VIAF

Virtual International Authority File

Search

Teellinck, Willem, 1579-1629 ISNI German National Library National Library of France National Library of the Netherlands National Library of Israel Library of Congress/NACO

Willem Teellinck Wikidata

VIAF ID: 74201512 (Personal)

Permalink: https://viaf.org/viaf/74201512

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (22)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (7)

  • 500 1 _ ‎‡a  Breen, Gillis van‏ ‎‡d  1584-1662 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Haar, J. van der‏ ‎‡d  1917-2001 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Philopatris, Theophilus ISNI National Library of the Netherlands
  • 500 1 _ ‎‡a  Teellinck, Johannes‏ ‎‡d  1614-1674 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Teellinck, Maximiliaan‏ ‎‡d  1602-1652 ISNI
  • 500 1 _ ‎‡a  Teellinck, Theodorus -1660 ISNI
  • 500 0 _ ‎‡a  Y.B ISNI

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen National Library of the Netherlands
Albuminscriptie National Library of the Netherlands
Balsem Gileads voor Zions wonde ... National Library of the Netherlands
Bedenckelicke t'samen-spraecke raeckende de gelegentheydt deses tijts, raeckende de gelegentheydt deses tijts: ende van de kennisse Gods, tusschen Timotheus, Eusebius ende Oligomathes National Library of the Netherlands
Bewys dat de gherusticheyt der conscientie van een werelts mensche, waer mede doch vele haer te vreden stellen, niet dan bedroch en is, midtsgaders de remedien daer teghen ... National Library of the Netherlands
Buren-kout, of, Samenspraak Library of Congress/NACO
Christelijcke aensprake aan alle opsienderen van Gods kercke, .. National Library of the Netherlands
Corte tsamen-sprekinge, leerende hoe wy moeten bidden, ende den geest des gebedts in ons verwecken National Library of the Netherlands
Davids danckbaerheyt voor Gods weldadicheyt : voor-gestelt uut Psalm 116 vers 12. 13. 14 (welcke text te St. Salvador in Brasilien oock alder-eerst ghepredickt is gheweest), tot op-weckinghe der danckbaerheydt over de victorie ons van God aldaer vergont ... National Library of the Netherlands
Een dialogue oft T'samensprekinghe vanden staet van een Christen mensche National Library of the Netherlands
Ecce homo, ofte Oogen-salve, voor die noch sitten in blintheyt des ghemoedts ende voor alle treurige te Zion om te sien het bittere lijden Christi, ende de soete vrucht van dien, tot haren on-uytsprekelijcken troost National Library of the Netherlands National Library of Israel
Eubulus National Library of the Netherlands
Eubulus, ofte tractaet vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker ghemeynte National Library of the Netherlands National Library of Israel
Den gebaenden wech ter salicheyt: ofte Trouwe onderrichtinghe onses salichmakers ... Mitsgaders een noodighe ontdeckinghe, van waer het comt dat de conscientien der weereltscher menschen, soo sonder fondament gerust zijn ... National Library of the Netherlands
Het geestelick cieraet van Christi bruylofts-kinderen, ofte de practijcke des H. Avontmaels ... National Library of the Netherlands National Library of Israel
Gesonde bitterheyt voor den weelderighen christen die geerne kermisse houdt National Library of the Netherlands
Huys-boeck, ofte eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe van de voornaemste vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken catechismi National Library of the Netherlands National Library of Israel
Huys-boecxken National Library of the Netherlands
De klacht van Paulus. Library of Congress/NACO National Library of Israel
Lusthof der christelijcke ghebeden, aenwijsende hoe wy elcken dach onses levens christelycken souden mogen toebrengen National Library of the Netherlands
De mensche Godts, verthoont in de staet 1. der verdorven nature, 2. der weder-geboorte en bekeeringe ... 8. der geluck-saligheydt National Library of the Netherlands
De mensche Godts, verthoont in de staet ... uyt de geschriften en tractaten van Willem Teellingh National Library of Israel
Nieuwe historie van den ovden mensche. : Daer in verhandelt wert, het leven, ende sterven van den ouden mensche; ende hoe dat uyt de doot des ouden mensches, de nieuwe mensche op-staet ... National Library of the Netherlands
Het Nieuwe Ierusalem : vertoont in een t'samen-sprekinghe tusschen Christum ende Mariam, sittende aen sijn voeten National Library of the Netherlands
Nieuwe jeruzalem xR Extended Relationships National Library of the Netherlands
Noord-Sterre, aawijzende de juiste richting van de ware godzalighed. xR Extended Relationships National Library of the Netherlands
Nootwendigh Vertoogh : aeng. den tegenwoordighen bedroefden staat van Gods volck; waer inne getrouwelijck aengewesen wort, in wat swarigheyt ende vervallinge wy gekomen zyn ... National Library of the Netherlands National Library of Israel
Ontdeckinge des vermomden Balaams, dat is: grondich bewijs vande nieticheyt des vry-gheleydes tot het begapen der Paepsche afgoden, daer mede Divoda Jansen alias Johannes David, Jesuyt tot Cortryck, het volck van Hollandt en Zeelandt, souckt te doen struyckelen ... National Library of the Netherlands
Paulus klocht over zijn natuurlijke verdorvenheid. xR Extended Relationships National Library of the Netherlands
Philopatris, ofte Christelijck bericht hoemen staets saecken soude moghen gheluckelick uytvoeren: dienende tot desen jeghenwoordighen vredehandel National Library of the Netherlands National Library of Israel
Den politycken christen, ofte instructie voor alle hooge en leege staets-persoonen : wijsselijck voorghestelt door den conincklijcken prophete David inden 101. psalm, tot destructie vande hedendaegsche Machiavelsche wijsheydt om op een recht compas den hemel wel te bezeylen National Library of the Netherlands National Library of Israel
De practijk van het Heilig Avondmaal in vier predicatie͏̈n over de woorden des Heeren, Luc. 22 : 19: "Doet dit tot Mijne gedachtenis" National Library of the Netherlands
Proef-steen van de ware christelijckheyt National Library of the Netherlands
Prophetie van de heylsame mensch-werdinge onses Heeren ende salighmakers Jesu Christi : uyt den prophete Jesaia, capittel 9. vers. 5 National Library of the Netherlands
rust-plaetse des gemoets National Library of the Netherlands
Simson de held Gods, ofte stichtelicke verklaringhe van de wonderbare historie van Simson den richter Israels, gelijck die beschreven wort int 13. 14. 15. 16. capittelen van het Boeck der Richteren National Library of the Netherlands
Sleutel der devotie ons openende de deure des hemels National Library of the Netherlands National Library of Israel
Soliloquium xR Extended Relationships National Library of the Netherlands German National Library Library of Congress/NACO National Library of France
Soliloquium, ofte Betrachtingen eens sondaars, die hy gehadt heeft in den angst syner Weder-geboorte dienstigh om te vorderen de bekeering van de doodelycke werken tot den levendighen God en tot een hert-sterekinge tegen alle wereltsche droeffenisse German National Library
Den spieghel der zedicheyt, daer in alle soorten van menschen haer selven besiende, bemercken mogen, oft sy oock niet geweken zijn van de eenvoudicheyt, die sy in hare cleedinge behoorden te betrachten National Library of the Netherlands
Timotheus National Library of the Netherlands
Timotheus, ofte ghetrouwe waerschouwinge tegen het verdrietelick begapen der affgoden ende afgodisschen dienst der papisten, twelck by vele vande gereformeerde seer onbedachtelick gepleecht werdt in Brabant ende Vlaenderen by occasie van desen stilstand van wapenen : hier wort oock verhandelt de groote genegentheyt, die alle menschen hebben tot d'afgoderije ... National Library of the Netherlands
Treur-schrift over het ongeluck, ende de versmaetheydt National Library of the Netherlands
Tweede Geestelijcke Couranten over De swarigheden die ons noch drucken, ende hoe wy ons daer tegen te dragen hebben. Beginnende van den eersten Januar. eyndende in den laetsten Maerte deses Jaers, 1626. National Library of the Netherlands
Tydt-winninghe National Library of the Netherlands
Den volstandigen Christen, voor-ghestelt in dry tractaten ... National Library of the Netherlands
Voor-looper tot de nae-volgende tweede geestelijcke covrante. National Library of the Netherlands
Wat Willem Teellinck zegt over de zelfbeproeving tot het H. Avondmaal National Library of the Netherlands
Works. Selections. 1978 Library of Congress/NACO
De worstelinghe eenes bekeerden sondaers, ofte grondighe verclaringhe van den rechten sin des VII. capittels tot den Romeynen, waer van de 7 eerste veersen ... verhandelt worden National Library of the Netherlands National Library of Israel
Wraeck-sweert, bepleytende het recht van Gods Verbondt door bloedighe oorloghe, diere tijdt, bleeke pestilentie : voor-ghestelt uyt Levit. 26 vers. 23, 24, 25, 26 National Library of the Netherlands
Zephaniæ waerschouwinge National Library of the Netherlands
Zions basuyne National Library of the Netherlands
Zions basvyne, aengesteken wt dese woorden des Psalmists. Wilmen hem niet bekeeren, soo sal God syn sweert wetten: ... Psalm 7. vers. 13. 14. : Ter occasie van d'oorloghe, daer wy mede ghedreyght werden. National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (5)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (11)

Open Section Close Section History of VIAF ID:74201512 (11)