VIAF

Virtual International Authority File

Search

Wiselius, Samuel Iperuszoon, 1769-1845 National Library of the Netherlands National Library of Australia Sudoc [ABES], France ISNI German National Library Library of Congress/NACO

Samuel Iperusz. Wiselius Nederlands dichter (1769-1845) Wikidata

VIAF ID: 64920768 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/64920768

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (17)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (11)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Aanmerkingen op Bilderdijks Geslachtlijst : in het bijzonder omtrent woorden en spreekwijzen, betreffende de scheepvaart National Library of the Netherlands
Aanmerkingen op de Remarques van eenen naamlozen schrijver National Library of the Netherlands
De abt de l'Epée, : geschiedkundig blyspel National Library of the Netherlands
Adhel en Mathilda National Library of the Netherlands
Albuminscriptie National Library of the Netherlands
Alcestis : treurspel National Library of the Netherlands
Belangrijke brieven over de nieuwe zamenstelling van den Asiatischen Raad, als mede over eenige andere gewigtige onderwerpen : gedeeltelijk gewisseld, gedeeltelijk nog zullende gewisseld worden, tusschen Iustus Plebeius te Rotterdam, en Decius Batavus te Amsterdam. National Library of the Netherlands Sudoc [ABES], France
Bericht betreklijk zeker adres, onlangs gepresenteerd aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek, op naam van participanten der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappij; National Library of the Netherlands National Library of Australia Library of Congress/NACO Sudoc [ABES], France
Berigt en prijs-uitschrijving der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; aangekondigd in hare openbare vergadering, den 1sten Sept. 1830 National Library of the Netherlands
Berijmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den Propheet Jesaia National Library of the Netherlands
Beroep van mr. S.Iz. Wiselius, lid van den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen, op het Bataafsche volk, ter zake van den inhoud eens briefs door het wetgeevend ligchaam van het Bataafsch gemeenebest aan het staats-bewind der Bataafsche Republiek, gezonden ten geleide van de toestemming in de begroting der staats-behoeften over den jaare 1804. National Library of the Netherlands
De beschaving van den geest, door het beoefenen van wetenschappen en letteren, als de hechtste grondslag van 's menschen geluk en van den duursten welstand der burgermaatschappijen National Library of the Netherlands
Bijbel. National Library of the Netherlands
Brief en dichtmatig iets aan den heere J. F. Helmers, bij de uitgave van het eerste deel zijner gedichten National Library of the Netherlands
[Brief (geadresseerde niet vermeld)] National Library of the Netherlands
Brieven van Samuel Iperuszn. Wiselius (1769-1845), letterkundige en magistraat National Library of the Netherlands
Catalogus der voortreffelijke en keurige bibliotheek, ... nagelaten door Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, al hetwelk verkocht zal worden op Woensdag, den 22en Oct. 1845 en volgende dagen ... door Jacobus Radink en Frederik Muller te Amsterdam = Bibliotheca Wiseliana, sive catalogus librorum Samuelis Iperifilii Wiselius. National Library of the Netherlands
dood van Karel National Library of the Netherlands
Gedicht aan Cornelis Loots "bij het terugzenden van zijn voortreffelijk Dichtstuk 'De Hollandsche Taal' vriendschappelijk mij door hem ter lezing gegeven" National Library of the Netherlands
Gedrukte circulaire over de vervanging van Rhijnvis Feith (1753-1824) in de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, gericht aan Jeronimo de Vries Gzn. (1776-1853) National Library of the Netherlands
Geschied- en Regtskundig onderzoek, rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland, in den jare 1650, met de gevolgen daarvan : vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins Willem den Tweede National Library of the Netherlands German National Library
Geschiedenis van Oud-Griekenland National Library of the Netherlands
Hector National Library of the Netherlands
Het hedendaagsche Europesche driemanschap, in drie kniedichtjes National Library of the Netherlands
Historische, letter- en oudheidkundige beschouwing van den Deventerschen tolbrief van den jare MCCCXLVII, : zijnde een vervolg op de Merkwaardigste stukken, uit de oudste archieven van Amsterdam, uitgegeven in den jare 1821 National Library of the Netherlands
Hulde aan mijne voor eeuwig geliefde echtgenote, Suzanna Le Poole, overleden den XXVI van Lentemaand, MDCCCXIII. National Library of the Netherlands
huwelyks-ontwerpen National Library of the Netherlands
Iets, belangende het oordeelen, voornamelijk over werken van smaak : (uit eene, bij toeval gevondene, brieventasch) National Library of the Netherlands
Iets over onze onderlinge verkeering National Library of the Netherlands
In den Haage den 14 October 1795, eerste jaar der Bataafsche Vryheid : aan de municipaliteit der Stad Amsteldam National Library of the Netherlands
jonge Richelieu National Library of the Netherlands
Kers-zang National Library of the Netherlands
Leerreden over de natuur der gezonde leer, naar aanleiding van Paulus Brief aan Titus, het tweede hoofdstuk, het eerste vers: "Doch gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt" National Library of the Netherlands
Lente-morgenzang National Library of the Netherlands
Mengel- en tooneel-poezij National Library of the Netherlands
Napoleonade National Library of the Netherlands
Nieuw liederenboekje, op aangename en bekende wijzen, : strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen National Library of the Netherlands
Nieuwe dichtbundel National Library of the Netherlands
Nog een blik op de Sadducee͏̈n van mr. I. da Costa, naar aanleiding van deszelfs zoogenaamde inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van Nassau National Library of the Netherlands
Op het Amsterdamsch poeder request National Library of the Netherlands
Opdracht aan Wesselius Albertus van Hengel (1779-1871), theoloog National Library of the Netherlands
Pauca - quae legat ipsa Lycoris National Library of the Netherlands
Het poedergebod. National Library of the Netherlands
Polydorus : treurspel, in 5 bedrijven National Library of the Netherlands
Priscianus vapulans,... Sudoc [ABES], France
Proeve over de verschillende regeringsvormen, in derzelver betrekking tot het maatschappelijk geluk National Library of the Netherlands
Programme des prix offerts au concours par la deuxième classe de l'Institut des Sciences, de Littérature et des Beaux Arts du royaume des Pai͏̈s-Bas ; dans sa séance publique du ... National Library of the Netherlands
Rapport van mr. S. I. Z. Wiselius, dr. J. van der Steege en mr. J. A. de Mist, leden van den Asiatischen raad, op een request van zich noemende participanten in de O.-I. Comp. namens het departement tot de Indische zaaken, ter vergadering van bovengedachten raad ingebragt op den 14 januarij 1802, bij wijze van missive aan het Staats-bewind der Bataafsche Republiek. National Library of the Netherlands
Reize naar Troas, gedaan in de jaaren 1785 en 1786 National Library of the Netherlands
De roem : in twee zangen National Library of the Netherlands
's @Konings cijfer te Brussel veranderd ; Overvloed van ons rijm. National Library of the Netherlands
De Sadducee͏̈n van Mr. I. da Costa getoetst aan redelijkheid, geschiedenis, en Bijbel National Library of the Netherlands
De slag van Algiers National Library of the Netherlands
De sleutels van Vlissingen, overgegeven aan Buonaparte, eersten consul der Fransche republiek, op den 12 july 1803. National Library of the Netherlands
Sneldicht voor Gerard Johannes Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) National Library of the Netherlands
Tafereel van de staatkundige verlichting der Nederlanden naar aanleiding van 's lands geschiedenissen. National Library of the Netherlands
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den XXVIn van oogstmaand MDCCCXIIX National Library of the Netherlands
Tractatus academicus inauguralis de successionibus Hollandorum National Library of the Netherlands
Treurgalm van Amstels burgerschaare, by het droevig aftreden van vier haarer wethouderen, op den 1sten february des jaars 1806 National Library of the Netherlands
Vertoog over de hooge oudheid van het letterschrift : strekkende hoofdzakelijk tot wederlegging der bekende stelsels van de hoogleeraren Heyne en Wolf, betrekkelijk den oorsprong en de samenstelling der Homerische gedichten, de Ilias en de Odyssea National Library of the Netherlands
Verzameling van brieven, gewisseld tusschen Valerius Poplicola, te Amsterdam, en Caius Manlius, te Utrecht : no. 1, 2, en 3. National Library of the Netherlands
[Verzen] National Library of the Netherlands
Vlugtige beschouwing van het zedelijke nut des regelmatigen schouwspels en van de verhevenheid der tooneelspeelkunst National Library of the Netherlands
Volledige verzameling van stukken, bevattende de geschiedenis van de in 1823 gedane verkoop der nagelaten handschriften van Constantijn Huygens (1596-1687) en Christiaan Huygens (1629-1695 National Library of the Netherlands
Vryheid! Gelykheid! Broederschap! National Library of the Netherlands
Walwais en Adelheid, of de zegepraal der vriendschap over de liefde : Tooneelspel National Library of the Netherlands
"Welmeenende toespraak aan jeugdige dichters" National Library of the Netherlands
Wiselius wederlegging van het nader request van H. C. Cras National Library of the Netherlands

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (11)

Open Section Close Section History of VIAF ID:64920768 (9)