VIAF

Virtual International Authority File

Search

Medicinski fakultet (Zagreb) National and University Library in Zagreb

Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet German National Library National Library of the Czech Republic Library of Congress/NACO

VIAF ID: 148991259 (Corporate)

Permalink: http://viaf.org/viaf/148991259

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (17)

Open Section Close Section 5xx's: Related Names (2)

  • 510 2 _ ‎‡a  Sveučilište u Zagrebu‏ ‎‡e  Ueberordnung German National Library
  • 551 _ _ ‎‡a  Zagreb German National Library

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Biblioteka stalnog medicinskog usavršavanja Library of Congress/NACO
Cardiol. Croat. (Online) Library of Congress/NACO
Cardiologia Croatica. National Library of the Czech Republic Library of Congress/NACO
CMJ National Library of the Czech Republic Library of Congress/NACO
Croat Med J. Library of Congress/NACO
Croatian medical journal National Library of the Czech Republic Library of Congress/NACO
Experimental & clinical gastroenterology. Library of Congress/NACO
Prvi hrvatski simpozij o bolničkim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 17.-19. svibnja 2007. National and University Library in Zagreb
Psihološki predskazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i rukometaša : disertacija National and University Library in Zagreb
Psychiatria Danubina. National Library of the Czech Republic Library of Congress/NACO
Racionalizacija primjene preoperativne donacije autologne krvi pri ugradnji totalne endoproteze koljena : disertacija National and University Library in Zagreb
Rad. Med. fak. Zagrebu National and University Library in Zagreb
Radiološka obrada mumificiranih ostataka iz Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu : disertacija National and University Library in Zagreb
Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu = Acta Facultatis medicae Zagrabiensis National and University Library in Zagreb
Raspodjela genotipova moždanoga neurotrofnoga čimbenika (BDNF Val66Met) i razina N-glikana u plazmi kao pokazatelji prekomjerne tjelesne mase u djece : disertacija National and University Library in Zagreb
Razlikovanje karcinoma bubrega s pomoću kompjutorizirane tomografije : disertacija National and University Library in Zagreb
Razmještaj i fenotipske značajke glija stanica u razvojnim slojevima čeonog režnja mozga nedonoščeta nakon ozljede bijele tvari National and University Library in Zagreb
Razvoj funkcionalnog vida kod djece s perinatalnim oštećenjem mozga : disertacija National and University Library in Zagreb
Razvoj modela za predviđanje operacijskoga mortaliteta bolesnika s rupturom aneurizama trbušne aorte : disertacija National and University Library in Zagreb
Razvoj pokazatelja kvalitete rada u obiteljskoj medicini : disertacija National and University Library in Zagreb
Razvojno porijeklo intersticijskih neurona i regionalne razlike u njihovoj raspodjeli, brojnosti i fenotipovima u mozgu čovjeka : disertacija National and University Library in Zagreb
Regulacija diferencijacije stanica akutne promijelocitne leukemije koštanim morfogenetskim proteinima : disertacija National and University Library in Zagreb
Reinkeovi kristali u muškaraca s kriptorhizmom : disertacija National and University Library in Zagreb
The role of liver sinusoidal endothelial cell in HCV infection : dissertation National and University Library in Zagreb
Saopćenja : list Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnih ustanova National and University Library in Zagreb Library of Congress/NACO
Serum inflammatory factors as markers of daily somnolence/fatigue in patients with multiple sclerosis : dissertation National and University Library in Zagreb
Sklonost studenata prve godine sveučilišnih studija prema kockanju i klađenju : disertacija National and University Library in Zagreb
Središnje antinociceptivno djelovanje botulinum toksina A National and University Library in Zagreb
Terapijski odgovor i promjena koncentracije N-acetil aspartata u liječenju shizofrenije novim antipsihoticima : disertacija National and University Library in Zagreb
Transfuzijom uzrokovana akutna ozljeda pluća (TRALI) : svojstva i učestalost u Republici Hrvatskoj : disertacija National and University Library in Zagreb
Transosealna fiksacija tetive infraspinatusa ovce jednim redom sidara : disertacija National and University Library in Zagreb
Učestalost čimbenika rizika razvoja kroničnog zatajenja bubrega u bolesnika starije životne dobi : disertacija National and University Library in Zagreb
Učestalost visokorizičnih tipova humanoga papiloma virusa u karcinomima usne šupljine u bolesnika bez rizičnih čimbenika : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje miokarda u modelu akutnoga infarkta miokarda u štakora : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak natriuretskih peptida na signalni put bradikinina nakon ishemijskog oštećenja mišjeg mozga : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak pentadekapeptida BPC 157 i uloga sustava dušikova oksida na oštećenje stijenke maternice cisteaminom : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak pentadekapeptida BPC 157 i visokih doza diklofenaka na inducirani sindrom kratkoga crijeva : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak prekida komunikacije na različitim mjestima unutar likvorskoga sustava na tlak i volumen likvora : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak programirane intervencije liječnika obiteljske medicine na stavove pacijenata prema preventivnim aktivnostima i na čimbenike rizika za cerebrovaskularne bolesti : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak promjene osmolarnosti krvi i cerebrospinalnog likvora na volumen i tlak cerebrospinalnog likvora : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinak propisanog snopa postupaka na smanjenje rizika profesionalne izloženosti bolničkoga osoblja infekcijama koje se prenose krvlju : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinci pentadekapeptida BPC 157 na modelima stresne inkontinencije kod ženki štakora : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve Chlamydia trachomatis : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinkovitost sevelamera na koštanu masu u štakorskom modelu osteoporoze : disertacija National and University Library in Zagreb
Učinkovitost sustavne intervencije na ukupni kardiovaskularni rizik i određivanje glomerularne filtracije u prevenciji kardiovaskularne i kronične bubrežne bolesti u obiteljskoj medicini : disertacija National and University Library in Zagreb
Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanog mišića od ishemije : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga Dopplera u planiranju revaskularizacijskoga zahvata u perifernoj arterijskoj bolesti : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga metoda funkcijske plućne dijagnostike u kontroli astme u djece : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće kosti : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga obojenoga doplera u dijagnostici fetalnih nakaznosti : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga polimorfizama gena CYP2C19 i određivanja reaktivnosti trombocita na klopidogrel u predviđanju kliničkoga ishoda i opravdanosti individualiziranoga antitrombocitnoga liječenja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom : disertacija National and University Library in Zagreb
Uloga signalnoga puta AMPK/mTOR u diferencijaciji leukemijskih stanica : disertacija National and University Library in Zagreb
Ultrasonografski biljezi mozga u dijagnozi kongenitalne citomegalovirus infekcije : disertacija National and University Library in Zagreb
Ultrazvučni probir necentriranih kukova u djece oboljele od cerebralne paralize : disertacija National and University Library in Zagreb
Uporabna vrijednost sadašnjih kriterija u određivanju indikacije za biopsiju limfnog čvora čuvara u bolesnika s primarnim melanomom kože : disertacija National and University Library in Zagreb
Uspješnost liječenja ovisnika o opijatima zamjenskom terapijom metadonom u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj : disertacija National and University Library in Zagreb
Uspješnost početnog antiretrovirusnog liječenja u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2007. godine : disertacija National and University Library in Zagreb
Usporedba depresivnoga i demoralizacijskoga sindroma kao predskazatelja suicidalnosti u kroničnoj fazi shizofrenije : disertacija National and University Library in Zagreb
Usporedba vidnog ishoda i komplikacija nakon operacije katarakte i vađenja silikonskog ulja aktivnom i pasivnom metodom : disertacija = Comparison of visual outcomes and complication after cataract extraction and silicone oil removal with active and passive methods : doctoral thesis National and University Library in Zagreb
Utjecaj antikoagulantne terapije na ishod ishemijskoga moždanoga udara u bolesnika s fibrilacijom atrija : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj bilijarne opstrukcije na koncentraciju grelina, kolecistokinina, humoralnih pokazatelja upale i nutritivni status : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj duhovnosti na suicidalnost i brzinu oporavka u oboljelih od depresije : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj ekstraezofagealnog refluksa na učestalost komplikacija i kvalitetu glasa bolesnika s govornom protezom : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj endovaskularnoga liječenja aterosklerotskoga suženja bubrežne arterije na aortnu krutost : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj epineurotomije na volumen živca medianusa nakon dekompresije karpalnog tunela : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj farmakogenetičkih varijacija metaboličkih enzima i transportnih proteina na nastanak nuspojava inhibitora 3-hidroksi-3-metil-glutaril koenzim A (HMG-CoA) reduktaze : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj interakcija gena i okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkoga sindroma : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj kombinacije polimorfizma gena CYP2C9, VKORC1 i MDR1 na individualizaciju terapije varfarinom : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj nedostatne aktivnosti S-adenozilhomocistein hidrolaze na metilaciju proteina : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj niskodozažnog estrogenskog hormonskog nadomjesnog liječenja na mehaničku plućnu funkciju u žena sa spuštenim genitalnim organima : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj opće anestezije i interskalenskoga bloka brahijalnoga spleta na koncentracije hormona štitnjače i kortizola nakon elektivnih operacija ramena : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj orhidektomije na izvanorbitalnu suznu žlijezdu štakora : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj pozitivnoga tlaka na kraju ekspirija na oksigenaciju i hemodinamske promjene tijekom operacije na plućima u bolesnika s redukcijom plućne funkcije : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj primjene sugamadeksa na glikemijski status : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj promjene temperature i epigenetskih lijekova na razvoj pupoljaka udova štakora ex vivo : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj serotoninemije na metabolizam koštane pregradnje : disertacija National and University Library in Zagreb
Utjecaj vaskularnog endotelnog čimbenika rasta na odbacivanje transplantata ljudske rožnice : disertacija National and University Library in Zagreb
Uvažavanje prava bolesnika na obaviještenost o medicinskom postupku tijekom bolničkoga liječenja u Hrvatskoj : disertacija National and University Library in Zagreb
Uzroci smrti osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj : disertacija National and University Library in Zagreb
Važnost povišenih vrijednosti gama-glutamil transpeptidaze za otkrivanje i procjenu težine nealkoholnoga steatohepatitisa : disertacija National and University Library in Zagreb
Vrijednost alternansa T-vala u dijagnostici ishemijske bolesti srca : disertacija National and University Library in Zagreb
Vrijednost citološke analize, DNA kvantifikacije protočnom citometrijom i određivanja ekspresije topoizomeraze II-α u procjeni stupnja displazije sluznice debelog crijeva : disertacija National and University Library in Zagreb
Vrijednosti neuralne povratne telemetrije i psihoakustičnih parametara kod djece s umjetnom pužnicom ovisno o dobi pri operaciji : disertacija National and University Library in Zagreb
Workshop "Application of Biomaterials and in Vivo imaging in Stem Cell Research", March 27-29 /2014. / [local organizers from University of Zagreb School of Medicine [and] Croatian Institute for Brain Research]. [S. l.], [2014?] National and University Library in Zagreb
Značaj ukupne i fetalne slobodne DNA iz majčine krvi u neinvazivnom otkrivanju fetalnih aneuploidija : disertacija National and University Library in Zagreb
Značajke izvanbolničke potrošnje psihofarmaka od 2001.-2010. godine u Gradu Zagrebu : disertacija National and University Library in Zagreb
Značenje alarmina HMGB1 i S100A12 te njegova receptora RAGE u juvenilnom idiopatskom artritisu : disertacija National and University Library in Zagreb
Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom planusom : disertacija National and University Library in Zagreb

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Countries of Publication (4)

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:148991259 (8)