VIAF

Virtual International Authority File

Search

Sweden Library of Congress/NACO Library and Archives Canada

Suède Sudoc [ABES], France German National Library ISNI-test National Library of France Library and Archives Canada

Sverige RERO - Library Network of Western Switzerland Swiss National Library

スウェーデン National Diet Library, Japan

VIAF ID: 159364209 (Geographic)

Permalink: http://viaf.org/viaf/159364209

ISNI-test: 0000  0001  2195  6085 

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (27)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (1)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Act on the Prohibition of Imports of Agricultural Produce from South Africa Library of Congress/NACO
Ädel utvärderingen Library of Congress/NACO
Äktenskapsbalk Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen National Library of Sweden
Aktiebolagslagen (1975) Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen (1996) Library of Congress/NACO
Aktiebolagslagen (2006) Library of Congress/NACO
Aktstycken utg. av Utrikesdepartementet Library of Congress/NACO
Arbeta i fritidshem Library of Congress/NACO
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling Library of Congress/NACO
Arbete och hälsa Library of Congress/NACO
Arbetslöshetsförsäkringen National Library of Sweden
Arbetsmiljölagen National Library of Sweden
Arbetsrapport (Sweden. Konsumentverket. Byrå 2) Library of Congress/NACO
Arbetstidslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven Library of Congress/NACO
Årsredovisningslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Att ta emot flyktingar Library of Congress/NACO
B (Sweden. Närings- och teknikutvecklingsverket) Library of Congress/NACO
Bakgrundsfakta till arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken Library of Congress/NACO
Bakgrundsfakta till befolknings- och välfärdsstatistik Library of Congress/NACO
Bakgrundsmaterial från Prognosinstitutet Library of Congress/NACO
Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj Library of Congress/NACO
Bakgrundsmaterial om kultur Library of Congress/NACO
Betänkande Library of Congress/NACO
Betänkande Library of Congress/NACO
Betänkande ... av Kommunaldemokratiska kommittén Library of Congress/NACO
Bilaga till Socialstyrelsens författningssamling Library of Congress/NACO
Bokföringslagen National Library of Sweden
Bokföringslagen (1976) Library of Congress/NACO
Brottsbalken Library of Congress/NACO National Library of Sweden
CFN:s skriftserie Library of Congress/NACO
Cuadernos centroamericanos de ciencias sociales Library of Congress/NACO
Datalagen Library of Congress/NACO
Delgivningslagen National Library of Sweden
Demografiska rapporter Library of Congress/NACO
DFE rapport Library of Congress/NACO
DFI-rapport Library of Congress/NACO
Diskrimineringslagen National Library of Sweden
Diskrimineringslagen (2008) Library of Congress/NACO
Ds A Library of Congress/NACO
Ds (Series) (Sweden) Library of Congress/NACO
DSF:s series Library of Congress/NACO
Education Division documents Library of Congress/NACO
Efn-rapport Library of Congress/NACO
Fakta Europa Library of Congress/NACO
Fiskeriverket information Library of Congress/NACO
Föräldrabalken Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Föräldraledighetslagen National Library of Sweden
Föreningslagen National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet National Library of Sweden
Förmånsrättslagen National Library of Sweden
Förordning angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning (1860) National Library of Sweden
Försäkringsavtalslagen National Library of Sweden
Förtroendemannalagen Library of Congress/NACO
Förvaltningslagen National Library of Sweden
Genèvekonventionerna National Library of Sweden
Genèvekonventionerna National Library of Sweden
Grundlagarna Library of Congress/NACO
Hälso- och sjukvårdslagen National Library of Sweden
Handlingar rörande Sveriges historia Library of Congress/NACO
Hyreslagen National Library of Sweden
Information om arbetsmarknaden Library of Congress/NACO
Information om utbildning och arbetsmarknad Library of Congress/NACO
Inkomstskattelagen National Library of Sweden
Insiderstrafflagen National Library of Sweden
Invandrares levnadsvillkor Library of Congress/NACO
Jämställdhetslagen National Library of Sweden
Jämställdhetslagen (1991) Library of Congress/NACO
Jordförvärvslagen National Library of Sweden
Källa Library of Congress/NACO
Kapitalmarknadsstatistik Library of Congress/NACO
Klimatkonventionen National Library of Sweden
Klimatkonventionen National Library of Sweden
Kommentarer till Svensk byggnorm Library of Congress/NACO
Kommerskollegium rapport Library of Congress/NACO
Kommunal näringspolitik Library of Congress/NACO
Kommunallag (1991) Library of Congress/NACO
Kommunallagen National Library of Sweden
Konkurrenslagen Library of Congress/NACO
Konkurrenslagen (1993) Library of Congress/NACO
Konkurslagen National Library of Sweden
Konsumentköplagen National Library of Sweden
Konsumenttjänstlagen National Library of Sweden
Kupongskattelagen National Library of Sweden
Lag om ändring i brottsbalken Library of Congress/NACO
Lag om ändring i föräldrabalken Library of Congress/NACO
Lag om ekonomiska föreningar (1987) Library of Congress/NACO
Lag om försäkringsrörelse Library of Congress/NACO
Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister Library of Congress/NACO
Lag om transport av farligt gods Library of Congress/NACO
Lag om uthyrning av arbetstagare National Library of Sweden
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk National Library of Sweden
Lagen om allmänna vattentjänster National Library of Sweden
Lagen om anordnande av visst automatspel Library of Congress/NACO
Lagen om anställningsskydd Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om anställningsskydd (1982) Library of Congress/NACO
Lagen om arbetslöshetskassor National Library of Sweden
Lagen om assistansersättning National Library of Sweden
Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning National Library of Sweden
Lagen om biobanker inom hälso- och sjukvård National Library of Sweden
Lagen om diskrimineringsombudsmannen National Library of Sweden
Lagen om domstolsärenden Library of Congress/NACO
Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m National Library of Sweden
Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning National Library of Sweden
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever National Library of Sweden
Lagen om företagsrekonstruktion National Library of Sweden
Lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete Library of Congress/NACO
Lagen om församlingsstyrelse Library of Congress/NACO
Lagen om införande av skollagen National Library of Sweden
Lagen om kemiska produkter Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om kommunala folkomröstningar National Library of Sweden
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan National Library of Sweden
Lagen om medicintekniska produkter Library of Congress/NACO
Lagen om offentlig anställning (1994) Library of Congress/NACO
Lagen om offentlig upphandling Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. National Library of Sweden
Lagen om pliktexemplar av dokument National Library of Sweden
Lagen om psykiatrisk tvångsvård National Library of Sweden
Lagen om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting National Library of Sweden
Lagen om särskild utlänningskontroll National Library of Sweden
Lagen om sjuklön National Library of Sweden
Lagen om skatt på avfall National Library of Sweden
Lagen om skiljeförfarande Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om skydd mot olyckor National Library of Sweden
Lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel National Library of Sweden
Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter National Library of Sweden
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade National Library of Sweden
Lagen om Sveriges riksbank National Library of Sweden
Lagen om tillfällig försäljning National Library of Sweden
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Lagen om valfrihetssystem National Library of Sweden
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall National Library of Sweden
Lagen om vissa kommunala befogenheter National Library of Sweden
Lagen om viten National Library of Sweden
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område National Library of Sweden
Lagsökningslagen Library of Congress/NACO
Landanalys Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Fritzes FS) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Fritzes SFS) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Karnov) Library of Congress/NACO
Laws, etc. (Svensk författningssamling) Library of Congress/NACO
Levnadsförhållanden Library of Congress/NACO
Lönegarantilagen National Library of Sweden
Löntagarna och kapitaltillväxten Library of Congress/NACO
Maktutredningens publikationer Library of Congress/NACO
Marknadsföringslagen (1975) Library of Congress/NACO
Marknadsmissbrukslagen National Library of Sweden
Medbestämmandelagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Medborgarskapslagen National Library of Sweden
Meddelande (Sweden. Statens lantmäteriverk) Library of Congress/NACO
Meddelanden från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning Library of Congress/NACO
Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Library of Congress/NACO
Miljöbalk Library of Congress/NACO
Miljöskyddslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Minoriteter och invandrare Library of Congress/NACO
Monitor (Stockholm, Sweden) Library of Congress/NACO
Nämndlagen Library of Congress/NACO
Namnlagen (1982) Library of Congress/NACO
National Swedish Environmental Protection Board informs Library of Congress/NACO
Naturvårdsverket informerar Library of Congress/NACO
New Education Division documents Library of Congress/NACO
NLV Library of Congress/NACO
Offentlig sektor i förändring ... Library of Congress/NACO
Offentlighets- och sekretesslagen National Library of Sweden
Passlag Library of Congress/NACO
Patientsäkerhetslagen National Library of Sweden
Pedagogiska meddelanden från skolöverstyrelsen (Stockholm, Sweden : 1979) Library of Congress/NACO
Personuppgiftslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Placat, öfwer tobacketz-införsel och thesz handel Library of Congress/NACO
Plan- och byggförordningen National Library of Sweden
Plan- och bygglagen National Library of Sweden
Polislagen National Library of Sweden
Project 2015 (Series) Library of Congress/NACO
Projektresultat Efn/UTR Library of Congress/NACO
Promemorior från SCB. Library of Congress/NACO
Publications on water resources Library of Congress/NACO
R (Sweden. Närings- och teknikutvecklingsverket) Library of Congress/NACO
Råd och riktlinjer Library of Congress/NACO
Radio- och tv-lag (2010:696) Library of Congress/NACO
Rapport ... från DEIFO Library of Congress/NACO
Rapport från Riksantikvarieämbetet Library of Congress/NACO
Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik Library of Congress/NACO
Rapport från Utredningsenheten Library of Congress/NACO
Rapport RAÄ och SHMM Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Delegationen för jämställdhetsforskning) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Delegationen för långsiktsmotiverad forskning) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Forskningsrådsnämnden) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Maktutredningen) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Skolöverstyrelsen) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Socialstyrelsen. Tandvårdspersonalsutredningen) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Statens jordbruksverk) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Statens naturvårdsverk) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Statens planverk) Library of Congress/NACO
Rapport (Sweden. Statistiska centralbyrån) Library of Congress/NACO
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi Library of Congress/NACO
Rapporter (Sweden. Statens naturvårdsverk) Library of Congress/NACO
Rättegångsbalken Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Rättshjälpslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Regeringsform Library of Congress/NACO
Regeringsformen (1634) National Library of Sweden
Regeringsformen (1719) National Library of Sweden
Regeringsformen (1720) National Library of Sweden
Regeringsformen (1772) National Library of Sweden
Regeringsformen (1809) National Library of Sweden
Regeringsformen (1974) National Library of Sweden
RELMA workshop series Library of Congress/NACO
Report (Sweden. Regionala markvårdsenheten) Library of Congress/NACO
Reports (Sweden. Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier) Library of Congress/NACO
Revisionsavdelning Library of Congress/NACO
Riksdagsordningen National Library of Sweden
Royal Swedish Fortifications Adm. report Library of Congress/NACO
RRV (Series) Library of Congress/NACO
Samäganderättslagen Library of Congress/NACO
Sambolagen National Library of Sweden
Samernas folkrättsliga ställning Library of Congress/NACO
SAREC documentation Library of Congress/NACO
SAREC documentation. Library of Congress/NACO
SAREC documentation. Library of Congress/NACO
Sekretessförordningen National Library of Sweden
Sekretesslagen National Library of Sweden
Sekretesslagen (1980) Library of Congress/NACO
Semesterlagen National Library of Sweden
Semesterlagen (1978) Library of Congress/NACO
Service i samverkan Library of Congress/NACO
Sida evaluation Library of Congress/NACO
SIDA evaluation report Library of Congress/NACO
Siffror om högskolan Library of Congress/NACO
SIND PM Library of Congress/NACO
SIND (Series) Library of Congress/NACO
Sjölagen (1994) Library of Congress/NACO
Skadeståndslagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
Skattebrottslagen Library of Congress/NACO
SKI technical report Library of Congress/NACO
Skollagen National Library of Sweden
Skolverkets rapport Library of Congress/NACO
Skolverkets serie forskning i fokus Library of Congress/NACO
Skrifter (Sweden. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar) Library of Congress/NACO
Smittskyddslagen National Library of Sweden
SNV PM Library of Congress/NACO
Sociala metoder Library of Congress/NACO
Socialförsäkringsbalken National Library of Sweden
Sociallagarna Library of Congress/NACO
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar Library of Congress/NACO
Socialtjänstlagen Library of Congress/NACO National Library of Sweden
SPKs bokserie Library of Congress/NACO
Statens energiverk (Series) Library of Congress/NACO
Statens naturvårdsverk meddelande Library of Congress/NACO
Statistik. Library of Congress/NACO
Statistiques officielles de Suède Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statistiska meddelanden. Library of Congress/NACO
Statskontorets småskrifter Library of Congress/NACO
Studier över vårdkonsumtion Library of Congress/NACO
Studier till Det medeltida Sverige Library of Congress/NACO
Successionsordningen National Library of Sweden
Sveriges kyrkor Library of Congress/NACO
Sveriges officiella statistik. Library of Congress/NACO
Sveriges officiella statistik. Library of Congress/NACO
Sveriges officiella statistik. Library of Congress/NACO
Swedish educational statistics National Library of Australia
Tekniska skrifter (Sweden. Statens lantmäteriverk) Library of Congress/NACO
Tillståndslagen Library of Congress/NACO
Tobakslagen National Library of Sweden
Trafikskadelagen National Library of Sweden
Treaties, etc. (Sveriges internationella överenskommelser) Library of Congress/NACO
Treaties, etc. (Sveriges överenskommelser med främmande makter) Library of Congress/NACO
Tryckfrihetsförordningen National Library of Sweden
Tullverkets och Tullmuseets skriftserie Library of Congress/NACO
TV-politiken Library of Congress/NACO
UHÄ FoU skriftserie Library of Congress/NACO
Ungdom i riskzon Library of Congress/NACO
Upphovsrättslagen Library of Congress/NACO
Urval Library of Congress/NACO
Utlänningslagen National Library of Sweden
Utrikesförvaltningens handböcker Library of Congress/NACO
Utveckling i närbild Library of Congress/NACO
Vad säger forskningen? Library of Congress/NACO
Yttrandefrihetsgrundlagen National Library of Sweden
Zimstat Library of Congress/NACO

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (18)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (14)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:159364209 (60)