VIAF

Virtual International Authority File

Search

Statens naturvårdsverk German National Library BIBSYS

VIAF ID: 135382103 (Corporate)

Permalink: http://viaf.org/viaf/135382103

Open Section Close Section Preferred Forms

 

 

 

 

Open Section Close Section 4xx's: Alternate Name Forms (5)

Open Section Close SectionWorks

Title Sources
Beräkningsmodell för vägtrafikbuller BIBSYS
criteria for the selection of marine protected areas BIBSYS
Meddelande från Statens naturvårdsverk BIBSYS
Miljövård : en lönsam framtidsbransch : bilaga 18 til LU87 BIBSYS
Miljøvårdsforskning ... BIBSYS
Minskade risker med træskyddsmedel : rapport BIBSYS
Mitt i kretsloppet : om Naturvårdsverkets arbete med kretslopp och producentansvar BIBSYS
Monitor 1985 : PMK : på vakt i naturen BIBSYS
Monitor (Solna) BIBSYS
National atlas of Sweden BIBSYS
Natur mellan hus BIBSYS
Nature conservation : symposium in Budapest ... 1987 BIBSYS
Naturinventering av sjöar och vattendrag : handbok BIBSYS
Naturreservatet Ätnarova BIBSYS
Naturskolor i Sverige : en översikt över landets naturskolor BIBSYS
Naturvårdslagen : 1964 års naturvårdslag med kommentarer BIBSYS
Nitrogen saturation : abstracts from a workshop Uppsala, October, 1st. 1985 BIBSYS
Nordiskt seminarium - kritiska belastningsgränser för metaller i jordbruks- och skogsmark 17. - 18. desember 1991, Stockholm BIBSYS
Om ekologiska krav vid översiktlig planering av kustvatten BIBSYS
Om metaller : en litteratursammanstællning BIBSYS
Omgivningsfaktorer; försurningskänslighet och metodik vid brunnsinventering BIBSYS
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv BIBSYS
Organiska arsenikföreningar i fisk BIBSYS
Organiska miljöföroreningar i slam : bidrag till människors exponering för vissa östrogenstörande substanser BIBSYS
Överlåtelse av tillsyn : enligt miljöskyddslagen BIBSYS
Översiktlig undersökning av äldre avfallsupplag : metodutveckling och tillämpning med exempel från Östergötland BIBSYS
Persistent organic pollutants and the environment BIBSYS
Pressens behandling av bilavgasers miljö- och hälsoeffekter BIBSYS
Projekt Hornborgasjön : - att återlämna en lånad sjö BIBSYS
Provtagning av avloppsvatten vid utslæppskontroll : mætteknik och kvalitetssækring BIBSYS
Publikationer BIBSYS
Råd och riktlinjer BIBSYS
Rådjur : dödsorsaker, miljöpåverkan och rättsmedicin BIBSYS
Rätten till fälld älg och fallvilt av älg BIBSYS
Rekommendationer för rullskidåkning BIBSYS
Riksdagens och regeringens avfallsprogram : särtryck ur Miljö- och energidepartementets bilaga till 1990 års budgetproposition BIBSYS
Riktlinjer før recipientundersøkningar BIBSYS
Riktvärden før luftkvalitet i tätorter BIBSYS
Sågverk : doppning och lagring BIBSYS
Sjukhusens miljöskyddsfrågor BIBSYS
Skogsvilt : uppsatser från 10 års studier vid Grimsö forskningsstation BIBSYS
Skötsel av våtmarker för fröproduktion - en viktig födoresurs för sjöfågel : en litteraturstudie BIBSYS
Skøtselplan før Tøfsingdalens nationalpark BIBSYS
Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor : kungörelse med allmänna råd BIBSYS
Slam : från kommunala avloppsreningsverk BIBSYS
Små avloppsanläggningar : hushållsspillvatten från högst 5 hushåll BIBSYS
Snö och laviner : om lavinfara, hjälpmedel, räddning mm BIBSYS
Snöskoter i närområden : planering och åtgärder BIBSYS
SNV PM BIBSYS
Soil bilogical variables in environmental hazard assessment : concepts for a research programme BIBSYS
Sortera mera : ökad engagemang kring källsortering BIBSYS
Sötvatten '90 : strategi för god vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten BIBSYS
Spånskiveindustrin BIBSYS
The species approach to conservation action BIBSYS
Det Statliga ledsystemet i fjällen : bakgrund och ledsystemets omfattning BIBSYS
Stränder vid fågelsjöar : om fuktängar, mader och vassar i odlingslandskapet BIBSYS
Stugbyar på västkusten : en problemstudie BIBSYS
Surt grundvatten : en kunskapsöversikt BIBSYS
Svavel från rökgasrening : en värdefull råvara eller ett deponeringsproblem BIBSYS
Svensk nationell miljöövervakning : program antaget av Naturvårdsverkets miljöövervakningsnämnd 7 juni 1993 BIBSYS
Sveriges finaste odlingslandskap : nationell bevarandeplan för odlingslandskapet : etapp 1 BIBSYS
Sveriges nationalparker BIBSYS
Tillsyn av kommunala avloppsanlæggningar BIBSYS
Tungmetaller i fällningskemikalier BIBSYS
Tungmetaller i naturliga vatten : en litteraturøversikt BIBSYS
Tunnelbygget genom Hallandsåsen : översiktlig bedömning av miljöeffekterna BIBSYS
Utnyttjandet av torvmarker och dess följder för torvmarklandskapets ekologi, klima och hydrologi = Exploition of peatlands and its consequences on the ecology, climate and hydrology of the peatland area BIBSYS
Utomhusreklam? BIBSYS
Utsläpp av metaller från skogsindustrin BIBSYS
Vågskydd för fritidsbåthamnar BIBSYS
Vänern : en naturresurs BIBSYS
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren - en oversikt BIBSYS
Våtmarkerna och deras betydelse BIBSYS
Vattenföringsbestämning vid vattenundersökningar BIBSYS
Vattenkvalitet i bergbrunnar : jorddjupets och foderrörets betydelse för föroreningspåverkan BIBSYS
Vattenväxter och miljön BIBSYS
Växthuseffekten : orsak, effekter och möjliga åtgärder BIBSYS
Verksamhetsberättelse 1989-1990 BIBSYS
Verunreinigung der Luft : mit organischen Verbindungen, Loesemitteln und Geruchstoffen; hygienische Effekte, Messmethoden, Bekaempfung [ein symposion durchgefuehrt von] Deutsche Gesellschaft fuer chemisches Apparatwesen, Statens naturvårdsverk [und] IVA BIBSYS
Views of nature : report from two seminars, in Solna and Stockholm, Sweden, October 22-23, 1991 BIBSYS
Viltforskningen mot år 2000 : forskningsprogram 1997-2001 BIBSYS
Viltnytt BIBSYS
VINA rapport BIBSYS

Open Section Close Section Selected Co-authors

Open Section Close Section Publication Statistics

Open Section Close Section Selected Publishers (10)

Open Section Close Section About

Open Section Close Section History of VIAF ID:135382103 (25)