VIAF

Virtual International Authority File

Search

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap BIBSYS National Library of Norway

VIAF ID: 1148449507315690462 (Corporate)

Permalink: http://viaf.org/viaf/1148449507315690462

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (3)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
"Alle barn har en gnist i seg : alt vi trenger er å tenne den" : IKT som hjelpemiddel for dyslektikere BIBSYS
Anerkjennelse av elevers identitet i Tanzania : et case studie BIBSYS
Arbeidsplan i kombinasjon med nivådelt undervisning : hvordan gjennomføres og fungerer dette ved Holtet skole BIBSYS
Atferdsproblem blant de faglig sterke minoritetselevene : "Hvordan kan vi forklare at (noen) minoritetselever med sterke fagli ge ferdigheter, likevel får sosiale- og atferdsproblemer i den norske s kolen?" BIBSYS
Behavioral problems in primary education a comparison of social competency and student well being among students with behavioral problems and their peers BIBSYS
Biblioteket ut til folket : en kritisk diskursanalyse av bibliotek på Facebook BIBSYS
Children with visual impairments in Tanzania : an investigation of the challenges which children with visual impairments face in learning and participation in inclusive primary schools BIBSYS
Correlation between gut microbiota and depression BIBSYS
Development of bifidobacterium spp. in infants : age dependent patterns and correlating factors BIBSYS
Digital privacy : metaphorical conceptualization of the "right to be forgotten" BIBSYS
Digital skrivepraksis i videregående skole : en studie av digital sjangerforhandling og sjangerutvikling sett i et retorisk perspektiv BIBSYS
Diversitet og overføring av Bacteroides fragilis i en kohort av mødre og deres barn BIBSYS
The effect of the viral suppressor protein p38 on anthocyanin biosynthesis in Arabidopsis thaliana BIBSYS
"Eksterne smågruppebaserte deltidstiltak i skolen" : et bidrag til utvikling av elevers sosiale kompetanse? En kvalitativ undersøkelse BIBSYS
Eldre og nettbank : en kvalitativ studie av fem eldres opplevelser av nettbanktjenester BIBSYS
Evnerike og talentfulle elever : hvordan opplever ungdomsskoleelever med rike matematiske evner tilpasset opplæring i faget gjennom et nytt tiltak : valgfag i matematikk 1T BIBSYS
"...å få det naturlig inn..." : hvordan er profesjonsutøveres intensjoner om og forutsetninger for en ressursorientert tilnærming til språklig mangfold i barnehagen? BIBSYS
Farlege elskarar : analyse av motivet farlege elskarar i litteraturen, med hovudvekt på Ibsens drama Fruen fra havet. Ei intertekstuell tilnærming med relevans for norskundervisning i videregåande skule BIBSYS
Flerspråklig praksis på Internett : en studie av kodeveksling i et diskusjonsforum BIBSYS
Folkelige og distingverte fellesskap : gentrifisering av countrykultur i Norge : en festivalstudie National Library of Norway
Fra det kjente til det ukjente : en studie av tilpasset opplæring for voksne minoriteter med liten skolebakgrunn BIBSYS
Frå idé til praksis : læreplan i mat og helse BIBSYS
Gutters lesing på nett : lesing og motivasjon BIBSYS
Hva kjennetegner ledelsen og kulturen ved skoler med høy måloppnåelse? : en studie av dynamikken mellom tilpasset opplæring og resultatorientering BIBSYS
Hvilke faktorer kan bidra til- eller hindre en tilpasset og inkluderende opplæring for hørselshemmede elever? : intervju med 7 hørselshemmede elever BIBSYS
Hvordan opplever erfarne lærere digitaliseringen av skolehverdagen? BIBSYS
Hvordan opplever vi hverandre? : en kvalitativ undersøkelse om hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsforesatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan disse utvikles i løpet av det første skoleåret BIBSYS
Identification of gut microbiota markers for inflammatory bowel diseases in children : early diagnostic potentials BIBSYS
Ingen regel uten unntak BIBSYS
Integration of translanguaging in lessons : an approach to teaching and learning in namibian junior secondary schools : a qualitative case study in three regions in Namibia BIBSYS
«Its really two completely different things» a qualitative study of teenagers contextual writing BIBSYS
"Jeg er funksjonshemmet, so what!" BIBSYS
"Jeg er ikke norsk, vet du, jeg er internasjonal" : en etnografisk studie av musikalsk aktørskap blant ungdom i krysskulturelle kontekster National Library of Norway
"Jeg mislikte at jeg liksom ikke fant fasiten..." : en undersøkelse av ungdoms forståelse av to samtidsnoveller og hvordan litteraturdidaktiske arbeidsmåter kan påvirke deres forståelse BIBSYS
Kallet til å ville - : en lesning av Hanne Ørstaviks kallet romanen (2006) BIBSYS
"Kindergarten teacher's perceptions of reading as a language-development activity for minority-language children in nursery school" BIBSYS
Kristen ungdomsidentitet online - posisjon eller relasjon? : i kva grad samsvarer anti-essensielle identitetsteoriar med kristen identitetsforståing, og korleis dannar, opplever og uttrykker kristen ungdom tru, verdiar og identitet på internett? BIBSYS
Lærebøker og litteraturundervisning : en litteraturdidaktisk undersøkelse av tekstutvalg, presentasjonsmåte og arbeidsoppgaver i tre norskverk for ungdomstrinnet BIBSYS
Lærernes tilpasningsarbeid for evnerike elever i den norske skolen : hvordan arbeider lærere med å tilrettelegge for gode læringsvilkår for evnerike elever, og hvilke utfordringer ligger i dette arbeidet? BIBSYS
Leseopplæring : hvilket teoretisk perspektiv har lærer, og hviken oppfatning har de av tilpasset leseopplæring? BIBSYS
"Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst" : hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? BIBSYS
Mål og mening? : didaktiske perspektiv på nynorsk med fokus på elevholdninger BIBSYS
Market structure, opportunities, limitations and strategies for penetrating the Ukrainian market with Norsvin genetics BIBSYS
Metaphorical comprehension in grade 8 English language learners from one town in Norway BIBSYS
Mitochondrial dynamics and uncoupling protein 2 in hippocampus of the mutUNG1 mouse model BIBSYS
Monetary value estimation model for patent and patent application BIBSYS
Motivasjon og fullføring : hvilken betydning har minoritetsspråklige elevers livsverden for motivasjon og fullføring av norsk videregående skole? BIBSYS
Musikkopplevelse som fenomen BIBSYS
Musikkpedagogiske fagsyn i Kunnskapsløftet BIBSYS
Når skolen ikke innfrir... : Knekker lærerne foreldrekoden i forhold til samarbeidet om barnas læringsmiljø? Hva gjør skolen for å påvirke en lav utdanningskultur? BIBSYS
Norskopplæring og integrering : åpne dører? : opplever noen minoritetsspråklige kvinner at norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen har bidratt til deres integrering i det norsk samfunnet? BIBSYS
Nyhetsgrafikk : - fakta som overtalelse BIBSYS
Om bruk av språk og kropp i matematikkopplæring i et utvidet lærings- rom : hva kan lærer gjøre? BIBSYS
Optimization of a sperm-oviduct binding assay mimicking in vivo conditions : adoption of sperm separation methods and protocols for analysing sperm motility and intracellular Ca²⁺ level BIBSYS
Personlig blogg i et feministisk perspektiv BIBSYS
Population genetic analysis of red foxes (Vulpes vulpes) in Hedmark country [i.e. county], Norway : a pilot study BIBSYS
The professional development of English language teachers : investigating the design and impact of a national in-service EFL teacher education course National Library of Norway
Quality in digital fiction : the readings of five works BIBSYS
Å råke så det svir : Alf Prøysen som arbeiderforfatter BIBSYS
Samarbeid hjem - skole : hvordan opplever og forstår foreldre og kontaktlærere hjem - skole samarbeidet? BIBSYS
Sammen kan vi klare det! : i hvilken grad får minoritetsspråklige foreldre muligheter til å bli myndiggjort i møtet med skolen gjennom et gitt opplegg for lese- og skriveopplæring, sett i lys av teori om anerkjennelse, makt og sosialisering BIBSYS
"Det skal skje noe..." : en kvalitativ studie om veilederes forståelse og praksis av veilederrollen i arbeid med LP-modellen BIBSYS
Skriftspråklig ferdighetstilegnelse i begynneropplæringen : evaluering av forsøk med Fokus-metodikken - i lys av prinsippet tilpasset opplæring BIBSYS
I skvis mellom dannelsesidealer : - om romanen Blind og didaktiske utfordringer i skolen BIBSYS
"Som å lese en film" : elevers lesing av elektronisk litteratur BIBSYS
Sosial mobilitet i skolen : hvilke sammenhenge- r er det mellom foresattes utdanning og elevenes deltakelse i det faglige og sosiale felleskapet : hvordan kan læreren motvirke sosial reproduksjon gjennom sin kontakt med elev og foresatte? BIBSYS
Spesialundervisning og kvalitet : kvalitet på opplæringen for elever som mottar spesialundervisning : en casestudie BIBSYS
Spill og spillestetikk i digitale læremidler : og det retoriske potensialet BIBSYS
Status of intellectual protection for the genetic markers in swine breeding : and its potential influence on Norsvin's research and intellectual protection strategy BIBSYS
Strategisk læring : læringsstrategier, motivasjon og selvregulering hos minoritetsspråklige voksne BIBSYS
Stress blant elever i videregående skole BIBSYS
Studying the extracellular loop domain of DEK1 in evolutionary context : utilizing a dominant negative effect and cross-species domain swap chimeras in Arabidopsis thaliana BIBSYS
Tilrettelegging av elevers fonologiske bevissthet i begynneropplæringa = Early years and adaption of phonological awareness BIBSYS
To what extent and in what way are the students cultural capital recognized and visible in school? BIBSYS
Ungdom og korps : hvorfor velger ungdommer å slutte i den frivillige, musikalske læringspraksisen som korpset utgjør? BIBSYS
Ungdomsperspektiver på lesing : en kasusstudie om ungdoms forhold til lesing på tiende trinn = Perspectives of youth and reading : a case-study of youth beliefs regarding reading at 10th grade BIBSYS
Uro i timen : Hva er elevenes egen forståelse av sammenhenger mellom uro i klasserommet og ralsjoner, anerkjennelse og sosial bakgrunn? BIBSYS
Utfordringer i segregerte opplæringstilbud : med fokus på kompetanse og bruk av skjønn BIBSYS
Utfordringer og muligheter for minoritetsspråklige elever som leser læreboktekster i videregående skole : en intervensjonsstudie = Challenges and opportunities for bilingual students reading of text book texts in high school : an intervention study BIBSYS
Utvikling av mikrosatellitt multipleks PCR for genetiske studier av Margaritifera margaritifera BIBSYS
Utviklingsarbeid BIBSYS
Voksenrollen under lunsjmåltidene i barnehagen BIBSYS
Vurdering for læring og tilpasset opplæring : det ene er avhengig av det andre! BIBSYS
Vurdering for læring og undervisningsmetoder i kunst og håndverk min historie om en reise i et vurderingslandskap BIBSYS
Vurderingsdiskurser : en analyse av vurderingsdiskurser på nettstedet "Vurdering for læring", fra et norskfaglig perspektiv BIBSYS
What characterizes minority language pupils struggling to learn Norwegian as their second Language? BIBSYS
What it feels like : pupils experience of adaptive education in mathematics BIBSYS
What lies beneath a "goodbye"? about saying goodbye to a dragon and two brothers in the world of Astrid Lindgren BIBSYS

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (11)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:1148449507315690462 (2)