VIAF

Virtual International Authority File

Search

Biłgoraj (Poland) Library of Congress/NACO National Library of Israel

בילגורי (פולין) National Library of Israel

Biłgoraj Wikidata

Poland Biłgoraj FAST Subjects

VIAF ID: 126750693 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/126750693

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (14)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
אגרון. National Library of Israel
הגדה של פסח. National Library of Israel
מסלת ישרים. National Library of Israel
סידור. National Library of Israel
ספר עיון יצחק : דברי הסבר ופלפול עפ"י דרך הגיון בש"ס בבלי וירושלמי ובפוסקים ... National Library of Israel
ספר עמק סכות National Library of Israel
ספר עקבי יעקב : חידושים על הש"ס והתורה ... National Library of Israel
ספר פעמון זהב National Library of Israel
ספר פעמן זהב : פירוש והגהה על ספר שמלה חדשה, הלכות טריפות ... וכמה תשובות מכ"ק ... מרן שלום מרדכי [שבדרון] אבד"ק ברעזאן National Library of Israel
ספר פרי יהודה : חידושים פירושים על חמשה חומשי תורה ... National Library of Israel
ספר פרפראות : מהדורא תנינא ... בו נקבצו בערך ארבע מאות ויותר מזה מאמרים קצרים בדרוש בפשט ברמזים מש"ס ומדרש חז"ל וספרי יראים סיפוריהם ומחקריהם ... National Library of Israel
ספר פרקי הגיון על מסכת אבות : באור בדרך ההגיון על יסודות הסטוריים National Library of Israel
ספר פתגמין קדישין השלם : ... רזין דראורייתא National Library of Israel
ספר פתחי שערים : חידושי הלכות על סדר זרעים מועד ושאלות ותשובות National Library of Israel
ספר צי אדיר : שני ספרים נפתחים בו, האחד על סיפורי התורה בשם אני שיט, והשני על מצות התורה בשם הדור מצוה ... National Library of Israel
ספר צרור החיים : ... מאמרים ... וחסידות ... וגם הרבה סיפורים ... ושיחות צדיקים ומעשיות ... National Library of Israel
ספר קנאת השם צבאות National Library of Israel
ספר קרן ישועה National Library of Israel
ספר קרנות המזבח : והוא ק"מ אופנים ... לתרץ קושיות התוס' ... בסוגיא דמין במינו לא בטל בדם הפר ודם השעיר של עבודת יום הכפורים National Library of Israel
ספר רמזי שלמה : ... יבואר הרבה אגדות בדברי חז"ל מכל המסכתות שבש"ס על דרך הרמז ... National Library of Israel
ספר רשפי אש : כתבי קודש National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות חבצלת השרון : מהדורא תנינא על ארבעה חלקי הש"ע National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות מנחת יחיאל : שו"ת בד' חלקי שו"ע ... חברתי ... אלטר יחיאל נעבנענצאהל ... ... National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות מראה יחזקאל : כולל משא ומתן של הלכה עם גדולי הדור ... בכל מקצועות ד' חלקי ש"ע ... National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות תורת מרדכי National Library of Israel
ספר שאלות ותשובות תירוש ויצהר : על ארבעה חלקי השלחן ערוך ... ונלוה בסופו קונטרס "תפארת בנים" שבו כו"כ שו"ת וחידושים מאת זקניי ושאריי הגה"ק זצ"ל National Library of Israel
ספר שו"ת הרי"ף : ... מכ"י בבע"ק הספרים של שעכטער בנויארק, יו"ל בפעם הראשונה, רק איזה שו"ת כבר נדפסים בשו"ת הרי"ף מכבר ... ונוסף לזה חמשה תשובות משו"ת הגאונים מכ"י National Library of Israel
ספר שו"ת חזון נחום : או"ח ויו"ד מהדורה קמא National Library of Israel
ספר שונה הלכות National Library of Israel
ספר שיח יצחק : ... בדברי מוסר ודברי כבושין ... לפני בוא יום הדין National Library of Israel
ספר שלמי יוסף National Library of Israel
ספר שלש דמעות : של שמחות, אשר הורדו באבל רבתי בקהלת מיץ, על מאורעות הדמים בארצנו הקדושה, ובארצות הגולה ועל רבנים ומורים ... אשר אספו נגהם ... וכן תולדותם ומעשיהם ... National Library of Israel
ספר שמונה פרקים להרמב"ם : חידושים ובאורים על שמונה פרקים מהלכות עכו"ם וחוקותיהם להרמב"ם National Library of Israel
ספר שמועות טובות : רזין דאוריתא : אמרות טהורות ... על פשטי התורה ... אשר יצאו מפה ... שמונה ועשרים צדיקי ... עולם ... National Library of Israel
ספר שמנה לחמו : ... דרושים National Library of Israel
ספר שפתי כהנים : כולל בתוכו שני חלקים: חלק א ... שאלות ותשובות ודרושים בפלפול והלכה על שה"ג וקונטרס בסוגיא דכבתה -- חלק ב דרוש ואגדה, והוא קובץ דרשות על מועדים ומאמרים במקצועות שונים ... National Library of Israel
ספר שפתי צדיק : ... ווינדערליכע זאכין פון דיזע אכט הייליגע צדיקים ... מיר האבין ארויס גינומען פון הייליגע ספרים ... א> פון רבי'ן ר' יחיאל מיכל, דעם בעש"ט איידעם. ב> פון רבי'ן ר' בער פון מעזעריטש ... National Library of Israel
ספר תהלים : ... מעוטר ... מכל סגולה ... ונקרא בשם מקדש שלמה, וחמשה ספרים אשר מן המקדש יצאו: א) ילקוט שלמה ... ב) מקור חיים ... ג) קהלת שלמה ... ד) כרם שלמה ... ה) בית שלמה ... כל אלה נקבצו ונאספו ... National Library of Israel
ספר תולדת יצחק : חלק ראשון - והם חידושין ... על התורה בדרך פרד"ס National Library of Israel
ספר תורת היהודי : ... על סוגיות הש"ס וא"ע ה' כתובות National Library of Israel
ספר תורת חסד : על שלשה סוגיות חמורות בכתובות, ומאמר לכבוד ד' ותורתו, וביאור עשרת הדברות National Library of Israel
ספר תפארת עוזיאל National Library of Israel
ספר תפארת צבי : ... על ש"ע יו"ד ... National Library of Israel
עבודת הקדש National Library of Israel
עטרת זקנים National Library of Israel
פראבלעם פון ארבעט אין ארבעטער אין ליכט פון תורה און תלמוד National Library of Israel
פרוש על תהלים National Library of Israel
פרי החיים National Library of Israel
קולי יעקב : ... [על אגדות ופסוקי תנ"ך ודרושים וגם שירים בדרך מוסר] ... National Library of Israel
קונטרס אם לבינה National Library of Israel
קונטרס שערי ציון : לבאר מצות עשה ולמדתם את בניכם ... National Library of Israel
קינות. National Library of Israel
קצור לקוטי מוהר"ן National Library of Israel
רבי זרח שומר שבת National Library of Israel
ש"ס תחנה פנינים יקרים : מיט הונדערט פינף אונ אכציג מעלות והוספות ... National Library of Israel
שאלות ותשובות שערי שמחה : ... השייכות לחלק יו"ד National Library of Israel
שארית אברהם : כולל באורים וישובים בכמה סוגיות וענינים, בהלכות עדות, בענין שיעבודא דאוריתאו ובעניני מיגו ובסוף נלוה ג"כ מאמר אחד המדבר מענין אהבת ד' ויראתו אשר בו יתבארו כמה כתובים ומאמרי חז"ל בהגיון ישר ... National Library of Israel
שבחי הר"ן : אין דעם ספר ווערט דער ציילט פון די הייליגע הנהגות ... National Library of Israel
שיורי קמץ המנחה National Library of Israel
שלחן ערוך. National Library of Israel
שם דרך : הוא צוואת National Library of Israel
שמן למאור National Library of Israel
תהלים : ... ונחלק לחמשה ספרים ומסודר לימי השבוע והחודש, עם באור המלים... עם פירוש מרגליות טובה ... וגם נדפס מעמדות עם פירושים לכל השבוע ... National Library of Israel
תהלים : עם פירוש רש"י ומסורה ונוסף עליהם ביאור חדש בשם שמן למאור : אשר יפרד לשלשה ראשים: א) ביאור המסורה ... בדרושים ... ב) ביאור הכתובים בו מראה לדעת כי פשטות הכתובים ... נשלבים ונחרזים במסורה ... ג) לשד השמן מפתח המסורה תמצית מפירושי "ביאור המסורה" ... National Library of Israel
תורת רבנו פנחס מקורץ National Library of Israel
תחנות. National Library of Israel
תנ"ך. National Library of Israel
תפארת יעקב : [חדושים על שו"ע חשן משפט] National Library of Israel
תצא תורה : ירחון קובץ ח"ת National Library of Israel

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (10)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:126750693 (6)