tcheca National Library of Brazil

Repubblica ceca Vatican Library

VIAF ID: 137159957 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/137159957

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (232)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (29)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Agreement between the Department of Energy of the United States of America and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic for Cooperation in Civilian Nuclear Energy Research and Development Library of Congress/NACO
Agreement between the United States of America and the Czech Republic to Improve International Tax Compliance and with Respect to the United States Information and Reporting Provisions Commonly Known as the Foreign Account Tax Compliance Act Library of Congress/NACO
Antidiskriminační zákon Library of Congress/NACO
Arrangement between the United States Nuclear Regulatory Commission and the Czech Republic State Office for Nuclear Safety for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters Library of Congress/NACO
Arrangement between the United States Nuclear Regulatory Commission and the Czech Republic State Office for Nuclear Safety for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters Library of Congress/NACO
Celní zákon Library of Congress/NACO
Daň darovací Library of Congress/NACO
Daňový řád Library of Congress/NACO
Einkommensteuergesetz German National Library
Gewerbegesetz German National Library
Laws, etc. (České zákony) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Sbírka zákonů České Republiky) Library of Congress/NACO
Lázeňský zákon Library of Congress/NACO
Notářský řád Library of Congress/NACO
Občanský soudní řád Library of Congress/NACO
Občanský súdny poriadok Library of Congress/NACO
Občanský zákoník Library of Congress/NACO German National Library
Občanský zákoník (2012) Library of Congress/NACO
Obchodní zákoník Library of Congress/NACO
Tiskový zákon Library of Congress/NACO
Treaties, etc. Germany, Library of Congress/NACO
Treaties etc. Ireland, Library of Congress/NACO
Treaties etc. Ireland, 1995 November 1995 National Library of Ireland
Treaties, etc. Slovakia Library of Congress/NACO
Treaties, etc. Slovenia, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. Turkey, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Library of Congress/NACO
Treaties, etc. United States, Protocols, etc., Library of Congress/NACO
Trestní řád Library of Congress/NACO
Trestní zákon Library of Congress/NACO German National Library
Trestní zákon (2009) Library of Congress/NACO
Umsatzsteuergesetz German National Library
Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky Library of Congress/NACO
Ústava (1992) Library of Congress/NACO
Vládní návrh č. 1017/2001 zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Library of Congress/NACO
Zákon 219/2000 Sb. ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Library of Congress/NACO
Zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Library of Congress/NACO
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Library of Congress/NACO
Zákon č. 120 ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Library of Congress/NACO
Zákon č. 13 ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích Library of Congress/NACO
Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. Library of Congress/NACO
Zákon č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 2002 soudní řád správní Library of Congress/NACO
Zákon č. 152 ze dne 17. června 1997 na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů. Library of Congress/NACO
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Library of Congress/NACO
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody Library of Congress/NACO
Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 182/193 Sb., ze dne 16. června 1993, o Ústavním soudu Library of Congress/NACO
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázak Library of Congress/NACO
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Library of Congress/NACO
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech Library of Congress/NACO
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 22/1997 Sb. ze dne 24 ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole Library of Congress/NACO
Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994 o dráhách Library of Congress/NACO
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu Library of Congress/NACO
Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Library of Congress/NACO
Zákon č. 301/2000 Sb. ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Library of Congress/NACO
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání Library of Congress/NACO
Zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Library of Congress/NACO
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Library of Congress/NACO
Zákon č. 363 ze dne 21. prosince 1999 o pojišto̓vnictví a o změně některých souvisejících zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Library of Congress/NACO
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů Library of Congress/NACO
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců Library of Congress/NACO
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích Library of Congress/NACO
Zákon č. 582/1991 Sb. ze dne 17. posince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Library of Congress/NACO
Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních Library of Congress/NACO
Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech Library of Congress/NACO
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů Library of Congress/NACO
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Library of Congress/NACO
Zákon č. 71 ze dne 29. června 1967 o správním řízení (správni řád) Library of Congress/NACO
Zákon č. 72 ze dne 24. března 1994 Library of Congress/NACO
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištení Library of Congress/NACO
Zákon České národní rady o České národní bance Library of Congress/NACO
Zákon Česke národní rady o daních z přijmů Library of Congress/NACO
Zákon České národní rady o přestupcích Library of Congress/NACO
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Library of Congress/NACO
Zákon o advokacii Library of Congress/NACO
Zákon o azylu Library of Congress/NACO
Zákon o bankách č. 21/1992 ze dne 20. prosince 1991 Library of Congress/NACO
Zákon o Bezpečnostní informační službě Library of Congress/NACO
Zákon o České národní bance Library of Congress/NACO
Zákon o církvích a náboženských společnostech Library of Congress/NACO
Zákon o dani silniční Library of Congress/NACO
Zákon o dani z přidané hodnoty Library of Congress/NACO
Zákon o dani z přidané hodnoty (2004) Library of Congress/NACO
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumetů Library of Congress/NACO
Zákon o Finanční správě České republiky Library of Congress/NACO
Zákon o geologických pracích Library of Congress/NACO
Zákon o hlavním městě Praze Library of Congress/NACO
Zákon o inspekci práce Library of Congress/NACO
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Library of Congress/NACO
Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Library of Congress/NACO
Zákon o kolektivním vyjednávání Library of Congress/NACO
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení Library of Congress/NACO
Zákon o konkursu a vyrovnání Library of Congress/NACO
Zákon o krajích Library of Congress/NACO
Zákon o lesích Library of Congress/NACO
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Library of Congress/NACO
Zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. Library of Congress/NACO
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Library of Congress/NACO
Zákon o mezinárodním právu soukromém Library of Congress/NACO
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním Library of Congress/NACO
Zákon o místním referendu Library of Congress/NACO
Zákon o nabídkách převzetí Library of Congress/NACO
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže Library of Congress/NACO
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Library of Congress/NACO
Zákon o některých přestupcích Library of Congress/NACO
Zákon o některých službách informační společnosti Library of Congress/NACO
Zákon o nemocenském pojištění Library of Congress/NACO
Zákon o obalech Library of Congress/NACO
Zákon o obchodních společnostech a družstvech Library of Congress/NACO
Zákon o obcích (obecní zřízení) Library of Congress/NACO
Zákon o obecně prospěšných společnostech Library of Congress/NACO
Zákon o obecní policii Library of Congress/NACO
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně hospodářské soutěže Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (2001) Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně osobních údajů Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně ovzduší Library of Congress/NACO
Zakon o ochraně označení původu a zeměpisných označení Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně přírody a krajiny Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně průmyslových vzorů Library of Congress/NACO
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Library of Congress/NACO
Zákon o ochranných známkách Library of Congress/NACO
Zákon o odpadech Library of Congress/NACO
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Library of Congress/NACO
Zákon o pohřebnictví Library of Congress/NACO
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Library of Congress/NACO
Zákon o pojistném na důchodové spoření Library of Congress/NACO
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Library of Congress/NACO
Zákon o Policii České republiky (1991) Library of Congress/NACO
Zákon o Policii České republiky (2008) Library of Congress/NACO
Zákon o pomoci v hmotné nouzi Library of Congress/NACO
Zákon o poštovních službách Library of Congress/NACO
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a dpolnění některých souvisejících zákonů Library of Congress/NACO
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Library of Congress/NACO
Zákon o přestupcích Library of Congress/NACO
Zákon o probační a mediační službe Library of Congress/NACO
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (1993) Library of Congress/NACO
Zákon o provozu na pozemních komunikacích Library of Congress/NACO
Zákon o registru smluv Library of Congress/NACO
Zákon o rodině Library of Congress/NACO
Zakon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (1994) Library of Congress/NACO
Zákon o rybářství Library of Congress/NACO
Zákon o soudech a soudcích Library of Congress/NACO
Zákon o specifických zdravotních službách Library of Congress/NACO
Zákon o spotřebitelském úvěru Library of Congress/NACO
Zákon o správě daní a poplatků Library of Congress/NACO
Zákon o státní památkové péči Library of Congress/NACO
Zákon o státní službě Library of Congress/NACO
Zákon o státním podniku Library of Congress/NACO
Zákon o střetu zájmů Library of Congress/NACO
Zákon o svobodném přístupu k informacím Library of Congress/NACO
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Library of Congress/NACO
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) Library of Congress/NACO
Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech Library of Congress/NACO
Zákon o úřednících územních samosprávných celků Library of Congress/NACO
Zákon o územním plánování a stavebním řádu Library of Congress/NACO
Zákon o užitných vzorech, č. 478/1992 Sb. ze dne 24. září 1992 Library of Congress/NACO
Zákon o válečných hrobech Library of Congress/NACO
Zákon o Veřejném ochránci práv Library of Congress/NACO
Zákon o veřejných dražbách Library of Congress/NACO
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Library of Congress/NACO
Zákon o veřejných zakázkách Library of Congress/NACO
Zákon o vojácích z povolání Library of Congress/NACO
Zákon o Vojenském zpravodajství Library of Congress/NACO
Zákon o výkonu zabezpečovací detence Library of Congress/NACO
Zakon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Library of Congress/NACO
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, č. 527/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 Library of Congress/NACO
Zákon o vyvlastnění Library of Congress/NACO
Zákon o zadávání veřejných zakázek (2016) Library of Congress/NACO
Zákon o zahraniční službě Library of Congress/NACO
Zakon o zaměstnanosti Library of Congress/NACO
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Library of Congress/NACO
Zákon o zdravotních službách Library of Congress/NACO
Zákon o živnostenských úřadech Library of Congress/NACO
Zákon o životním a existenčním minimu Library of Congress/NACO
Zákon o znalcích a tlumočnících Library of Congress/NACO
Zákon o zpravodajských službách České republiky Library of Congress/NACO
Zakon ochranných známkách (2003) Library of Congress/NACO
Zákon směnečný a šekový Library of Congress/NACO
Zákon Správní řád (2004) Library of Congress/NACO
Zákon ze dne 11. března 1931 o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/1931 Sb. z. a n. Library of Congress/NACO
Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Library of Congress/NACO
Zákon ze dne 27. dubna 1976, o územním plánování a stavebním řádu Library of Congress/NACO
Zákon ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů Library of Congress/NACO
Zákoník práce Library of Congress/NACO German National Library
Zákoník práce (2006) Library of Congress/NACO
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Library of Congress/NACO
Zdravotnická statistika ČR Library of Congress/NACO
Živnostenský zákon Library of Congress/NACO

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (6)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (11)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:137159957 (34)