VIAF

Virtual International Authority File

Search

Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 National Library of Sweden

Ulrike Eleonore 1688-1741 Schweden, Königin, 1688-1741 ISNI

Ulrike Eleonore Schweden, Königin, 1688-1741 1688-1741 Swiss National Library German National Library

Ulrika Eleonora Wikidata

Ulrika Eleonora, Queen of Sweden, 1688-1741 Library of Congress/NACO

Ulrika Eleonora, reine de Suède, 1688-1741 Sudoc [ABES], France

Ulrika Eleonora (królowa Szwecji ; 1688-1741‏) National Library of Poland

Ulrika Eleonora II, Queen of Sweden (Swedish queen, 1688-1741 ) Union List of Artist Names [Getty Research Institute]

VIAF ID: 27968706 (Personal)

Permalink: http://viaf.org/viaf/27968706

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (85)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (23)

 • 500 0 _ ‎‡a  Friedrich‏ ‎‡d  1676-1751‏ ‎‡c  Schweden, König ISNI
 • 500 0 _ ‎‡a  Friedrich‏ ‎‡b  I.‏ ‎‡c  Schweden, König‏ ‎‡d  1676-1751‏ ‎‡4  bezf‏ ‎‡4  http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#familialRelationship‏ ‎‡e  Beziehung familiaer German National Library
 • 500 0 _ ‎‡a  Friedrich‏ ‎‡b  I.‏ ‎‡c  Schweden, König‏ ‎‡d  1676-1751‏ ‎‡e  Beziehung familiaer Swiss National Library
 • 500 0 _ ‎‡a  Karl‏ ‎‡b  XI.‏ ‎‡c  Schweden, König‏ ‎‡d  1655-1697‏ ‎‡4  bezf‏ ‎‡4  http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#familialRelationship‏ ‎‡e  Beziehung familiaer German National Library
 • 500 0 _ ‎‡a  Karl‏ ‎‡b  XII.‏ ‎‡c  Schweden, König‏ ‎‡d  1682-1718‏ ‎‡4  bezf‏ ‎‡4  http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#familialRelationship‏ ‎‡e  Beziehung familiaer German National Library
 • 551 _ _ ‎‡a  Stockholm Swiss National Library
 • 551 _ _ ‎‡a  Stockholm‏ ‎‡4  ortg‏ ‎‡4  http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfBirth German National Library
 • 551 _ _ ‎‡a  Stockholm‏ ‎‡4  orts‏ ‎‡4  http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfDeath German National Library
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Kungl. Maj:t (1718-12-11) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Kungl. Maj:t (1731-10-06) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Kungl. Maj:t (1738-12-05) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Riksrådet (1713-11-02) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Riksrådet (1713-12-01) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Riksrådet (1714-02-01) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Riksrådet (1714-05-12) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige Riksrådet (1714-10-07) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige. Kungl. Maj:t (1731-06-19) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sverige. Rikets ständer (1738-08-24) ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sweden. Riksrådet ISNI
 • 510 2 _ ‎‡a  Sweden. Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora) ISNI
 • 510 1 0 ‎‡a  Sweden.‏ ‎‡b  Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora) Library of Congress/NACO
 • 510 2 _ ‎‡a  Sweden‏ ‎‡b  Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora) ISNI
 • 500 0 _ ‎‡a  ulrike eleonora i queen consort of charles xi ISNI

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Collier's enc., 1983: Library of Congress/NACO
Disputationes undecim theologicæ de fidei articulis, quas, cum esset Upsaliæ theologiæ professor, edidit Johannes Esberg, s s theol. doct. & Gothl. superint. National Library of Sweden
Friedrich. Med Guds nåde Sweriges Göthes och Wänders Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heszen &c. &c. &c. ... Vnder then 21 Octob.nästl förmäla Riksens Ständer, at hos Them i öfwerwägande kommit, huruledes ingen wisz tid blifwit the Creditorer, som vnder then Siunde och the föregående Numrerne i Reglementet för Riksens Ständers Contoir, äga någre Fordringar ... National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets Arf-Princessans, Och Samtelige Kongl. Maj:ts Härwarande Herrar Råds Åtwarning Angående hwarjehanda willfarelser och swärmerij, som sig här insmygt emot den rätta Christeliga Läran och Gudstiensten. National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets Kongl. Maj:tz samtel. härwarande Råds Resolution och förklaring, öfwer Presterskapets vtaf Skara Stifft, wid thenne Stendernas nu hålne almenna sammankomst, inlefwererade beswär, Gifwen Stockholm then 20 Februarii 1714. National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtel. härwarande Herrar Råds Publication, At dem, som i afkortning på deras Contribution för tilkommande År 1715, den samma nu strax willia erläggia, bestås en half pro Centro om Månaden til den tiden De Contributionen betala borde. National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtl. härwarande Råds Påbud Angående en Magasins-Hielp och Giärd, Som för innewarande År 1715. i wisza Provincier och Landsorter med Persedlar och Penningar kommer at erläggias. Dat: Stockholm den 24 Septemb. År 1715. National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtl. härwarande Råds Yterligare Påminnelse Och Publication, Angående De Nya Tre Dalers- och Sexmarks Plåtarne Samt Halfören, som nu böria blifwa utdelte och giängse. Stockholm den 3 August. År 1715. National Library of Sweden
Hennes Kongl. Höghets och samtelige Kongl. Maj.ts härwarande herrar råds placat angående banco-werkets beskydd och uprätthållande samt dess credits bestyrkande och befordran ... Stockholm, den 7. octob. ar 1714. Sudoc [ABES], France National Library of Sweden
Hennes Kongl. maj:ts nådige Placat, Om det Tridie slags Mynteteckens, Wett och Wapn Kallat, Inwäxlande. Daterat Stockholm den 21. februarii 1719. National Library of Sweden
Hennes Kongl. maj:ts nådigste Påbud, Om Skillnadens Uphäfwande, Emellan de stämplade och ostämplade Kopparplåtar, samt om de gamla och nya halförars med de så kallade Slantars rätta wärde. Dat. Stockholm den 29 decemb. an. 1718. National Library of Sweden
Hennes Kongl. maj:ts nådigste Placat, Angående Bergs-Brukens Förseende med Spannemål och andre Lifsmedel. Gifwit Stockholm, den 19 decembris 1718. National Library of Sweden
Hennes kongl. maj:ts öpne bref och påbud, til samtlige riksens ständer, angående en almän riks-dag, til den 20 januarii nästkommande åhr 1719. Dat. Stockholm den 15 decemb. 1718. Cum gratiâ & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt uti det kongl. tryckeriet, hos Joh [.] H [.] Werner, hennes kongl. maj:ts så ock Ups. acad. boktr. åhr 1718. National Library of Sweden
Hennes kongl. maj:ts, wår allernådigste drottnings Swar, til riksens ständers stora deputation, fördt af hans excellence herr riksrådet gref Bonde, den 24. aug. 1738. Stockholm, tryckt uti det kongl. tryckeriet. Cum privilegio. National Library of Sweden
Huruledes och på hwad sätt Hans Kongl. Maj:t utaf en högstbepriselig Kongl. nåd och ömhet för godt funnit ... som icke hafwa erlagt Contributionen ... National Library of Sweden
Ihro Königl. Hoheit Ulricæ Eleonoræ, Der Schweden, Gothen und Wenden Erb-Princeszin, &c. Wie auch Derer sämptlichen Ihro Königl. Maytt. gegenwärtigen Herren Rähte Vermahnung, Allerhand Irrthümer und Schwärmereyen, welche allhier wieder die rechte Christliche Lehre und Gottes-Dienst eingeschlichen, betreffende. National Library of Sweden
Karl XII:s brefvexling, förnämligast med sin syster, prinsessan Ulrika Eleonora, ifrån åren 1698-1709. Efter original-brefven utgifven [af. : P.A. Wallmark.] Med ett fac-simile och ett bihang. 2a uppl. Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Kings, rulers and statesmen: Library of Congress/NACO
Kongl. Maj:ts allmänne kundgiörelse angående de med deras maj:t maj:t konungen af Stora Brittannien såsom hertig och chur-furste af Brunswig och Lüneburg samt konungen af Preussen slutne freder, gifwen Stockholm den 9 martii 1720. Library of Congress/NACO
Kongl. maj:ts nådige Förordning Angående Salthandelen. Stockholm i Rådcammaren den 27. julii. 1731. National Library of Sweden
Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning Om Förhöjningen På de härtils slagne Koppar-Plåtar och Koppar-skilliemynt, Samt huru Kopparmyntet, som härefter myntat blifwer, skal giälla. National Library of Sweden
Kongl. Maj:ts Öpne Bref, Om En Collects samlande öfwer hela Riket, jemte Stamböckers inrättande, til Åbo Domkyrkios reparation. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Dec. Åhr 1738. National Library of Sweden
Lettres patentes de sa majeste la reine aux etats generaux du royaume, pour la convocation de la diéte generale, qui se doit tenir à Stockholm le 20. janv. v. st. 1719. Datées à Stockholm le 15 decemb. v. st. 1718. Traduit du suedois : sur la copie. Imprimée à Stockholm, à l'imprimerie royale. National Library of Sweden
[Prinsessan Ulrika Eleonoras dagboksanteckningar för 1709]. National Library of Sweden
Privilegia, Utaf Then Stormächtigste Drottning Ulrica Eleonora, Sweriges, Giöthes, och Wändes Drottning, Stor-Furstinna til Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, Cassuben och Wänden, Furstinna til Rügen, Fru öfwer Ingermanland och Wiszmar, Pfaltzgrefwinna wid Rhein i Bejern, til Jülich, Cleve och Bergen Hertiginna: Så ock Landtgrefwinna och Arfprincessa af Heszen, Furstinna til Hirschfeldt, Grefwinna til Catzen Ellnbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda och Schaumburg &c. &c. Gifne Sweriges Rikes Ridderskap och Adel den 26 maji åhr 1719. National Library of Sweden
Regents of nations: Library of Congress/NACO
Rulers and gov. of the world: Library of Congress/NACO
Sweden. Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora). Hennes Kongl. Majts. nådige stadfästelse och försäkring öfwer wäxel- och läne-bankens undfangne privilegier ... [MI] 1719: Library of Congress/NACO Sudoc [ABES], France
Til alla Gouverneurer och Lands-Höfdingar. National Library of Sweden
Wälborne Herr Baron och Landzhöfdinge Johan Hoghusen. National Library of Sweden
Wi Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung ... Giöre witterligit, at hos osz hafwa riksens ständer i underdånighet andragit, huru som Åbo stads kyrckiotorn, blifwit den 18. sidstledne september af en hastig liung-eld itändt ... National Library of Sweden
Wi Ulrica Eleonora med Gudz nåde, Sweriges, Göthes och Wändes drottning ... huru och på hwad sätt myntetekn och ständernes mindre zedlar i allmän handel och wandel owägerligen skulle wara gångbare ... National Library of Sweden

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries and Regions of Publication (2)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (4)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:27968706 (11)