VIAF

Virtual International Authority File

Search

Rosenblad, Matthias, 1758-1847 German National Library National Library of Sweden

Rosenblad, Matthias BIBSYS National Library of Norway

Rosenblad, Matthias 1758-1847 greve ISNI

Mathias Rosenblad Wikidata

Rosenblad, Matthias, greve, 1758-1847 Library of Congress/NACO

VIAF ID: 72881026 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/72881026

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (12)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Åminnelse-tal öfver kongl. vetenskaps- academiens framledne ledamot, presidenten, landshöfdingen, öfver-directeuren öfver landmäteriet i riket ... Eric af Wetterstedt, hållit inför kongl. vetenskaps-academien den 12 april 1823, af dess ledamot grefve M. Rosenblad ... Stockholm, tryckt hos J.P. Lindhs enka, 1823. National Library of Sweden
Bihang n:o 1. till Handlingar rörande hushållningens styrelse wid Lunds domkyrka. National Library of Sweden
Brandstods förening emellan samtelige krono och skatte hemmans åboer uti Wester Bergslags fögderi och Falu län. National Library of Sweden
Kongl. General tull-directionens instructioner för tjenstemän och betjente wid tullbewakningen å gränsen mot Norrige ; på Kongl. Maj:ts nådiga befallning, i skrifwelse den 12:te aprill 1817, till wederbörandes efterrättelse meddelte. National Library of Sweden
Kongl. General-Tull-Directionens Kungörelse, angående Präscriptionstid för enskilte Actieägare i det med år 1812 tilländalupne Tullarrende, till uttagande af sista Tiondelen af Pränumerations-summan. Gifwen Stockholm den 24. Maji 1824. National Library of Sweden
Kongl. General Tull-Directionens Kungörelse, Angående Serskildt gifne Nådiga Tillstånds-Resolutioner före den 4 October 1815, till warors uppläggande på Nederlag i Stockholm. Gifwen Stockholm den 10 September 1818. National Library of Sweden
Kongl. Maj:ts fastställde nådiga reglemente för en uppbörds- och förvaltnings-kammare uti staden Skara: gifvet Stockholms slott den 25 januarii 1839. National Library of Sweden
Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud, Om En Allmän Krigsgärd. Gifwit Haga Slott den 7 Januarii 1809 BIBSYS
Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för Kudby sockens spannemåls-magazin, af d. 12 maji 1803. National Library of Sweden
Kungl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående En obehindrad Spannemåls-utförsel til Norrska Hamnar, gifwen Stockholms Slott den 29 Augusti 1814 BIBSYS
Reglor för Spar-banken i Malmö. Antagne den 4 maj 1824. National Library of Sweden
Stam-bok för Uddewalla stad. National Library of Sweden
Stambok till Christianstads kyrkas reparation. National Library of Sweden
Statsraad Rosenblads beretning om de kgl. kommissærers ophold i Norge oktober-november 1814 National Library of Sweden BIBSYS National Library of Norway
Tal, hållet inför konungen, af tjenstförrättande ordens-cancelleren, i slotts-capellet den 29 junii 1829, då till dubbad riddare af seraphimer-orden förklarades, efter en af rikets herrar ... Gustaf Wachtmeister, generalen af cavalleriet : ... Gustaf Löwenhjelm; (samt till riddare af seraphimer-orden dubbades: efter en af rikets herrar ... Magnus Ericsson Brahe, öfver-hof-stallmästaren ... Magnus Brahe. Efter f.d. stats-ministren ... Lars von Engeström, general- lieutenanten : ... Johan Adam Cronstedt. Efter en af rikets herrar ... Clae"s Rålamb, norrske stats-ministren herr Severin Löwenskiold; samt efter f.d. norrske stats-ministren herr Mathias Otto Leth Sommerhjelm, general-lieutenanten ... Carl Henric : Posse.) (Stockholm, kongl. ordens- boktryckeriet, 1829.). National Library of Sweden
Tal, hållit af hans excellence, en af rikets herrar ... Matth. Rosenblad vid dess inträde, såsom ordförande, uti evangeliska sällskapets commitée, den 5 october 1813. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1813. National Library of Sweden
Tal, om de i senare tider vidtagne allmänna författningar till jordbrukets uphjelpande uti fäderneslandet, hållet för kongl. vetenskaps-academien, vid præsidii nedläggande andra gången, den 19 augusti 1807, af friherre Matthias Rosenblad : ... Strengnäs, tryckt hos lect. A.J. Segerstedt, 1807. National Library of Sweden Library of Congress/NACO
Tarif Å den Thara, som för Inkommande Waror bestås; Utfärdad På Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning. National Library of Sweden
Taxa, hwarefter Trollhätte canals- och sluszwerks-bolag är berättigadt, at upbära afgift af alla der genomgående waror och fartyg. Gifwen Stockholms slott den 13 december 1793. National Library of Sweden
Transsumt af Kongl. Maj:ts nådiga resolution angående Gefle stads tolag ; gifwen Stockholms slott den 16 mars 1827. National Library of Sweden
Upplysningar om rikets styrelse från år 1810 till konung Carl XIV Johans dödliga frånfälle, grundade på authentika handlingar. National Library of Sweden
Utdrag af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående åtskillige till förbättring af allmänna brandförsäkrings inrättningen vidtagne anstalter. Gifven högqvarteret Grelsby den 22 augusti 1808. National Library of Sweden
Utdrag af protocollet, hållet wid swenska bibel-sällskapets nionde allmänna sammankomst, i Stockholm, den 21 maji 1824. =(Rubr.)= (Carlstad, tryckt hos G. Wallencrona, 1824.). National Library of Sweden
Wi Gustaf Adolph med Guds nåde Sweriges, Göthes och Wendes konung &c. &c. &c. arfwinge til Danmark och Norrige, hertig til Schlesvig Hollstein &c. &c. &c. göre wetterligt: at som hos osz, socknemännen ifrån Forsz, i Jämtland, samt hemmans åboerne uti Boda, Gerkwisle, Sillre, Westeråsen, Backen, Flygge och Nils Böle byar från Lidens och Indals socknar i Medelpad, i underdånighet anhållit, at, i anseende til den swåra och olyckliga belägenhet, hwaruti de genom den så kallade Storforszens i Indals elfwen utgräfning och öfwerswämning, den 6 junii 1796 ... National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (1)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (2)

Open Section Close Section History of VIAF ID:72881026 (9)