VIAF

Virtual International Authority File

Search

Wiselius, Samuel Iperuszoon, 1769-1845 National Library of Australia National Library of the Netherlands-test ISNI-test Library of Congress/NACO German National Library

Wiselius, Samuel Iperusz. Wikipedia (en)

VIAF ID: 64920768 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/64920768

ISNI-test: 0000  0001  1660  0332 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (12)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (11)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Aanmerkingen op Bilderdijks Geslachtlijst : in het bijzonder omtrent woorden en spreekwijzen, betreffende de scheepvaart National Library of the Netherlands-test
Aanmerkingen op de Remarques van eenen naamlozen schrijver National Library of the Netherlands-test
De abt de l'Epée, geschiedkundig blyspel National Library of the Netherlands-test
Albuminscriptie National Library of the Netherlands-test
Belangrijke brieven over de nieuwe zamenstelling van den Asiatischen Raad, als mede over eenige andere gewigtige onderwerpen gedeeltelijk gewisseld, gedeeltelijk nog zullende gewisseld worden, tusschen Iustus Plebeius te Rotterdam, en Decius Batavus te Amsterdam. National Library of the Netherlands-test
Bericht betreklijk zeker adres, onlangs gepresenteerd aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, op naam van participanten der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij, der Bataafsche Natie voorgedragen xR Extended Titles-test National Library of Australia Library of Congress/NACO
Berijmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den propheet Jesaia National Library of the Netherlands-test Wikipedia (en)
Beroep van mr. S.Iz. Wiselius, lid van den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen, op het Bataafsche volk, ter zake van den inhoud eens briefs door het wetgeevend ligchaam van het Bataafsch gemeenebest aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek, gezonden ten geleide van de toestemming in de begroting der staats-behoeften over den jaare 1804 National Library of the Netherlands-test
De beschaving van den geest, door het beoefenen van wetenschappen en letteren, als de hechtste grondslag van 's menschen geluk en van den duursten welstand der burgermaatschappijen National Library of the Netherlands-test
Bijbel. National Library of the Netherlands-test
Brief en dichtmatig iets aan den heere J. F. Helmers, bij de uitgave van het eerste deel zijner gedichten National Library of the Netherlands-test
[Brief (geadresseerde niet vermeld)] National Library of the Netherlands-test
Brieven van Samuel Iperuszn. Wiselius (1769-1845), letterkundige en magistraat National Library of the Netherlands-test
dood van Karel National Library of the Netherlands-test
Gedicht aan Cornelis Loots "bij het terugzenden van zijn voortreffelijk Dichtstuk 'De Hollandsche Taal' vriendschappelijk mij door hem ter lezing gegeven" National Library of the Netherlands-test
Gedrukte circulaire over de vervanging van Rhijnvis Feith (1753-1824) in de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, gericht aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) National Library of the Netherlands-test
Geschied- en Regtskundig onderzoek, rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland, in den jare 1650, met de gevolgen daarvan vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins Willem den Tweede National Library of the Netherlands-test German National Library
Geschiedenis van Oud-Griekenland National Library of the Netherlands-test Wikipedia (en)
Het hedendaagsche Europesche driemanschap, in drie kniedichtjes National Library of the Netherlands-test
Historische, letter- en oudheidkundige beschouwing van den Deventerschen tolbrief van den jare MCCCXLVII, : zijnde een vervolg op de Merkwaardigste stukken, uit de oudste archieven van Amsterdam, uitgegeven in den jare 1821 National Library of the Netherlands-test
Hulde aan mijne voor eeuwig geliefde echtgenote, Suzanna Le Poole, overleden den XXVI van Lentemaand, MDCCCXIII. National Library of the Netherlands-test
huwelyks-ontwerpen National Library of the Netherlands-test
Iets, belangende het oordeelen, voornamelijk over werken van smaak (uit eene, bij toeval gevondene, brieventasch) National Library of the Netherlands-test
Iets over onze onderlinge verkeering National Library of the Netherlands-test
In den Haage den 14 October 1795, eerste jaar der Bataafsche Vryheid : aan de municipaliteit der Stad Amsteldam National Library of the Netherlands-test
jonge Richelieu National Library of the Netherlands-test
Kers-zang National Library of the Netherlands-test
Leerreden over de natuur der gezonde leer, naar aanleiding van Paulus Brief aan Titus, het tweede hoofdstuk, het eerste vers: "Doch gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt" National Library of the Netherlands-test
Lente-morgenzang National Library of the Netherlands-test
Mengel- en tooneel-poezij National Library of the Netherlands-test
Napoleonade National Library of the Netherlands-test
Nieuw liederenboekje, op aangename en bekende wijzen, : strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen National Library of the Netherlands-test
Nieuwe dichtbundel National Library of the Netherlands-test
Nog een blik op de Sadducee͏̈n van mr. I. da Costa, naar aanleiding van deszelfs zoogenaamde inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van Nassau National Library of the Netherlands-test
Op het Amsterdamsch poeder request National Library of the Netherlands-test
Opdracht aan Wesselius Albertus van Hengel (1779-1871), theoloog National Library of the Netherlands-test
Over de tooneel-speelkunst, en het regelmatige en beschaafde schouwtooneel National Library of the Netherlands-test
Pauca - quae legat ipsa Lycoris National Library of the Netherlands-test
Het poedergebod. National Library of the Netherlands-test
Polydorus treurspel, in 5 bedrijven National Library of the Netherlands-test
Proces-verbaal van de negende algemeene vergadering van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, gehouden te Amsterdam, den 26sten en 28sten augustus, des jaars 1816. National Library of the Netherlands-test
Proeve over de verschillende regeringsvormen, in derzelver betrekking tot het maatschappelijk geluk National Library of the Netherlands-test Wikipedia (en)
Programme des prix offerts au concours par la deuxième classe de l'Institut des Sciences, de Littérature et des Beaux Arts du royaume des Pai͏̈s-Bas ; dans sa séance publique du ... National Library of the Netherlands-test
Rapport van mr. S. I. Z. Wiselius, dr. J. van der Steege en mr. J. A. de Mist, leden van den Asiatischen raad, op een request van zich noemende participanten in de O.-I. Comp. namens het departement tot de Indische zaaken, ter vergadering van bovengedachten raad ingebragt op den 14 januarij 1802, bij wijze van missive aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek National Library of the Netherlands-test
Reize naar Troas, gedaan in de jaaren 1785 en 1786 National Library of the Netherlands-test
De roem : in twee zangen National Library of the Netherlands-test
's @Konings cijfer te Brussel veranderd ; Overvloed van ons rijm. National Library of the Netherlands-test
De Sadducee͏̈n van Mr. I. da Costa getoetst aan redelijkheid, geschiedenis, en Bijbel National Library of the Netherlands-test
De slag van Algiers National Library of the Netherlands-test
De sleutels van Vlissingen, overgegeven aan Buonaparte, eersten consul der Fransche republiek, op den 12 july 1803. National Library of the Netherlands-test
Sneldicht voor Gerard Johannes Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) National Library of the Netherlands-test
Tafereel van de staatkundige verlichting der Nederlanden naar aanleiding van 's lands geschiedenissen. National Library of the Netherlands-test
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX National Library of the Netherlands-test
Tractatus academicus inauguralis de successionibus Hollandorum National Library of the Netherlands-test
Treurgalm van Amstels burgerschaare, by het droevig aftreden van vier haarer wethouderen, op den 1sten february des jaars 1806 National Library of the Netherlands-test
Valvaise en Adelaide, of: De zegepraal der vriendschap over de liefde tooneelspel in vijf bedrijven National Library of the Netherlands-test
Vertoog over de hooge oudheid van het letterschrift : strekkende hoofdzakelijk tot wederlegging der bekende stelsels van de hoogleeraren Heyne en Wolf, betrekkelijk den oorsprong en de samenstelling der Homerische gedichten, de Ilias en de Odyssea National Library of the Netherlands-test
Verzameling van brieven, gewisseld tusschen Valerius Poplicola, te Amsterdam, en Caius Manlius, te Utrecht : no. 1, 2, en 3. National Library of the Netherlands-test
[Verzen] National Library of the Netherlands-test
Volledige verzameling van stukken, bevattende de geschiedenis van de in 1823 gedane verkoop der nagelaten handschriften van Constantijn Huygens (1596-1687) en Christiaan Huygens (1629-1695 National Library of the Netherlands-test
Vryheid! Gelykheid! Broederschap! National Library of the Netherlands-test
Welmeenende toespraak aan jeugdige dichters National Library of the Netherlands-test
Wiselius wederlegging van het nader request van H. C. Cras National Library of the Netherlands-test Wikipedia (en)

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:64920768 (8)