VIAF

Virtual International Authority File

Search

Fant, Johan Michael, 1735-1813 National Library of Sweden German National Library

Fant, Johannes M., 1735-1813 National Library of Israel

Johan Michael Fant Wikidata

VIAF ID: 121677436 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/121677436

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (5)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Åminnelse-tal, hållne uti den Stora Amarantherorden den 11 december 1796 National Library of Sweden
[Åminnelsetal] Öfver stats-secreteraren, landshöfdingen, commendeuren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-orden, en af de aderton i Svenska akademien, Elis Schröderheim [jämte: Öfver fru Anna Charlotta Schröderheim, född v. Stapelmohr af Elsa Fougt.]. National Library of Sweden
Anwisning at predika, jämte omdömme öfwer en af Saurins predikningar, af m. Christian Bastholm ... Öfwersatt och med några anmärkningar försedd af Johan M. Fant. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1783. National Library of Sweden
Christelig predikan, hållen då i lifstiden contracts probstens och kyrkoherdens uti Hedemora stads och lands-församlingar ... Petr. Uglas jordiska hydda nedsattes i sit hwilorum uti Hedemora kyrka, den 16 februarii 1786; af doctor Johan : M. Fant .. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1786. National Library of Sweden
En christelig predikan, hållen, wid i lifstiden wälborna fru Magdalena Elisab. Tersmedens, född Söderhjelms, christeliga jordafärd, i Ramnäs kyrka, den 17. julii, 1787. Af Johan M. Fant ... Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman,1787. National Library of Sweden
Christeliga betraktelser, öfwer samteliga söndags och högtids dags evangelier, författade af mag. Michael M. Fant ... Stockholm, tryckt hos Nyström och Stolpe. =1-4. 1760-62.=. National Library of Sweden
Då protocollet, hållet på Drottningholms slott den 15 sistl. aug. inför hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, efter nådigste befallning uplästes i Westerås dom-kyrka femtonde söndagen efter helga trefaldighets, af Joh. M. Fant. : Westerås, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, 1792. National Library of Sweden
Deras salighet, som i Herranom dö. Förestäld vid contracts-prostens och kyrkoherdens ... Samuel Godenii christeliga jordafärd i Gagnefs kyrka den 9 maji 1802. Af Johan M. Fant. Upsala, tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr. 1802. National Library of Sweden
En domares jämna wäg i onda tider, förestäld i en christelig predikan för kongl. maj:ts och riksens Swea håf-rätt den 24 sept. 1767. Af Johan M. Fant. ... Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1768. National Library of Sweden
En flickas förswar emot Tanckar om flickors ostadighet. =Anon=. Stockholm tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758. National Library of Sweden
Gudagtigheten, nyttig til all ting: förestäldt wid probstens och kyrkoherdens ... Eric Hartzells christeliga jordafärd i Stora Skedwi kyrka den 8 nowember 1801. Af Johan M. Fant. Fahlun 1803, tryckt hos Pehr Ol. Axmar. National Library of Sweden
Guds rätta tjenst, en salig tjenst. Föreställd vid biskopinnans wälborna fru Elisabet Maria Benzelstjernas född Schönströms christeliga jordafärd i Westerås dom-kyrka d. 20 aug. 1801./(Joh. M. Fant.) Westerås, Per Kraft, 1802. National Library of Sweden
Homiletiska försök. Vol. X. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Upsala, hos M. Swederus, k.a.b. MDCCLXXXVII. =1-4. 1788.=. National Library of Sweden
Loci difficilis Esajae LXV, 20. explicationem National Library of Sweden National Library of Israel
Öfver den 4. november, 1766. =Anon=. Stockholm, tryckt hos directeuren Lars Salvius. National Library of Sweden
Öfver glorvördigst i åminnelse konung Adolph Friedrich underdånigt tal, hållit i svenska allmänna fri-murare logen den 11 september 1771. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, 1771. Huset n:o 104 på Stora Nygatan. National Library of Sweden
Personalier öfwer biskopen i Wäxiö stift ... Olof Wallqvist National Library of Sweden
Salighetens ordning til de enfaldigas tjenst i frågor och swar, upsatt af Johan M. Fant. ... Tryckt i Wästerås, med herr auctorens tillstånd, hos Per Kraft, 1805. National Library of Sweden
En sjuklings dyra förbindelse at tacka Gud för denna sin själs bedröfwelse; förestäld, på fjortonde söndagen efter heliga trefaldighets söndag, uti Leksands kyrka 1798. Af Johan M. Fant. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, kongl. : gymn. och consist. boktr. på desz bekostnad. 1799. National Library of Sweden
Skalde-bref; inlämnat d. 28 jan. 1775, til sällskapet Pro patria. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1775. National Library of Sweden
Stricturæ philologicæ, quibus radices et voces nonnullæ Ebrææ, in lexicis vulgo desideratæ, restituuntur, consent. ampl. facult. philosoph. in reg. acad. Upsal. publico examini modeste subjiciendæ ab auctore, Olavo Domey ... et respondente alumno Possiethiano Johanne M. Fant, Stockholmiensi, in auditorio Carol. maj. d. XV. Junii, anni MDCCLVII. H. a. m. c. National Library of Sweden
Swea folks billiga och wärdiga tårar wid konung Gustaf III:s graf förestälde på klagodagen d. 6. junii 1792, i Westerås dom-kyrka af Johan M. Fant. Westerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn. National Library of Sweden
Tal, hållit då talemannen för det ärbara och hederwärda bonde-ståndet Olof Olofsson med utmärkt heder jordades i kongl. Riddarholms kyrkan, den 21 martii 1789. Af Johan M. Fant ... Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet 1789. National Library of Sweden
Tal hollit för svenska academien på dess högtidsdag den XX december MDCCLXXXIX. Från altaret i slots-capellet, af Johan M. Fant. Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790. National Library of Sweden
Vid fri herrinnan, högvälborna fru Ulrica Eleonora Ridderstolpes graf. Den 18 april 1767. National Library of Sweden
Vid herr Gustaf Westeens tidiga men saliga död, den 23 januarii 1772. National Library of Sweden
Vid Kongl. Maj:ts tro-mans och bergs-råds wälborne herrens Emanuel af Geijerstams christeliga jorda-färd den 13 novembr. 1788. National Library of Sweden
Wåra sinliga begär såsom de farligaste hinder för wår christendoms kunskap och utöfning. Inför hans konglige majestät på Strömsholms slott tionde söngagen [sic] efter hel. trefald. 1793 af Johan M. Fant. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet : 1793. National Library of Sweden
Wid konungens tromans, biskoppens öfwer Wexiö stift ... Ol. Wallqvists begrafning, i Norrköpings stads-kyrka den 15 maji 1800. Blef, på allernådigste befallning, detta tal hållet och till tryck lämnadt af Johan M. Fant. Linköping, tryckt i kongl. gymn. boktryckeriet, 1800. National Library of Sweden
Wid råd- och handelsmannens ädel och högagtad herr Lars Fahlrots christeliga jordafärd i Westerås dom-kyrka den 3 nov. 1789. Af Johan M. Fant. Westerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1789. National Library of Sweden
Wid wälborna frökens Carolina Eleonora Carlskjölds begrafning i Wästerås dom-kyrka den 10 martii 1785. Af Johan M. Fant ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1785. National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (1)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:121677436 (4)