VIAF

Virtual International Authority File

Search

Salvius, Lars, 1706-1773 Library of Congress/NACO German National Library RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France National Library of Sweden National Library of the Netherlands-test National Library of France National Library of Spain

Salvius, Lars, fl. 1742-1773 National Library of Portugal ISNI-test

Salvius, Lars. NUKAT Center of Warsaw University Library

VIAF ID: 34510114 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/34510114

ISNI-test: 0000  0001  0653  7421 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (11)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (1)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Acta literaria Sveciæ National Library of France
Acta Societatis regiæ scientiarum Upsaliensis.. National Library of France
˜Les Agrémens de la campagne National Library of France
˜En œÄldre mans brev till en stadigare prins National Library of France
Anmårkningar :[sic] :vid herr hof-cancellerens och riddarens Olof v. Dalins Svea rikes historia National Library of France
˜B. C. D. œDe antiquitatibus insulae Feringsöensis, nunc stricte dictae Swartsiölandet, dissertatio historica, quam suffrag. ampliss. ordine philosoph. in Reg. Acad. Upsal. sub praesidio... mag. Olavi O. Celsii hist. profess. reg. et ord. ... ad publicum examen modeste defert, Johannes Ericus Arenius, Fierdhundrensis ... d. 28 jun. MDCCLI H.A.M.C. RERO - Library Network of Western Switzerland National Library of France
=Beskrifning öfver Sveriget. Stockholm. 1. 1741=. National Library of Sweden
Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, innehollande kort underrättelse så wäl om landets belägenhet och beskaffenhet i gemen, som des inwånares tilstånd och husholdning, deras seder, maner och lefnadsart, samt laster : och widskepelser, m.m. Framgifwen af mag. Pehr Högström ... Sudoc [ABES], France National Library of France
˜Beskrifning om tjäru- och kol-ugnars inrättande, uppå Hans Kongl. may : ts allernådigste befallning, genom dess och riksens commerce collegii föranstaltande författat och til trycket befordrad National Library of France
˜ œBeskrivning om bekväma sätt til eke-plantering National Library of France
Bible Sudoc [ABES], France National Library of France
Bibliothecae regiae Stockholmensis historia brevis et succinta RERO - Library Network of Western Switzerland
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. National Library of Sweden
Caroli Linnæi, ... Amoenitates academicae, seu Dissertationes variæ. Physicæ, medicæ, botanicæ. Antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis, accedit Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. Volumen primum [-septimum]. Sudoc [ABES], France
Caroli Linnæi... Flora zeylanica sistens plantas indicas Zeylonæ insulæ ; quæ olim 1670-1677. lectæ fuere a Paulo Hermanno, prof. bot. leydensi ; demum post 70 annos ab Augusto Günthero, pharmacop. haffniensi, orbi redditæ ; hoc vero opere revisæ, examinatæ, determinatæ & illustratæ generibus certis, differentiis specificis, synonymis propriis, descriptionibus compendiosis, iconibus paucis. RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France
Caroli Linnaei... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Editio quinta ab auctore reformata et aucta. Sudoc [ABES], France
Caroli Linnaei medici methodus sexualis sistens genera plantarum secundum mares et feminas in classes et ordines redacta National Library of Portugal
Christeliga tankar, öfwer den wigtiga samwets-frågan: är det rätt? som wi wid alla tilfällen böra osz ärindra; förestälde uti en högmäszo-predikan för S. Jacobi församling i Stockholm, på sjuttonde söndagen efter den h. trefadighets : [!] år 1764 på begäran til trycket framgifne af Nils Jacob Nymanson ... National Library of Sweden
Cogitationes critico-philologicae de orthographia linguae suio-gothicae tam runica quam vulgari... auctore Erico Jul. Björner. Sudoc [ABES], France
Dissertatio botanica sistens Splachnum RERO - Library Network of Western Switzerland
Dissertatio chemica, de nexu chemiae cum utilitate reipublicae RERO - Library Network of Western Switzerland
Dissertatio gradualis, de virgula divinatoria RERO - Library Network of Western Switzerland
Dissertatione philologica Ulphilas illustratus National Library of France
Flora Svecica RERO - Library Network of Western Switzerland
Försök til tobaks-planterings och spinnings bättre drift och upkomst National Library of France
Grammatica lapponica, linguæ europearum prope antiquissimæ solidam planamque viam genium linguæ lapponicæ addiscere desideranti monstrans, opfra [sic pour <<opera>>] ac studio Henrici Ganandri. Sudoc [ABES], France
Guds-frucktan den enda grunden til et lands och rikes lycksalighet, förestäld uti högmässo-predikan, som blef hållen i deras kongl. majestäters, då warande deras kongl. högheters, hof, på den tjugonde tredje söndagen efter trinitatis, : i Stockholm år 1750. På någras befallning och begäran samt med tilökning til trycket lemnad af Abraham Pettersson, Kongl. Maj:ts ordin. hof-predikant. National Library of Sweden
Guds nådiga wård om sin kyrka på jorden, förestäld i en christelig predikan för St. Claræ församling på annan dag påska, som war andra dagen efter desz förnyade kyrkas inwigelse i Stockholm, den 23 april år 1753. Af Abraham Pettersson, kyrkoherde i Kongl. Riddarholmen. National Library of Sweden
Hortus Upsaliensis RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France National Library of Spain
Iter Hispanicum RERO - Library Network of Western Switzerland
Jämförelse emellan bruks-handteringens och trä-handelens nytta för niket National Library of France
Korta anmerkningar vid Svio-Göthernas fordna hushålls-vett, 1752: Library of Congress/NACO National Library of France
Kungörelse, Om Tiden, til de här i Staden inrättade Lanternors itändande, och huru många dagar uti nästinstundande höst- samt vår-månader nästkommande år, de böra hållas lysande. Gifwen Stockholms Rådhus den 4 sept. 1765. National Library of Sweden
Materia medica, liber I RERO - Library Network of Western Switzerland
˜La œMort de César, tragedie de M. de Voltaire.= Caesars död sorge-spel i tre öp ningar. på svenska öfversatt i lika många verser med originaltet af C.M. National Library of France
Museum S:ae Rae M:tis Ludovicae Ulricae Reginae Suecorum, Gothorum, Vandalorumque [...] in quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur prodromi instar editum NUKAT Center of Warsaw University Library
Museum Tessinianum Sudoc [ABES], France
I. N. D. chemiae physicae pars prima, de chemiae natura ac indole in genere ejusdemque historia, characteribus, instrumentis tam passivis quam activis, operationibus denique & productis chemicis, systematica methodo, agens ; o Svecana, in lingvam latinam translata & locupletata, ab auctore Joh. Gotschalk Wallerio. phil. & led. dr. chem. metallurg. & pharmac. profess. reg. & ord. !acad. Imper. germ. nec non Acad. reg. Sc. stockh. membro. cum gratia & privil. s:ae R:ae maj:tis regni sueciae. Sudoc [ABES], France
Den nationnale winsten, wördsamast öfwerlemnad til riksens höglofliga ständer, af en deras ledamot. =Anon=. National Library of Sweden
Odores medicamentorum RERO - Library Network of Western Switzerland
Om Styrbjörn then starke National Library of France
De Passiflora RERO - Library Network of Western Switzerland
Prof på de stilar, som finnas i Lars Salvii tryckeri; upsatt år 1750. [Stockholm, L. Salvius.]. National Library of Sweden
En rättrådig domare, uti en christelig rättegångs-predikan, hållen wid Wista härads laga höste-tings början, i Grenna stads-kyrka, then 22 septembris, år 1741. Enfaldeligen förestäld af Alexander Roswall. Comminister i Ölmstad. National Library of Sweden
˜Et œRikes nytta, af mänga närings-lemmar National Library of France
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. National Library of Sweden
Samling af brud- och graf-skrifter, hwilka blifwit wid särskilda tider och tilfällen författade, och nu å nyo uplagde af Lars Salvius. Stockholm, tryckt i auctorens egen officine, år 1757. National Library of Sweden
Schediasma historico geographicum de Varegis, heroibus Scandianis et primis Russiae dynastis NUKAT Center of Warsaw University Library RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France
Species plantarum NUKAT Center of Warsaw University Library RERO - Library Network of Western Switzerland Sudoc [ABES], France
Specimen academicum de curiositate naturali, 1748: Library of Congress/NACO
Stora och namnkunniga svänska mäns lefverne National Library of France
Systema naturae per regna tria naturae Sudoc [ABES], France National Library of Spain
Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, förestälde uti et tal för kongl. vetensk. academien, den 25. januar. 1752, af friherre Matthias Alexander von Ungern Sternberg general lieutenant af cavall., riddare och commendeur af Kong. Maj:ts orden, då han afträdde des i academien förde præsidium National Library of France
Tankar om Sweriges närwarande tilstånd, i anseende, til wälmåga och rikedom. Stockholm. Tryckt hos direct. Lars Salvius. År 1761. National Library of Sweden
Then ewangeliska församlingens tro och bekännelse, om rättfärdiggörelsen, så til thes wiszhet, som beskaffenhet och medel-orsaker, i anledning af Rom. 3:28. Uti en christelig predikan, wid präst-mötet i Upsala, den 5. februarii 1751, : uti domkyrkan, enfaldeligen förestäld, af Lars Grunden ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. År 1751. National Library of Sweden
Til kongl. maj:t, desz och riksens bergs-collegii underdåniga skrifwelse, af den 31 octobr. 1768, i anledning af et dictamen til protocollet i kongl. maj:ts råd-kammare, som hans excellence herr riks-rådet ... Carl Funck, den 9 augusti : samma år, ingifwit. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1768. National Library of Sweden
Tredje fortsättningen af den i decemb. månad 1767 utgifna Förtekning på de nya utländska böcker och tractater, i åtskilliga språk och wetenskaper, som sedermera, genom troquering, til direct. Lars Salvii boklåda äro inkomne, och finnes : därstädes til köps, för billigaste pris. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt och utgifwen i september månad. 1769.). National Library of Sweden
˜Dissertatione philologica œUlphilas illustratus, cujus partem primam... sub praesidio... Joh. Ihre... publico examini subjicit... Ericus Sotberg... die [] febr. anno MDCCLII... National Library of France
Den universala politiska historien, yngsta begynnare til tjenst sammandragen och fortsatt til närvarande tid,/(Lars Salvius.) Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1771. National Library of Sweden
Urbani Hierne... Actorum chemicorum Holmiensium tomus primus [-secundus], : hoc est parasceve sive praeparatio ad tentamina in reg. laboratorio Holmiensi peracta... ; cum annotationibus Joh. Gotschalk Wallerii. Sudoc [ABES], France
Utdrag af protocollet, hållit i råd-kammaren d. 17. decembris 1768. =(Rubr.)= National Library of Sweden
Uttåg af herr Joh. Hübners frågor, angående then nya, medelåldriga och äldsta geographien, med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio, på swenska öfwersatt. Tredje uplagan, förökt och förbättrad. Stockholm, tryckt af Peter Jör. : Nyström 1752, med egen bekostnad, och finnes hos honom til kjöps. National Library of Sweden
Vägvisare til och ifraan alla Städer och namnkunniga Orter uti Svea- och Göta-Riken, samt Stor-Förstendömet Finland; jämte ... Vägchartor. National Library of the Netherlands-test
Välmenta tankar om ost-indiske sidentygernas nyttjande i riket National Library of France
Werlden den guld-kalfwen, i eld förbränd på yttersta dagen; förestäld i anledning af texten: 2 Pet. 3:10. Uti Linköpings domkyrko, på andra prästemöts-dagen, den 14 september 1763. Af Hans Hederström kyrkoherde i Näsby. National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (4)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (8)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:34510114 (19)