VIAF

Virtual International Authority File

Search

Hofstede de Groot, P. (Petrus), 1802-1886 National Library of Australia Library of Congress/NACO National Library of the Netherlands

Hofstede de Groot, P. ISNI

Hofstede de Groot, Petrus 1802-1886 German National Library

Petrus Hofstede de Groot Wikidata

VIAF ID: 69284572 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/69284572

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (23)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (19)

 • 510 2 _ ‎‡a  Godgeleerd gezelschap onder de zinspreuk: Gods Woord is de Waarheid ISNI
 • 551 _ _ ‎‡a  Groningen German National Library
 • 500 1 _ ‎‡a  Herwerden, C.H. van ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Hofstede de Groot, Cornelis‏ ‎‡d  1863-1930‏ ‎‡e  Beziehung familiaer German National Library
 • 551 _ _ ‎‡a  Leer (Ostfriesland) German National Library
 • 500 1 _ ‎‡a  Leipoldt, W. ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Muurling, W.‏ ‎‡d  1805-1882 ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap‏ ‎‡b  Hoofdvereeniging ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Oomkens, Jan (II, Groningen) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Oomkens, Jan (III, Groningen) ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Oud-liberaal, Een National Library of the Netherlands ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Pareau, L.G.‏ ‎‡d  1800-1866 ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Rijksuniversiteit Groningen ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Rijksuniversiteit Groningen‏ ‎‡e  Affiliation German National Library
 • 500 1 _ ‎‡a  Sannes, G.W.‏ ‎‡d  1807-1885 ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Smit, Mattheus (Groningen) ISNI
 • 500 1 _ ‎‡a  Uden Masman, Hendrik Sr., 1778-1850 ISNI
 • 500 0 _ ‎‡a  X.‏ ‎‡d  1802-1886‏ ‎‡e  Pseudonym German National Library
 • 510 2 _ ‎‡a  Zuidema, Willem (Groningen) ISNI

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal National Library of the Netherlands
Afscheid van de gemeente te Groningen, door wijlen Dr. C.H. van Herwerden CHz., opgesteld, om bij het nederleggen zijner vijftigjarige ambtsbediening aldaar (1831-1881) te worden uitgesproken National Library of the Netherlands
Ary Scheffer National Library of the Netherlands
belang der volksopvoeding National Library of the Netherlands
Berigt omtrent de Nederlandsche Commissie voor Christelijk Onderwijs National Library of the Netherlands
Blijdschap in God : bij de herdenking van Nederlands bevrijding uit het juk van Spanje National Library of the Netherlands
Blik op Italie͏̈, als tegenwoordig beter dan ooit voor het evangelie te winnen National Library of the Netherlands
De botsing eener tijdelijk heerschende wetenschap tegen het eeuwig Evangelie : leerrede over Handelingen XVII: 18 : den 11den februarij 1866 uitgesproken National Library of the Netherlands
Brief van Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) National Library of the Netherlands
Christelijke betrachtingen : eene bijdrage tot de stichtelijke lektuur, naar de behoefte van deze tijden National Library of the Netherlands
Het christendom : de kweeker der humaniteit National Library of the Netherlands
Collegedictaat National Library of the Netherlands
Dr. B. Eekma en het lager schoolwezen in de provincie Groningen, of Gedachten over een werk, getiteld: Het lager schoolwezen in Nederland, bijzonder in de provincie Groningen onderzocht en opengelegd, aan alle vrienden van God, vaderland en Koning door B. Eekma National Library of the Netherlands
Het eigenaardige der Roomsch-Catholieke en der Protestantsche kerk : reis-herinneringen National Library of the Netherlands
Encyclopaedia theologi Christiani : in scholarum suarum usum breviter delineata National Library of the Netherlands
Een ernstig woord van waarschuwing aan mijne landgenooten, en inzonderheid aan mijne ambtsbroeders, tegen eene verderfelijke gewoonte National Library of the Netherlands
L.G. Pareau, als man der wetenschap National Library of the Netherlands
Gedachten bij mijn ontslag van het Instituut voor doofstommen. National Library of the Netherlands
Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk in deze dagen openlijk ingebragt, dat zij hunnen eed breken, door af te wijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden National Library of the Netherlands
Geen scheuring in de Nederlandsche Hervormde Kerk! : een waarschuwend woord uit de kerkgeschiedenis National Library of the Netherlands
Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor katechizatiee͏̈n en huisgezinnen National Library of the Netherlands
Het gevoelen van professor Heringa, over het brengen van meer ouderlingen in de besturen der Hervormde Kerk, herinnerd en verdedigd. National Library of the Netherlands
Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid : toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening National Library of the Netherlands xR Extended Relationships
De heerlijkheid der evangeliebediening : dankrede bij hare vijfentwintigjarige vervulling, ... gehouden National Library of the Netherlands
Heiligerlee, 23 Mei 1873 National Library of the Netherlands
Herziening van de psalmberijming : voorloopige proeve als handschrift gedrukt National Library of the Netherlands
Hoe de ondervinding ons de bijbelgenootschappen leert beschouwen : eene feestrede bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbelgenootschaps, den 17 october 1839, te Groningen uitgesproken National Library of the Netherlands
Hoop en vrees voor het openbaar lager schoolwezen National Library of the Netherlands
Hulde aan T. A. Clarisse, theol. Doct. en Prof. te Groningen National Library of the Netherlands
Institutiones theologiae naturalis : Sive disquisitio philosopha de Deo hominisque cum Deo conjunctione, in scholarum suarum usum instituta National Library of the Netherlands
De Invoering der Pauselijke Bisschoppen in Nederland. - German National Library
Is bezuiniging op het onderwijs, vooral door opheffing eener hoogeschool, aan te raden? National Library of the Netherlands
Jezus' heerlijkheid National Library of the Netherlands
Johan Wessel Ganzevoort, op het negende halve eeuwfeest zijner geboorte herdacht National Library of the Netherlands
Letterkundige nalatenschap van H. Uden Masman National Library of the Netherlands
Moderne theologie in nederland National Library of the Netherlands xR Extended Relationships
Natuurbeschouwingen van een evangeliedienaar National Library of the Netherlands
Het onderscheid van vrijheid van wil en vrijheid van handeling : eene bijdrage tot beter inzigt, hoe de wereldregering van God en de menschelijke vrijheid zamenhangen National Library of the Netherlands
Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen : eene leerrede over Habakuk III. 17, 18 National Library of the Netherlands
Oratio de theologia futura, evangelico-catholica National Library of the Netherlands
De oud-catholieke beweging in het licht der kerkgeschiedenis National Library of Australia Library of Congress/NACO National Library of the Netherlands
Over de belangrijkheid der Maatschappij tot Nut van 't algemeen, in de toekomst, welke wij tegengaan : redevoering, in het departement Groningen der Maatschappij, den 8 November 1848 uitgesproken National Library of the Netherlands
Over Gützlaff, bij de treurmare van zijnen dood National Library of the Netherlands
Over het eigenaardige karakter der menschlievende vereenigingen van onze eeuw : redevoering bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der vrouwen-vereeniging te Groningen, ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse, ... gehouden National Library of the Netherlands
Rome en het evangelie : bij gelegenheid van het Algemeen Concilie der Roomsch-Katholieke Kerk National Library of the Netherlands
Het sterfbed van E. M. Siersema, overleden in den ouderdom van bijna 15 jaren : een geschenk van een vertrekkend leeraar aan de kinderen zijner gemeente. National Library of the Netherlands
De Synode en de Hervormde Kerk : aanwijzing van hetgeen de synode der Hervormde Kerk in 1844 gedaan heeft, leidende tot vernietiging van de vrije evangelieprediking in die kerk, en van hetgeen de Hervormde Kerk kunne doen, tot behoud van de vrije evangelieprediking in haar midden. National Library of the Netherlands
Ter gedachtenis van R. Bennink Janssonius National Library of the Netherlands
Toelichting van den brief van den Heer C. R. A. van Bommel, bisschop van Luik, aan den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek : behelzende eene aanwijzing uit echte stukken, waarom de R.K. seminaria te Kuilenburg, Velzen en elders in 1825 zijn opgeheven National Library of the Netherlands
Twaalftal leerredenen National Library of the Netherlands
Twee leerredenen, ter nagedachtenis van Jhr. Mr. W. van Swinderen, laatst Grietman van Wonseradeel National Library of the Netherlands
Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland National Library of the Netherlands
Twee verhandelingen, nagelaten door Egbert Roelants National Library of the Netherlands
Verhalen uit de heidenwereld National Library of the Netherlands
Vijftig jaar in de theologie : academische rede, op den dag van zijn aftreden als gewoon hoogleraar, (8 October 1872) National Library of the Netherlands
Volksvermaken voor Nederland National Library of the Netherlands
Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God, tot op de komst van Jezus Christus National Library of the Netherlands
vraag National Library of the Netherlands
Waarom leggen verscheidene predikanten der moderne rigting hunne bediening neder? National Library of the Netherlands
Wanneer werden onze evangelie͏̈n vervaardigd? National Library of the Netherlands
Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te verwachten met betrekking tot godsdienst en onderwijs? National Library of the Netherlands
Wat is het regt gebruik der vrijheid naar het evangelie? : een woord aan mijne landgenooten, bijzonder aan de jongelingschap naar Gal. V: 13 National Library of the Netherlands
Wat kan elk Nederlandsch burger doen, om de toenemende armoede grondig te genezen? National Library of the Netherlands
Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, nu doen? : eene toespraak aan de theologische studenten, bij het openen zijner academische lessen, den 7 September 1842 gehouden National Library of the Netherlands
Welk belang heeft de gemeente bij het op den berg Sinai͏̈ door C. Tischendorf gevonden handschrift des Bijbels? National Library of the Netherlands
Welke zal voortaan de geest van het Nederlandsch onderwijzersschap zijn? : redevoering uitgesproken ter opening van de vijfde algemeene vergadering van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap, gehouden te Utrecht, den 10 augustus 1848 National Library of the Netherlands
Wenken over de eigene studie, voor jeugdige onderwijzers in de lagere scholen National Library of the Netherlands
De wereldtentoonstelling te Parijs, uit een christelijk oogpunt beschouwd : leerrede, den 29 September 1867 uitgesproken National Library of the Netherlands
Wien zult gij gelooven, den mensch of God? : ter overweging voorgesteld aan allen die de waarheid liefhebben, in eenen tijd, waarin velen van de zuivere leer der godzaligheid afwijken en de menschen tot verderfelijke dwalingen zoeken te verleiden National Library of the Netherlands
Een woord aan de Hervormde gemeente te 's Gravenhage, over de Groninger godgeleerden, en hunne bestrijding in "Den Nederlander" National Library of the Netherlands
Een woord over de vraag: Welke zijn de deugden, welke de gebreken der synodale vertaling van het Nieuwe Testament? National Library of the Netherlands
Zalig zijn de barmhartigen! National Library of the Netherlands
Het zelfstandig oordeelen der Gemeente over Bijbel en Christendom : naar aanleiding van het geschrevene door Mevr. Bosboom-Toussaint en den Heer Busken-Huet National Library of the Netherlands
De zending door de gemeente, of de verkondiging des Evangelies aan alle volken een werk des Heiligen Geestes in de Apostolische Gemeente : een woord ter voorbereiding voor de feestviering van het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsche Zendinggenootschap National Library of the Netherlands
De zending in China : volgens 't geen dr. K. Gützlaff, den 18 April 1850 daarvan te Groningen meedeelde benevens eenige woorden over de noodwendigheid der zending, vooral over die in China in onzen tijd National Library of the Netherlands
Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? : mededeelingen en opmerkingen National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section History of VIAF ID:69284572 (7)